Figaniaeth: Gwneud beth gallwn ni

| 29-10-2014 8:07 pm

Mae Tachwedd yn fis figan.

FIDEO: OK Go - I Won't Let You Down (gyda isdeitlau Cymraeg)

| 29-10-2014 4:09 pm

Jest gwasgwch play a trowch y sain reit fyny...

 

Pam bod cenedlaetholwyr Cymru eisiau aros yn Ewrop?

| 29-10-2014 12:46 pm

Ifan Morgan Jones sy’n holi a oes dadl dros gefnogi gadael yr Undeb Ewropeaidd...

Richard Wyn Jones: Fy ymateb i gyhuddiadau Tim Williams re Plaid a JSL.

llun defnyddiwr clickonwales.org | 29-10-2014 11:51 am | FfrwtiBot

Richard Wyn Jones responds to recent discussions over his book 'the Fascist Party in Wales?'. Introduction: On interpretation Historical writing is always permeated by questions of interpretation. A common place of every 'Introduction to Historiography' course the whole University-world over is that 'facts' do not simply speak for themselves.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Richard Wyn Jones @RWynJones | 29-10-2014 8:13 am

Fy ymateb i gyhuddiadau Tim Williams re Plaid a JSL. Darllenwch! Rhannwch!!! clickonwales.org/2014/10/on-the…

GWRANDO: 'Eclipse' trac newydd sbon gan Ifan Dafydd

| 29-10-2014 10:46 am

Ma'r trywydd jazzlyd newydd efo'r grŵf dwbl bas yn sain eitha gwahanol i'r crescendos synth-max a'r beats cymhleth yn ei gyfraniadau i'r record las a'r cut-up soul oedd yn Treehouse a No Good, er mae'r trademarks lleisiol yn dal i ddod trwodd. Ond hoffi, hoffi lot. 


Jordan, Y Kop a Steven Gerrard

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 28-10-2014 11:29 am | FfrwtiBot

Mae 'na Gymro ifanc sydd wrthi yn creu cryn argraff ar y byd pêl-droed, wrth iddo fyw breuddwyd yn chwarae'n broffesiynol i Lerpwl. Fe gymrodd Jordan Williams egwyl o'i sesiwn ymarfer i gael sgwrs efo BBC Cymru Fyw am ei brofiad yn un o glybiau mwyaf y byd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymru | 27-10-2014 8:17 pm

Jordan, y Kop a #stevengerrard. Y Cymro @J8williams a'i fywyd yn @LFC #CymruFyw bbc.in/1rMhHys pic.twitter.com/kx7Xmz1Q8Y

#NTWBordergame yn edrych yn ddiddorol

| 27-10-2014 4:03 pm

Mae'r cynhyrchiad cyfrin hwn gan NTW yn edrych yn ddiddorol iawn iawn:

The Autonomous Republic of Cymru is an independent state operating a points-based migration system. Its borders have come under increasing pressure, recently - its health and education systems are still free, and there is plenty of work for skilled workers. An outbreak of TB in the Royal United Kingdom of New Britain and Northern Ireland (or NewK) has forced the issue to breaking point.

Y Dydd Olaf

llun defnyddiwr peski.co.uk | 27-10-2014 12:26 pm | FfrwtiBot

Gyda nofel Owain Owain, Y DYDD OLAF (Gwasg Gomer 1976), sy'n adrodd hanes dyfodol dystopaidd lle mae robotiaid wrthi'n clonio'r ddynol ryw gyda chymorth meddyginiaeth, yn darparu'r ysbrydoliaeth a'r teitl, mae albwm Gwenno'n cyfuno themâu mawr (gan gynnwys cymdeithas batriarchaidd, propaganda cyfryngol sydd wedi'i ariannu gan y llywodraeth, rheolaeth ddiwylliannol, technoleg, arwahanu, pwysigrwydd ieithoedd lleiafrifol a'r bygythiad iddynt, ymhlith eraill), caneuon cofiadwy â theimlad chwyldroadol go iawn i greu record gysyniadol bwerus sy'n byrlymu â rhethreg wleidyddol.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

G W E N N O @gwennosaunders | 27-10-2014 10:33 am

❤️ H E D D I W ! “@peskirecords: 'Y Dydd Olaf' (LP) | GWENNO : Allan heddiw ac ar gael fan hyn : peski.co.uk/cy/release/974… @gwennosaunders” ❤️

FIDEO: Tudur Pwy? Rushes ocwyrd shoot diweddar @Tudur

| 24-10-2014 12:35 pm

LEAKED: Dyma rushes o promo oedd Tudur Owen yn ffimio ar gyfer elusen Hosbis yn y Cartref. Petha ddim cweit yn mynd fel mae o isio...

