As Scots Weigh Independence, Wales Takes Note

llun defnyddiwr nytimes.com | ddoe 11:00 pm | FfrwtiBot

CAERNARFON, Wales - Twm Morys was boiling carrots for his children when he momentarily stopped to recite a 15th-century battle chant in Welsh. Beating out the guttural consonants with a stave on his kitchen floor until they rang in every last corner of his farmhouse, Mr. Morys, a well-known poet, said it was time to put "fire in the belly" of his people.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iago @jammyjames60 | 31-08-2014 8:33 am

Nid pob dydd mae @PalasPrint yn y @nytimes de! nyti.ms/1wTR16q

Mae rhywun wedi bod yn siarad amdana' i

| ddoe 10:40 pm

Mae'n debyg yng Ngwlad yr Iâ fod plant yn dal i gael ei galw wrth enw eu tad, ddim yn rhy annhebyg i'r 'ap' Cymraeg ond mai Bethan ferch Denzil fyddwn i ac Arwyn fab Denzil fyddai 'mrawd. Ond dyna ydw i i rai pobl.

FIDEO: Gwydion yn canu "Ti'm yn Gall"

llun defnyddiwr youtube.com | ddoe 4:08 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

mererid m williams @mereridmair | 31-08-2014 9:40 pm

Pliiis nei di rannu hwn ar twitter mam, dwisio cael 100views Cân gynta Gwydion ar youtube: Ti'm yn Gall!! youtu.be/sAdI7zlhaBE

Bwletin Llen Natur Medi 2014

| ddoe 3:55 pm

Dyma Fwletin diweddaraf Llên Natur, rhifyn 79, a dyma hefyd wahoddiad i chi, gefnogwr gwerthfawr Prosiect Llên Natur, i'n "cynhadledd blynyddol 2014" (gyda gwahaniaeth), sef DIWRNOD WILLIAM BULKELEY. Wele'r gwahoddiad hwn am fanylion llawn.

FIDEO: Moch coed Rogue Jones

| ddoe 2:30 pm

Hyfryd o boncyrs yw'r fideo yma i sengl synth-pop-seicadelic newydd Rogue Jones sy'n sianelu Sun Ra a'r Mabinogion wrth iddi ganu am foch coed a chyfieithu cam tra'n gwneud dewiniaeth disco mewn coedwig.

Beth arall sydd angen hy?

FIDEO: Y dyfodol rwan: argraffu pibgorn mewn 3D

| ddoe 1:12 pm

Mae Gafin Morgan o pibgorn.co.uk wedi treulio 7 mlynedd yn datblygu a dylunio pibgorn sydd yn gallu cael ei argraffu mewn 3D. Dyma fideo o'r broses a'r cynnyrch:

A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

| 19-08-2014 9:53 am

Ifan Morgan Jones sy'n dadlau bod angen ystyried ffiniau'r iaith Gymraeg yn rywbeth llai a mwy na ffiniau Cymru...

Pe bai David Cronenberg yn gwneud cerddoriaeth electronig... Anklepants

| 15-08-2014 9:50 am

Nes i ddisgyn ar fy nhin ddoe wrth wylio fideo. Trwy ddolen ar dudalen Facebook ddes i ar draws yr artist electronig Anklepants. Dwi ddim yn meddwl welwch chi rywbeth odiach, hunllefus hyd yn oed, ond yn sicr yn wreiddiol a chreadigol ar eich sgrin heddiw.

Outtakes Fideos Flip Ddysgu

| 14-08-2014 7:13 pm

Mae'r fideo yma yn siŵr o wneud i chi chwerthin:

Hoffi chwaraeon? Chwilio am waith?

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 5:59 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Chwaraeon yr Urdd @ChwaraeonyrUrdd | 14-08-2014 8:13 am

Eisiau gweithio o fewn chwaraeon? Cyfle gwych i dderbyn hyfforddiant mewn Datblygu Chwaraeon. @Yr_Urdd @lleol_dot_net pic.twitter.com/7wJZgeW4Mw

Autum Range Gŵyl Gwydir!

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 2:28 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gwyl Gwydir @GwylGwydir | 12-08-2014 8:20 pm

Autumn range newydd gwyl gwydz, a trefnwyr mwya golygus cymru yn eu modelu... :-P pic.twitter.com/eb7DSOIVz6

Wythnos a hanner tan Crug Mawr 2014

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 12:49 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gŵyl Crug Mawr @crugmawr | 13-08-2014 4:12 pm

Gydag wythnos a hanner i fynd, dyma'r lein-yp llawn i chi gael trefnu eich penwythnos yn daclus! #crugmawr14 pic.twitter.com/o7xl9FfliY

Gwyl Gwydir 2014

llun defnyddiwr youtube.com | 14-08-2014 11:37 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gwyl Gwydir @GwylGwydir | 13-08-2014 8:44 pm

pawb wedi dod dros 'steddfod wan gobeithio - Gwyl Gwydir sydd nesaf!!!! youtube.com/watch?v=ZbX4cu…

Cyfle i ennill £10,000 gydag S4C.

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 9:01 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cwmni Da @CwmniDa | 13-08-2014 12:16 pm

Os 'da chi eisiau cymryd rhan mewn sioe gwis newydd ar gyfer @S4C gyda'r cyfle o ennill £10,000 - Cysylltwch gyda ni! pic.twitter.com/fesYHsy5cP

Wythnos yn yr Eisteddfod.

| 13-08-2014 11:18 pm

Dyddiadur 'Steddfod Gwyndaf.

Canlyniadau: 837 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 53 54 55 56