Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

| 01-10-2015 9:38 am

Cynhaliwyd cyngerdd ar nos Wener y 18fed o Fedi gan Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau’r Ganolfan Gerdd yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Ymhlith y myfyrwyr a berfformiodd ac a dderbyniodd wobrau roedd Erin Swyn o Lannefydd sydd wedi bod yn derbyn gwersi gyda Ann Atkinson yng Nghangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias am sawl mlynedd bellach.

Gwobrwywyd Erin, disgybl yn Ysgol Glan Clwyd, gyda Chwpan a roddwyd gan Gôr Meibion Caernarfon er cof am un o’u cyn aelodau, Thomos William Jones. Derbyniodd y gwpan am iddi gael y marciau uchaf ymhlith disgyblion y Ganolfan Gerdd mewn arholiad ymarferol gradd 1 i 5 gan lwyddo i ennill 142 marc allan o 150 yn ei arholiad canu gradd 3 yn ddiweddar.

Y Gymraeg a Gwlad y Basg

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 29-09-2015 8:29 pm | FfrwtiBot

Mae ystadegau diweddar yn awgrymu bod yna gynnydd yn nifer y bobl yng Ngwlad y Basg sy'n siarad y Fasgeg. Gyda Cyfrifiad 2011 yn awgrymu bod gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg oes yna wersi y gallwn ni eu dysgu o brofiad Gwlad y Basg?

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 29-09-2015 10:01 am

Pam mae'r Fasgeg yn ffynnu, a'r Gymraeg yn crebachu? @paulbilbao sy'n cynnig ei safbwynt. bbc.in/1FzCgLd pic.twitter.com/qI3JPKZvht

Normaleiddio Basgeg mewn addysg

llun defnyddiwr colegaucymru.wordpress.com | 29-09-2015 8:24 am | FfrwtiBot

Llwyddiant a Heriau Datblygu'r Fasgeg yng Ngwlad y Basg Yr wythnos hon (28 Medi - 2 Hyd), mae dirprwyiaeth o sector addysg bellach Cymru yn ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16. Dyma argraffiadau y ddirprwyiaeth o'r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Canolfan Sgiliaith @Sgiliaith | 28-09-2015 9:28 pm

Dyma ein argraffiadau o’r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd gyda Llywodraeth Gwlad y Basg.... fb.me/57HLvyqbh

Dan 25? Cyfle i ennill £cannoedd am ffilm Gymraeg (heb iaith) wreiddiol

llun defnyddiwr issuu.com | 28-09-2015 2:06 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Galeri, Caernarfon @_GALERI_ | 27-09-2015 6:40 pm

Ffurflen gais #PICS2016 ar gael i'w lawrlwytho/argraffu: issuu.com/galeri/docs/pi… Prif noddwr: .@rondomedia rhowch gynnig arni!

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

| 25-09-2015 7:33 am

Bydd y prosiect cerdd arloesol Camau Cerdd yn dod i Ddinbych am y tro cyntaf yn fuan iawn.

Mae’r prosiect sydd eisoes wedi bod yn rhedeg yng Ngwynedd am nifer o flynyddoedd yn cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias mewn partneriaeth gydag un o diwtoriaid y Ganolfan, Marie-Claire Howorth.

Tiwtor y prosiect yn Ninbych fydd Charlotte Amy Green sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Marie-Claire am sawl mlynedd ac sydd hefyd yn cynnal sesiynau yn Llanfairpwll a Phenygroes.

 

ORION: The Man Who Would Be King

llun defnyddiwr youtube.com | 24-09-2015 12:29 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Truth Department @truthdepartment | 23-09-2015 7:45 pm

Os yw #Elvis yn fyw, mae'n gwisgo mwgwd ac mae'n dwyn yr enw #ORION Sinemâu & VOD nawr! youtube.com/watch?v=WrPjmt… #yagym thndr.it/1LZGH3X

Richard James yng ngwlad Groeg, Lisa Gwilym, C2

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 24-09-2015 10:29 am | FfrwtiBot

Dyddiadur sain o wlad Groeg gan Richard James, a chyfle i glywed sengl newydd Yr Ods.

Cymraeg cywir?

