Carwyn Jones: 'Di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith'

llun defnyddiwr bbc.co.uk | heddiw 3:17 pm | FfrwtiBot

Mae'r Prif Weinidog wedi cyfaddef bod pobl di-Gymraeg sy'n symud i gadarnleoedd y Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith. Roedd Carwyn Jones yn rhoi tystiolaeth i Bwyllgor Cymunedau'r Cynulliad, oedd yn trafod effaith cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar yr arian sydd ar gael i'r iaith Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymru | heddiw 11:25 am

Carwyn Jones yn cyfaddef bod pobl di-Gymraeg yn cael effaith ar yr iaith yn ei chadarnleoedd bbc.co.uk/cymrufyw/29741… pic.twitter.com/aBPrfPal2k

"Chef de Montage": Cofio Chris Lawrence

| heddiw 11:00 am

Wnes i gyfweld y diweddar hoff John Hefin am ei waith ond roedd eisiau gwneud pwynt, pwynt am bwysigrwydd y rhannau eraill o gynhyrchiad ffilm tu hwnt i'r cyfarwyddwr, a'n arbennig felly Chris Lawrence. Roedd yn canmol Lawrence i'r cymylau, a'n gwarafun nad oedd rhagor o bobl yn gwerthfawrogi crefft a chreadigrwydd y golygydd ffilm. Maddeuwch fy ngwaith camera ofnadwy i, ond mae'r hyn sydd gan John i'w ddweud wir yn werth ei glywed:  Dwi'n siwr na wneir cam â Chris Lawrence ac y caiff ei gofio fel un o olygyddion ffilm mwyaf dylanwadol a gyfrannodd lawer at gyfnod euraid ffilm yng Nghymru. Mae'r sgrinlun yma o'i dudalen IMDb yn dweud y cyfan. Golygydd tri o'r ffilmiau a ystyrir yn eang fel y rhai gorau a gynhyrchwyd yng Nghymru sef Hedd Wyn, Un Nos Ola Leuad a Grand Slam ymhlith sawl un gwych arall. 

Casgliad o luniau OGWYN DAVIES

llun defnyddiwr twitter.com | heddiw 9:54 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hanna Jarman @hannajarman | ddoe 7:54 pm

Casgliad o luniau OGWYN DAVIES 15eg o Dachwedd 3pm-7pm Y Talbot, Tregaron Gwahoddiad agored i bawb. #yagym RT pic.twitter.com/RWkTl88KNZ

Ydych chi'n gallu ysgrifennu stori arswyd mewn trydariad?

llun defnyddiwr twitter.com | ddoe 8:40 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymru | ddoe 7:11 pm

Allwch chi sgrifennu stori arswyd mewn trydariad? Beth am drio? Os fentrwch chi? #Trydarswyd #yagym pic.twitter.com/5OhZdxafGY

Gweithio Dros Gymru - Darllediad Gwleidyddol Plaid Cymru

llun defnyddiwr youtube.com | ddoe 5:54 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | ddoe 4:06 pm

HENO: Gwyliwch ein darllediad gwleidyddol newydd ar @BBCWales 18:55 BBC2 17:55 @ITVWales am 18.25 @S4C 20:55 m.youtube.com/watch?list=UUK…

Ffrae y Gwasanaeth Iechyd - a’r angen am bapur Saesneg cenedlaethol

| ddoe 4:39 pm

Ifan Morgan Jones sy'n dweud bod angen papur newydd cenedlaethol Saesneg dyddiol a digidol ar Gymru heddiw...

6 erthygl ac 1 fideo am #GamerGate ddylech chi weld

| ddoe 11:00 am

Ac ydyn, ma nhw gyd ar yr ochr WTF BOBOL?! yn hytrach na'r "wel, ma gan y ddwy ochr bwynt" neu "corrupt journos, bloody women in ur games, die bithc, BLAAARGH".

Ar y diwrnod hwn, yn 1966, bu farw 116 o blant a 28 o oedolion yn nhrychineb Aberfan. Cofiwn.

llun defnyddiwr twitter.com | 21-10-2014 10:38 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Elin James Jones @elinjjones | 21-10-2014 6:10 am

Ar y diwrnod hwn, yn 1966, bu farw 116 o blant a 28 o oedolion yn nhrychineb Aberfan. Cofiwn. #cofio pic.twitter.com/Tehrgsp3ZS

'Erbyn Hyn' Calfari

llun defnyddiwr soundcloud.com | 21-10-2014 8:29 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Calfari @Calfari1 | 20-10-2014 3:27 pm

@BBCRadioCymru Y ni sy'n ei chanu, "Calfari"..."Erbyn hyn" ydy enw'r gan a mai ar gael ar ein soundcloud! soundcloud.com/calfariband Diolch

Priodi mewn eglwys

| 20-10-2014 2:39 pm

Mae Barry Morgan, Archesgob Cymru, wedi bod mewn ffair briodas heddiw, i annog pobl i briodi mewn eglwysi.

Cyfrannu at eitem Trydar yr Wythnos ar Raglen Dylan Jones ar Radio Cymru

| 20-10-2014 2:08 pm

Ddydd Gwener ges i gyfle i gynrychioli Ffrwti ar raglen Dylan Jones er mwyn trafod yr hyn oedd wedi mynd â'm sylw ar Twitter yr wythnods ddiwethaf. Rhaid cyfaddef taw #GamerGate gymrodd y rhan helaethaf o fy sylw a threuliais rai oriau'n trio deall be ddiawl oedd yn mynd mlaen.

Fodd bynnag, byddai ceisio esbonio cyd-destun GamerGate mewn 10 munud i gynulleidfa eang Radio Cymru wedi bod yn ormod, felly falle taw ei hepgor oedd orau y tro hwn gan ganolbwyntio ar dri ymgyrch arall oedd yn creu lot o stwr sef Diwrnod Shwmae Sumae, Refferendwm On/Off Anibynniaeth Catalunya, a Diwrnod Ada Lovelace. Wnes i Storify bach er mwyn trio dolennu i rai o'r trydariadau, fideos a straeon o'n i'n ffeindio'n ddifyr o'r ymgyrchoedd hynny a dyma fo:

Sut i newid fformat rhifau, y dyddiad, amser a'r bysellfwrdd i'r Gymraeg ar Windows 7

llun defnyddiwr youtube.com | 20-10-2014 11:38 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymraeg @iaithfyw | 18-10-2014 6:31 pm

Sut i newid y fformat, dyddiad, amser a'r bysellfwrdd i'r Gymraeg ar Windows 7 #PethauBychain ow.ly/CUTZm

Tri Tenor

llun defnyddiwr youtube.com | 16-10-2014 10:08 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Noson Lawen @nosonlawen | 16-10-2014 9:00 am

Perfformiad o'r gân 'Myfanwy' gan Y Tri Tenor ar raglen Noson Lawen 'Steddfod Sir Gâr youtube.com/watch?v=Bm3YfF… #NosonLawen

Llun cyntaf y Jonses.#pobolycwm40

llun defnyddiwr twitter.com | 16-10-2014 8:17 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

shelley Rees-Owen @shelleyreesowen | 16-10-2014 2:20 pm

Llun cyntaf y Jonses.our first photo shoot.#pobolycwm40 pic.twitter.com/HdYBTdRsIj

Canlyniadau: 916 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 59 60 61 62