Cyflwyniad @ifanmj: 'Oes Aur' Neu Oes Dywyll? - Y Wasg Gymraeg 1850-1914

| 17-12-2014 2:23 pm

Naws Nadoligaidd: Gildas

| 17-12-2014 12:14 pm

Rhywbeth i roi fflach o Nadolig yn eich amser cinio!

#wythnosifynd

Cofio Alun 'Sbardun' Huws

| 16-12-2014 4:30 pm

Mae teyrngedau di-rif wedi eu talu i Alun 'Sbardun'n Huws ers clywed am ei farwolaeth ddoe. Yma, rydyn ni wedi casglu rhai ohonynt.

Dyma un o ganeuon enwoca' Sbardun.

Glaw ar y Blaned Sadwrn

| 16-12-2014 4:00 pm

Fues i ar gwrs heddiw i ddysgu am feddalwedd Mozilla Popcorn Maker. Mae'r feddalwedd yn galluogi chi i olygu ac addasu fideos, cerddoriaeth, GIFs, mapiau ac ati i wneud cyflwyniadau neu ailgymysgiadau. A hyn i gyd yn eich porwr.

Benderfynais i fynd ar thema cymruddyfodoliaeth ond cadw pethau'n syml a rhoi cyfeiliant GIFs i gerddoriaeth Y Pencadlys.

Dyma'r canlyniad (rhowch o yn sgrin lawn am yr effaith orau):

Holi'n dwll: Garry Owen

| 16-12-2014 11:17 am

Rydym ni gyd yn adnabod ei lais a'i wyneb fel y dyn sy'n gwybod be' sy' ar dafod pobl Cymru. Mae'n cynnal trafodaethau a dadleuon di-ri ar Taro'r Post, Radio Cymru yn ddyddiol. Fo sy' fel arfer yn gwneud yr holi, ond heddiw rhaid iddo fod ar ben arall y sgwrs!

Yr annwyl annwyl Sbardun. Wedi colli mwy na deigryn heno.

llun defnyddiwr twitter.com | 15-12-2014 10:58 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Emyr Young @EmyrYoung | 15-12-2014 9:18 pm

Yr annwyl annwyl Sbardun. Wedi colli mwy na deigryn heno. pic.twitter.com/PfgGIwwkCb

Gig Nadolig Mafon

| 15-12-2014 2:30 pm

Unwaith eto eleni, mae Mafon a Menter Iaith Sir Benfro yn cyflwyno gig Nadolig yn Neuadd y Farchnad, Crymych. Ewch i'n tudalen facebook am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i brynu tocynnau.

Caneuon Jess i gyd ar Soundcloud

| 15-12-2014 11:44 am

O'r diwedd, mae holl back catalogue Jess ar gael i'w glywed ar soundcloud. Dim mwy sydd angen dweud. Dyma nhw.

Arddangosfa Cloriau

llun defnyddiwr eisteddfod.org.uk | 10-12-2014 2:24 pm | FfrwtiBot

I ddathlu'r garreg filltir yma comisiynodd yr Eisteddfod yr artist a'r cerddor Rhys Aneurin (Yr Ods, Endaf Gremlin) i guradu arddangosfa arbennig i ddathlu'r Sîn Roc Gymraeg drwy gloriau albymau'r 40 mlynedd ddiwethaf. Mae'r arddangosfa'n cynnwys 40 o gloriau albymau i gyd wedi'u dethol gan unigolion sy'n ymwneud gyda'r Sîn Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Eisteddfod @eisteddfod | 10-12-2014 9:57 am

Cofio arddangosfa hyfryd @RhysAneurin yn #steddfod2014 am gloriau'r SRG? Dyma hi - eisteddfod.org.uk/cymraeg/cefndi…. Diolch i @heritagelottery

Cofio Cilmeri?

| 08-12-2014 8:12 pm

Beth sy'n cael ei gofio yng Nghilmeri?

Nadolig Llawen oddi wth Ysgol y Strade!

llun defnyddiwr youtube.com | 08-12-2014 3:10 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

AdranGymraegyStrade @AdranGymraegYGS | 07-12-2014 6:43 pm

Nadolig llawen i chi gyd! Diolch @cymreictodYGS youtube.com/watch?v=i1gjq9… via @YouTube

Dylanwadau

| 08-12-2014 12:09 pm

Mae sawl un wedi dylanwadu arna i'n wleidyddol dros y blynyddoedd, ambell un heb sylweddoli.

Parti Nadolig Bragdy'r Beirdd 2014

| 05-12-2014 3:22 pm

Cyhoeddi gwesteion Parti Nadolig Bragdy'r Beirdd, 11 Rhagfyr 2014. Dewch i weld beth sydd gennym yn y sach farddol!

FIDEO: Ymateb pobl ifanc i gwestiynau DymaFi.TV

| 04-12-2014 7:03 pm

Dyma fideo o lawer iawn o'r ymatebion gan bobol ifanc Cymru i holiadur Dyma Fi. Mae'r atebion yn ddifyr iawn: 

1000 person, 100 cwestiwn, 1 holiadur

Nôd 'Dyma Fi' ydi darganfod pwy ydi pobl ifanc Cymru heddiw. Gyda pynciau gwahanol ym mhob rhaglen – yn amrywio o hiliaeth i ddiddordebau, o iselder i arian, cawn yr atebion i holiadur mwyaf o’i fath rhwng 10 rhaglen yng nghyfres fer ‘Dyma Fi’.
Ar y cyd gyda Phrifysgol Bangor, lluniwyd holiadur arbennig i bobl ifanc rhwng 15 a 18 oed. Faint o Gymry sy’n siarad Cymraeg efo’i ffrindiau? Ydy nhw wedi profi cyffuriau anghyfreithlon? Pa mor bwysig ydi technoleg i’w bywydau?

Pwrpas yr holiadur? Dinistrio ystrydebau negyddol a hyrwyddo delwedd gadarnhaol o ieuenctid Cymru heddiw. 

Canlyniadau: 1.001 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 64 65 66 67