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 24-09-2015 8:28 am | FfrwtiBot

Mae rhai'n beirniadu 'plismyn iaith' sydd yn cywiro Cymraeg defnyddwyr y gwefannau cymdeithasol yn gyhoeddus, gan ddadlau fod ymddygiad fel hyn yn gwneud pobl yn llai parod i ddefnyddio'r Gymraeg ar lwyfan sydd yn tyfu mewn pwysigrwydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 22-09-2015 1:47 pm

"Gwleidyddion a newyddiadurwyr-pobl sydd i fod i gynnal safonau. 'Fair game', dybiwn i!" bbc.in/1MGFCyu pic.twitter.com/Dl7uXQyHxm

Ble mae'r gynulleidfa Gymraeg?

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 23-09-2015 8:13 am | FfrwtiBot

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe, bod Cwmni Theatr Maldwyn wedi gorfod canslo perfformiad o'r sioe Gwydion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref oherwydd gwerthiant tocynnau isel, mae Cymru Fyw yn holi pam a ble mae Cymry Caerdydd? "Rydw i'n siomedig. Rhaid i chi wynebu sefyllfa fel hyn a symud 'mlaen," meddai Penri Roberts, Cyfarwyddwr Cwmni Theatr Maldwyn.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 22-09-2015 2:32 pm

Pam bod sioe 'Gwydion' Cwmni Theatr Maldwyn wedi methu denu cynulleidfa yng Nghaerdydd? bbc.in/1Poa3XI pic.twitter.com/IaochLueO0

Noson yng nghelloedd Y Gwyll?

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 23-09-2015 8:12 am | FfrwtiBot

Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i droi'r adeilad ar y prom yn Aberystwyth sy'n ymddangos yng nghyfres deledu Y Gwyll yn westy pedair seren a spa. Cafodd yr adeilad cofrestredig ar Rhodfa'r Môr ei brynu gan gwmni eiddo o Birmingham, Hawsktones Ltd, mewn arwerthiant ym mis Medi 2014 am £530,000.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cemlyn Davies @Cemlyn | 22-09-2015 2:06 pm

BBC Cymru Fyw - Noson yng nghelloedd Y Gwyll? bbc.in/1L34kZu

Ganwyd Syr T.H. Parry-Williams ar #ydyddhwn ym 1887

llun defnyddiwr twitter.com | 22-09-2015 12:52 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Llyfrgell Gen Cymru @LLGCymru | 21-09-2015 7:03 pm

Ganwyd Syr T.H. Parry-Williams ar #ydyddhwn ym 1887 ow.ly/SfhKJ pic.twitter.com/9QIXnb8Skb

Hipo Hyfryd

| 21-09-2015 9:05 am

Alla i ddim penderfynu beth oedd orau gyda fi pan brynodd rhywun siocled a llyfr Hipo Hapus. Dyna'r tro cyntaf i drial siocled Hipo Hapus, ond nid y tro olaf.
Yn wahanol i'r siocled mae'r llyfr dal gyda fi - ac yn dal i greu pleser.

poster wedi ei ysbridoli gan stage dive anhygoel Iwan o @y_reu yn @maes_b leni! mwy o bosteri i ddod! pic.twitter.com/qUKuH3osVZ

llun defnyddiwr twitter.com | 18-09-2015 11:00 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

O Gân i Gelf @oGaniGelf | 16-09-2015 8:18 pm

poster wedi ei ysbridoli gan stage dive anhygoel Iwan o @y_reu yn @maes_b leni! mwy o bosteri i ddod! pic.twitter.com/qUKuH3osVZ

Llysiau

| 18-09-2015 9:01 am

Galla i gofio gwrthod bwyta llysiau, a dweud wrth Mam nad oeddwn i'n eu hoffi nhw a hithau a Dad yn trial popeth i nghael i i'w bwyta.

Bwyd 'arbennig'

| 16-09-2015 9:20 am

Dydw i ddim yn un am fwyta mas na dim yn aml, ond bydda i'n mynd am gyfarfod mewn cwpwl o wythnosau ac wedi cael ein holi a oes 'gofynion lluniaeth' gyda ni. Ydi bwyd figan yn ofyniad lluniaeth?

Canlyniadau: 1.119 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 72 73 74 75