Tudur yn y Palas ... Print!

llun defnyddiwr twitter.com | ddoe 3:09 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gareth Iwan OMB @GarethIwan | 24-11-2014 8:55 pm

Bnawn Gwener ma' rhaglen @Tudur yn @PalasPrint! Dewch draw! Bydd @RhysMeirion @therealrhysmwyn @BethanGwanas hefo ni! pic.twitter.com/XtUCLbWvJJ

Holi'n dwll: Dafydd Iwan

| ddoe 12:13 pm

Mae o'n un o fawrion ein cenedl. Mae ei enw'n hysbys i genedlaethau o Gymry. Ie, Dafydd Iwan. Fo sy'n cael ei holi'n dwll gan Ffrwti'r wythnos hon.

Cyfyrs Cymraeg Gwael

| 25-11-2014 4:30 pm

Gwneud be ma'n deud ar y tin... jest gwrandwch.

Cymroddyfodoliaeth

llun defnyddiwr medium.com | 25-11-2014 1:30 pm | FfrwtiBot

Wrth chwilota am ddelweddau ar gyfer cyflwyniad mi ddes ar draws y llun iosd mewn cyfieithiad Cymraeg o'r llyfr Usborne Guide To Computers Arweiniodd hyn at sgwrs gyda Ifan Morgan Jones a'r sylw hwn: Ac er bod chwinc bach ar ddiwedd trydariad Ifan yn dynodi nad oedd yn gyfangwbl o ddifri, doeddwn i'n methu'n glir a chadw caead ar fy chwilfrydedd dros y syniad.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Rhodri ap Rhian @Nwdls | 24-11-2014 5:48 pm

Newydd gyhoeddi erthygl “Cymroddyfodoliaeth: UFOs, estroniaid a dyfodolwyr Cymreig” medium.com/@nwdls/cymrodd… #cymroddyfodol

Cyfiawnhau'r gost o ymchwilio'r gofod

llun defnyddiwr anffyddiaeth.blogspot.com.es | 25-11-2014 11:30 am | FfrwtiBot

Fel llawer o bobl eraill, roeddwn wedi cynhyrfu'n arw pan lwyddwyd i lanio robot ar gomed yn ddiweddar. Fe gymerodd ddeng mlynedd i Rosetta gludo Philae yno. Mae'r comed tua 530 miliwn o filltiroedd i ffwrdd ar hyn o bryd, ac roedd angen i Rosetta ddefnyddio disgyrchiant Mawrth (a'n ôl eto via'r Ddaear wedyn!)

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dylan Llyr @dylanllyr | 24-11-2014 10:54 pm

Anffyddiaeth: Cyfiawnhau'r gost o ymchwilio'r gofod anffyddiaeth.blogspot.com/2014/11/cyfiaw…

Casi - Roads

| 24-11-2014 7:01 pm

Y Selar yn gofyn am enwebiadau

| 24-11-2014 4:02 pm

Mae'r amser yna o'r flwyddyn wedi ein cyrraedd ni unwaith eto; amser enwebu ein hoff artistiaid ar gyfer Gwobrau'r Selar 2014. Cynhaliwyd gwobrau llynedd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gynulleidfa anferth gyda Swnami'n cipio nifer o'r gwobrau.

Unwaith eto, mae'r Selar yn gofyn am enwebiadau yn eu categoriau amrywiol, o artist gorau i waith celf gorau. Gallwch gysylltu gyda nhw gyda'ch enwebiadau dros ebost ar selar@outlook.com a gallwch weld y rhestr gyflawn o gerddoriaeth sydd wedi ei ryddhau eleni ynghyd a rhestr o'r categoriau ar eu gwefan, a chofiwch mai'r dyddiad cau yw Rhagfyr y 1af.

Jiw Jiws

| 24-11-2014 12:46 pm

Mae'r olaf o gyfres gyfredol It's My Shout a gafodd ei ddarlledu ar S4C yn ddiweddar yn cynnwys actores 99 mlwydd oed ac wedi ei gyfarwyddo gan Eilir Pierce. Standard.

Tapiau

| 24-11-2014 11:30 am

Mae cerddoriaeth yn beth anhygoel, a weithiau dim ond wrth i'r gerddoriaeth ddod i ben a ninnau'n cael ein tynnu nôl i'r presennol, i'r byd go iawn ni'n sylweddoli ble ni wedi bod, mewn un gân.

Lawnsio ap newydd Magi Ann!

llun defnyddiwr twitter.com | 20-11-2014 3:06 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Radio Cymru @BBCRadioCymru | 20-11-2014 7:55 am

Ap newydd Magi Ann yn cael ei lawnsio heno gan @MISYFF cawn glywed mwy gan Rhian Davies ar #rhaglendylan pic.twitter.com/zplTSJVn1r

Dwylo Dros y Môr 30?

| 20-11-2014 12:00 pm

Flwyddyn nesa, mae Dwylo Dros y Môr yn dathlu 30. Pwy sy' o blaid aduniad?

Canlyniadau: 968 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 62 63 64 65