Ffotomarathon Aberystwyth - YFORY!

| 24-10-2014 10:57 am

Mae Ffotomarathon Aberystwyth yn digwydd yfory. Dyw hi dal ddim yn rhy hwyr i gofrestru...

Gwrandwch ar olygiadau Wikipedia gyda ap Hatnote

llun defnyddiwr listen.hatnote.com | 24-10-2014 10:17 am | FfrwtiBot

Listen to recent changes on Wikipedia

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Wici Cymru @WiciCymru | 22-10-2014 7:59 pm

.@melynmelyn @Nwdls Fel cerddor, Gareth, (wps, cyn-gerddor) glywaist ti swn erthyglau'n cael eu creu ar wici? listen.hatnote.com

Hacio'r Iaith

llun defnyddiwr haciaith.com | 24-10-2014 9:51 am | FfrwtiBot

Mae BBC newydd dynnu eu geiriadur Cymraeg-Saesneg i lawr. Mae'n anodd deall y rhesymeg tu ôl i'r penderfyniad yma, sef diffyg gallu i gefnogi'r technoleg yn y cefndir. Mantais y geiriadur BBC oedd y rhyngwyneb syml. Dw i'n ymwybodol bod cyfieithwyr proffesiynol a defnyddwyr amatur yn ogystal yn ei ddefnyddio fel ffynhonnell ddibynadwy trwy'r dydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hacio'r Iaith @haciaith | 22-10-2014 9:20 pm

Sylw ar BBC yn lladd Geiriadur Ar-lein gan Rhys Wynne bit.ly/1s9zNcK #haciaith

Carwyn Jones: 'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith'

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 23-10-2014 3:17 pm | FfrwtiBot

Mae'r Prif Weinidog wedi cyfaddef bod pobl di-Gymraeg sy'n symud i gadarnleoedd y Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith. Roedd Carwyn Jones yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cymunedau'r Cynulliad, oedd yn trafod effaith cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar yr arian sydd ar gael i'r iaith Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymru | 23-10-2014 11:25 am

Carwyn Jones yn cyfaddef bod pobl di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith yn ei chadarnleoedd bbc.co.uk/cymrufyw/29741… pic.twitter.com/aBPrfPal2k

"Chef de Montage": Cofio Chris Lawrence

| 23-10-2014 11:00 am

Wnes i gyfweld y diweddar hoff John Hefin am ei waith ond roedd eisiau gwneud pwynt, pwynt am bwysigrwydd y rhannau eraill o gynhyrchiad ffilm tu hwnt i'r cyfarwyddwr, a'n arbennig felly Chris Lawrence. Roedd yn canmol Lawrence i'r cymylau, a'n gwarafun nad oedd rhagor o bobl yn gwerthfawrogi crefft a chreadigrwydd y golygydd ffilm. Maddeuwch fy ngwaith camera ofnadwy i, ond mae'r hyn sydd gan John i'w ddweud wir yn werth ei glywed:  Dwi'n siwr na wneir cam â Chris Lawrence ac y caiff ei gofio fel un o olygyddion ffilm mwyaf dylanwadol a gyfrannodd lawer at gyfnod euraid ffilm yng Nghymru. Mae'r sgrinlun yma o'i dudalen IMDb yn dweud y cyfan. Golygydd tri o'r ffilmiau a ystyrir yn eang fel y rhai gorau a gynhyrchwyd yng Nghymru sef Hedd Wyn, Un Nos Ola Leuad a Grand Slam ymhlith sawl un gwych arall. 

Canlyniadau: 929 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 59 60 61 62