Cân gan Siddi - Un Tro

llun defnyddiwr soundcloud.com | heddiw 11:32 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

geraint lovgreen @ddim_yn_sant | heddiw 10:27 am

Tiwn gan @siddiband - dowch i weld nhw nos wener yn Clwb Canol Dre. soundcloud.com/ikaching-recor…

Elfyn Llwyd: sylwadau am y Gymraeg yn 'ffiaidd'

llun defnyddiwr bbc.co.uk | heddiw 8:11 am | FfrwtiBot

Mae'r bargyfreithiwr ac AS Plaid Cymru Elfyn Llwyd wedi dweud bod sylwadau am y Gymraeg ar wefan y Law Society Gazette yn "wenwynig" a "ffiaidd". Dywedodd ei fod "yn synnu" nad oedd "rheolaeth olygyddol dynnach" i rwystro'r fath sylwadau rhag cael eu cyhoeddi. Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn i'r Law Gazette am ymateb.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymru | heddiw 5:55 am

Mae AS Plaid Cymru Elfyn Llwyd wedi dweud bod sylwadau am y Gymraeg ar wefan y Law Gazette yn "wenwynig" a "ffiaidd". bbc.in/1vtuubG

Meddylfryd y Cymry

| ddoe 12:06 pm

Ifan Morgan Jones sy'n holi pam bod rhai Cymry yn credu y bydd teyrngarwch i San Steffan yn cael ei wobrwyo...

Roughion

llun defnyddiwr soundcloud.com | ddoe 9:05 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gwion Llyr @Sgilti_Y_D | 29-09-2014 11:54 am

Heddwch & Helynt yn lawnsio 9pm. Ewch draw ir soundcloud ar ol ein cyfweliad ar @C2BBCRadioCymru @RoughwoodRecord soundcloud.com/roughion

Penblwydd Hapus i ni, Penblwydd Hapus i ni...

llun defnyddiwr twitter.com | 25-09-2014 9:18 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Yr Ysgol Gymraeg @YsgolGymraeg | 25-09-2014 7:16 am

Penblwydd Hapus i ni, Penblwydd Hapus i ni... pic.twitter.com/AzF7ENWgbY

#PobolYCwm yn 40!

llun defnyddiwr twitter.com | 25-09-2014 7:37 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Pobol Y Cwm @BBCPobolyCwm | 25-09-2014 3:18 pm

3 wythnos i fynd - #PobolYCwm yn 40! pic.twitter.com/ekd9eA7OOK

Cymru DNA Wales

llun defnyddiwr s4c.co.uk | 24-09-2014 6:58 pm | FfrwtiBot

Mae Cymru DNA Wales yn brosiect aml-gyfrwng sydd ag uchelgais mawr - dim llai na darganfod genom cyndadol y genedl, hanes pobl Cymru, yr ateb i hen gwestiwn - pwy yw'r Cymry? Wrth ddefnyddio'r dulliau profi mwyaf blaengar yn y byd i samplo DNA poblogaeth fodern Cymru, rydym yn gallu olrhain stori pobl hynafol ymhell y tu hwnt i gyfyngiadau cofnodion ysgrifenedig.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

S4C @S4C | 24-09-2014 5:55 pm

Cymerwch ran yn @CymruDnaWales i gyfrannu at fersiwn newydd sbon o hanes Cymru. s4c.co.uk/cymrudnawales/ pic.twitter.com/g5EHat3Oyl

Dal Ati: Gwasanaeth newydd S4C i ddysgwyr Cymraeg

llun defnyddiwr youtube.com | 24-09-2014 12:55 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dal Ati @dalati | 22-09-2014 12:52 pm

Llai nag wythnos i fynd tan i gyfres newydd @dalati gychwyn fore Sul 28 Medi am 10.30! youtube.com/watch?v=6sOXxz…

Rali Flynyddol Cymdeithas

llun defnyddiwr ow.ly | 24-09-2014 10:24 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 23-09-2014 11:05 am

Pryderu am effaith Carwyn Jones a'i darw dur ar ein cymunedau Cymraeg? Dewch i'n rali flynyddol ar 4/10 #cymdeithas ow.ly/i/6YIrh

Fideo: Er Mwyn Byw

llun defnyddiwr fideowyth.com | 24-09-2014 9:16 am | FfrwtiBot

Dyma'r rhifyn cynta o'n cyfres fideo newydd - yr ateb Cymraeg i Big Brother, wedi ei "ffilmio" yn gyfangwbl yn The Sims 4. Be tysa Rhys Mwyn, Mari Lovgreen, Shane Williams, a Meri Huws yn byw mewn tŷ efo'i gilydd? Rhyfedd i chi ofyn... http://youtu.be/5nSsjQ3fy7Y

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Fideo Wyth @fideowyth | 23-09-2014 10:06 am

Cyfres fideo newydd - efo Rhys Mwyn, Mari Lovgreen, Shane Williams, a Meri Huws. Na, go-iawn. wp.me/p4HA9V-2b

Glas yw llyw Glasgow

| 24-09-2014 7:35 am

Darn yn crynhoi fy mhrofiad i yn yr Alban 17,18,19 Medi 2014

Ymgyrch #dymuniadcymru

| 23-09-2014 3:38 pm

Manylion am Dymuniad Cymru - Gyda cherddoriaeth wych gan Gareth Bonello...


Canghennau'r Coleg Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru

llun defnyddiwr colegcymraeg.ac.uk | 23-09-2014 2:03 pm | FfrwtiBot

Mae gan y Coleg ganghennau ymhob un o brifysgolion Cymru lle cynigir darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Nod y canghennau fydd cefnogi amcanion a nodau'r Coleg, gan gynnwys gweithredu'n ymarferol ar ran y Coleg yn lleol. Gall natur y canghennau unigol amrywio yn unol ag amgylchiadau penodol y sefydliadau.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Coleg Cymraeg @colegcymraeg | 23-09-2014 6:29 pm

Eisiau gwybodaeth am fodiwlau cyfrwng #Cymraeg sydd ar gael yn dy brifysgol? Cofia gysylltu gyda'r Swyddog Cangen bit.ly/XCBKab

Gwersi i Gymru o fethiant Salmond

| 23-09-2014 12:18 pm

Ifan Morgan Jones sy'n gofyn beth aeth o'i le i'r ymgyrch 'Ie' yn yr Alban...

Mari'n Morio dros Gymru

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 23-09-2014 8:20 am | FfrwtiBot

Dim ond 17 oed ydi Mari Davies o Fethesda, Gwynedd ond eisoes mae'r hwylwraig ifanc yn bencampwraig Prydain. Cafodd Mari a'i phartner hwylio, Sarah Norbury o Stoke-on-Trent, eu coroni yn bencampwyr Prydain yn y Dosbarth 420 yr haf yma.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymru | 22-09-2014 4:18 pm

Mari'n Morio: Merch o Gymru'n hwylio'n rhygwladol. Cyfweliad BBC #CymruFyw bbc.in/1qncRWi pic.twitter.com/2BBcg3MhWO

Canlyniadau: 879 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 56 57 58 59