Mr Phormula'n cynrychioli'n rhyngwladol gyda KRS-1 a rapwyr y byd

| 04-03-2015 1:02 pm

Mae Ed yn ymddangos yn rapio'n Gymraeg yn y fideo newydd#HIPHOPISHIPHOP - "Hip Hop for the World" Dyma'r cefndir a'r fideo... Ma Ed yn cychwyn ar 2:51

14 rappers from 14 different countries express their love for Hip Hop in their own languages and styles.

#HIPHOPISHIPHOP is a movement initiated to unite the world under one love for Hip Hop, one hope for peace, and one dream for unity. Different languages, sex, religions, ethnicities, nationalities all disappear in the name of Hip Hop.

"We Are The World" charity song was released in 1985 and in 2010 under the title "We Are The World 25 For Haiti" for humanitarian aid. #HIPHOPISHIPHOP follows in its footsteps to unite the world in helping marginalized people around the world. All profits will be donated for children's education through UNICEF.

San E - South Korea

Strike The Head - Italia

Frenkie - Bosnia

Pendekar - Singapore

Adx - IndiaValete- Portugal

Mr Phormula - Wales

Yacko - Indonesia

SadmAnn - Bangladesh

Julian Nagano - Japan

Deeb - Egypt

Mr. Skin - Taiwan

Redrama - Finland

KRS-One - United States

Saith Rhyfeddod Dylunio Cymreig Alice Rawsthorn

| 04-03-2015 6:00 am

Mae Alice Rawsthorn, sydd yn adnabyddus am sgwennu am ddylunio ar gyfer yr International New York Times ac eraill, wedi cyhoeddi cyfres o 7 dyluniad Cymreig dylanwadol / eiconig ar gyfer Dydd Gwyl Dewi. Darllenwch mlaen i weld ei dewisiadau. Beth fyddech chi'n ychwanegu fel dyluniad eiconig Cymreig? 

Adolygiad Theatr: Y Fenyw Ddaeth o’r Môr

| 03-03-2015 12:29 pm

Lowri Haf Cooke sy'n edrych ar ddrama fawr y Gwanwyn wth Theatr Genedlaethol Cymru.

Merched caeth a control-freaks gwrywaidd sy’n llenwi llwyfan y Theatr Genedlaethol ar hyn o bryd. Fel Y Negesydd o’i blaen, a Blodeuwedd cyn hynny, mae Y Fenyw Ddaeth o’r Môr o dan anfantais; yn groes i’w greddfau naturiol hi, caiff ei boddi gan gymdeithas batriarchaidd.

Yr oriau effro

| 02-03-2015 9:23 pm

Bob nos bron, bydda i'n deffro. Gall fod unrhyw bryd rhwng byti 1.30 a 5 a does dim lot o wahaniaeth faint o'r gloch bydda i wedi mynd i 'ngwely, bydda i'n dala i ddihuno rywbryd yn ystod yr oriau yna.

Y M A R F E R C O R F F 1

| 02-03-2015 6:00 pm

Ymarfer Corff 1 yw'r cyntaf mewn cyfres newydd o gigs gan drefnwyr Mafon mewn cydweithrediad a aelodau o chweched dosbarth Ysgol y Preseli. Wedi eu lleoli yng Nghampfa'r ysgol, mae'r gigs yn anelu i roi llwyfan a chynulleidfa newydd i rai o artistiaid mwyaf cyffrous Cymru, gan annog pobl ifanc i greu cerddoriaeth newydd a gwreiddiol.

Y M A R F E R C O R F F 1

G W E N N O
H M S   M O R R I S
Y S G O L   S U L
C P T   S M I T H

Y GAMPFA, YSGOL Y PRESELI, CRYMYCH

27_03_15

MWY O WYBODAETH AR EIN TUDALEN: https://www.facebook.com/events/1538329099765098

Argraffiadau: Oddi ar y silff lyfrau...

llun defnyddiwr loisgwenllian.blogspot.co.uk | 26-02-2015 7:50 pm | FfrwtiBot

Dydw i ddim yn honni fy mod i'n feirniad llenyddiaeth o bell ffordd, dim ond meddwl y baswn i'n rhannu awgrymiadau am rai nofelau da rydw i wedi'u darllen a'u mwynhau yn ddiweddar. Anheg yw cymharu'r nofel hon â Blasu - mae'n mynd i gymryd homar o nofel i guro honno - ond mae'n anodd peidio.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lois Gwenllian @loisgwenllian | 26-02-2015 1:59 pm

Oddi ar y silff lyfrau... Rhai nofelau dw i wedi'u darllen dros y cwpl o fisoedd diwethaf. loisgwenllian.blogspot.co.uk/2015/02/oddi-a…

Profion llinach genetig, DNA Cymru ac S4C

llun defnyddiwr syndod.wordpress.com | 26-02-2015 9:13 am | FfrwtiBot

Mae tipyn o sôn wedi bod yn ddiweddar am DNA a chyndeidiau'r Cymry, yn dilyn cyhoeddi prosiect Cymru DNA Wales, sy'n hawlio bod modd darganfod "pwy yw'r Cymry" drwy annog pobl i brynu profion llinach genetig. Mae gan nifer ohonom ddiddordeb yn hanes ein teulu a'n cenedl, ond mae'n bwysig deall beth mae profion o'r...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Syndod @syndod | 25-02-2015 8:11 pm

Profion llinach genetig, @CymruDnaWales ac @S4C — darllenwch y canllaw hanfodol cyn rhaglen nos Sul syndod.wordpress.com/2015/02/25/dna… #yagym #DNACymru

Glyn Wise, Ffion "Gwallt" ag Emyr Penlan yn mwynhau brecwast yn Ty Golchi

llun defnyddiwr twitter.com | 26-02-2015 12:18 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bolycs Cymraeg @BolycsCymraeg | ddoe 9:56 am

Glyn Wise, Ffion "Gwallt" ag Emyr Penlan yn mwynhau brecwast yn Ty Golchi - Bangor 2014 ift.tt/1DWe9nC pic.twitter.com/qgOC1tV69Y

Nid tiwtoriaid iaith yw siaradwyr Cymraeg rhugl

| 25-02-2015 12:30 pm

Mewn ymateb i'r her osodwyd gan Alun Cairns y bore 'ma, ar i Gymry Cymraeg fod yn fwy cefnogol ac amyneddgar wrth hybu'r iaith.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau'r Selar

llun defnyddiwr y-selar.co.uk | 23-02-2015 3:31 pm | FfrwtiBot

Yws Gwynedd, Candelas a Sŵnami oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth neithiwr. Dyma'r drydedd flwyddyn i gylchgrawn Y Selar gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant cerddoriaeth Gymraeg gyfoes a heidiodd cannoedd o bobl ifanc i Aber i ddathlu a mwynhau gyda phrif artistiaid y sin.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cylchgrawn Y Selar @Y_Selar | 22-02-2015 10:57 am

Os nad oeddech chi'n Aber neithiwr...neu ddim yn cofio, dyma'r rhestr enillwyr bit.ly/1vplUiW

Dyn y Pethe

llun defnyddiwr mixcloud.com | 23-02-2015 1:25 pm | FfrwtiBot

Dyma gyfle i ail glywed rhaglen deyrnged i Dr Meredydd Evans (Merêd) a chafodd ei ddarlledu ar www.cymru.fm dydd Sul 22/2/2015. Cyflwynydd a Chynhyrchydd y rhaglen oedd Wyn Williams Pan Cymru. *Cedwir pob hawl.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymru FM @cymrufm | 22-02-2015 8:59 pm

Dyma gyfle arall i glywed rhaglen deyrnged i #Merêd #DynYPethe mixcloud.com/cymruFM/mer%C3…

CERDDORIAETH NEWYDD: Mam Natur

llun defnyddiwr m.soundcloud.com | 19-02-2015 6:29 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sion Richards @Sion_Rich | 19-02-2015 4:38 pm

Wedi clywed rhain @GarethIwan , o ddiddordeb? Cerddoriaeth newydd @BethanRuth1 m.soundcloud.com/mam-natur

Proffil: Brigyn

llun defnyddiwr lowrihafcooke.wordpress.com | 18-02-2015 9:48 pm | FfrwtiBot

Mae gwrando ar Brigyn 4 fel gwylio Cyw; mae'n goflaid gerddorol i'r galon. Pecynnwyd yr albwm yn chwaethus iawn, a dyluniwyd y clawr amryliw gyda fersiynau cartŵn o Ynyr ac Eurig, ar y cyd â chywion a cheirw. Portreadir y ddau â'u llygaid ynghau, a gwên lydan yr un yn ogystal.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri @LowriHafCooke | 18-02-2015 11:44 am

Meddwl bo chi'n nabod brodyr @brigyn ? Dyma gyfweliad gonest, difyr a dadlennol â nhw i nodi dengmlwyddiant y band; lowrihafcooke.wordpress.com/2015/02/18/pro…

Pnawn gwych o gerddoriaeth i'r teulu yn Aberystwyth ddydd Sadwrn

llun defnyddiwr twitter.com | 18-02-2015 2:34 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Owain Schiavone @OwainSgiv | 18-02-2015 1:39 pm

Rieni Aberystwyth, pnawn gwych o gerddoriaeth i'r teulu yn @UMaberSU ddydd Sadwrn on.fb.me/17i0GsJ pic.twitter.com/9fs8iutYGH

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

llun defnyddiwr gwanas.wordpress.com | 17-02-2015 11:08 pm | FfrwtiBot

Ydach chi wedi clywed am y digwyddiad GWYCH yma fydd yn y Galeri, Caernarfon ar y 10fed o Fawrth? Mae o am ddim i blant bl 5-6 ardal Caernarfon fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2015. Mae seddi yn dechrau mynd yn brin, felly brysiwch!

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bethan Gwanas @BethanGwanas | 17-02-2015 8:58 pm

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd wp.me/p4a5bM-k9

Canlyniadau: 1.051 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 68 69 70 71