Telyn i’r Wladfa: Apêl yn Cau yn Fuan

| ddoe 4:56 pm

Wrth fynd ati i drefnu apêl “Telyn i’r Wladfa” gyda’r delynores Elinor Bennett, gwir yw dweud fod gennym ni yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ddisgwyliadau mawr ac uchelgeisiol i gasglu digon o arian i yrru telyn draw i Batagonia. Eisoes codwyd ymhell dros £5,000 ac mae cyfraniadau yn dal i ddod i mewn – er fod yr Apêl yn cau ar y cyntaf o Chwefror.

Ffrwti'n trafod trydar yr wythnos ar #rhaglendylan

| 23-01-2015 4:38 pm

Bore ma fues i ar raglen Dylan Jones yn trafod rhai o hashnodau prysur a diddorol yr wythnos yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Gallwch wrando ar yr eitem yma: 


Ymysg y pynciau drafodwyd oedd: #bwydadiod, #hunlunamgueddfa, a #freeraif

'Chydig o hwyl: Jiw jiw!

| 22-01-2015 6:54 pm

Weithiau, dydy hyd yn oed y pros ddim yn meddwl cyn siarad ar deledu byw...

Gwobrau'r Selar: offerynnwr gorau

| 22-01-2015 6:00 am

Pwy yw offerynnwr gorau'r sîn roc Gymraeg? Dyma gwestiwn y bydd panel Gwobrau'r Selar yn ceisio'i ateb am y tro cyntaf eleni. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r gwobrau wedi gweld categori newydd yn cael ei lansio a dyma'r dewis eleni.

Miri Mawr

llun defnyddiwr youtube.com | 21-01-2015 7:38 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dyl Mei @dylmei | 21-01-2015 4:58 pm

Pennod cyfan o Miri Mawr nawr i weld ar youtube. Gwbwl, gwbwl bonkers. youtube.com/watch?v=_rWos5… Hollol anhygoel.

Ydych chi a Gail Platt yn ffrindiau Facebook?

| 21-01-2015 3:21 pm

Ydych chi wedi bod ar Facebook yn ddiweddar? Efallai eich bod wedi gweld lincs yn cael eu rhannu am farwolaeth sydyn yr actores Anne Kirkbride a oedd yn fwy adnabyddus fel Deirdre Barlow yn yr opera sebon poblogaidd, Coronation Street. Ond, yn ffrwd Facebook llawer iawn o bobl mae un o drigolion arall y stryd enwog wedi bod yn achosi ychydig o fwrlwm...

'Homoffobia yng nghefn gwlad yn rhemp'

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 20-01-2015 11:46 pm | FfrwtiBot

Sut mae pobl hoyw yn cael eu portreadu mewn dramâu teledu oedd dan sylw mewn rhifyn arbennig o Stiwdio gyda Nia Roberts ar BBC Radio Cymru ar 20 Ionawr. Cyfeiriodd y dramodydd Dafydd James, awdur 'Llwyth', am y portread o bobl hoyw ar y teledu yn y 70au gyda chymeriadau fel Mr Humphries (John Inman) yn y gyfres gomedi 'Are You Being Served?'

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 20-01-2015 5:30 pm

"Homoffobia yn rhemp yng nghefn gwlad Cymru" Ydych chi'n cytuno â Meic Povey? bbc.in/1J3XY7B #CymruFyw pic.twitter.com/MttGLyLUyc

Addysg Gymraeg i bawb, neu i’r bobl ffodus yn unig?

llun defnyddiwr clickonwales.org | 20-01-2015 11:52 am | FfrwtiBot

Mae Ffred Ffransis yn dweud fod addysg iath Gymraeg i rai'n mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg yn methu. Yng Nghymru heddiw, mae'n system addysg ni yn creu dinasyddion eilradd. Bydd rhai, oherwydd natur eu haddysg, yn cael eu hamddifadu o sgil addysgol hanfodol oherwydd hap a damwain daearyddol, eu sefyllfa ariannol, neu ddewis eu rhieni.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 20-01-2015 8:32 am

Addyg Gymraeg i bawb, neu'r bobl ffodus yn unig? @ffred_ffransis clickonwales.org/2015/01/addysg… #addysggymraegibawb

Sbort mewn ffilm arswyd

| 19-01-2015 4:27 pm

Fe welais i 'The Woman in Black 2 - the Angel of Death' yn ddiweddar, dilyniant i ffilm am dy wedi ei feddianu (haunted house horror).

Pam Trydar a Ffesbwcio?

| 19-01-2015 1:29 pm

Fe wnaeth rhywun disgrifio ffrydiau cymdeithasol fel tudalen newyddion bywyd person.

Llafur yn talu am 'ddawnsio efo'r diafol'

llun defnyddiwr oclmenai.blogspot.co.uk | 19-01-2015 12:04 pm | FfrwtiBot

Os ydych wedi gwneud eich ffordd trwy'r blogiad diwethaf mi fyddwch yn cofio mai fy nadl oedd bod prif bleidiau San Steffan bellach wedi eu cywasgu i dir gwleidyddol cul iawn, a bod y ddwy brif blaid - Llafur a'r Toriaid yn hynod o agos at ei gilydd yn wleidyddol.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Olaf Cai Larsen @OlafCaiLarsen | 17-01-2015 1:22 pm

Llafur yn talu am ddawnsio efo'r diafol - oclmenai.blogspot.co.uk/2015/01/llafur…

Yr Awr #bwydadiod

| 12-01-2015 3:57 pm

Rhwng 8 a 9 pob nos Lun ar Twitter, mae 'na gyfle i fusnesau bwyd a diod Cymru cael hyrwyddo eu hunain drwy drydar neges â'r hashnod #bwydadiod.

Nofel am nofelydd yn ysgrifennu nofel.

| 12-01-2015 1:01 pm

Yn Sais gan Alun Cob mae stori lofruddiaeth, sydd yn sefyll bron yn annibynnol ac yn gweithio'n iawn ei hun. Digwydd bod mae Alun Cob, mewn nofel, yn ysgrifennu'r stori honno a hithau'n dod yn wir.

Blog: Anffyddiaeth

llun defnyddiwr anffyddiaeth.blogspot.co.uk | 08-01-2015 12:50 am | FfrwtiBot

Mae gan Siôn Jobbins ysgrif dda iawn (a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2006) yn The Phenomenon Of Welshness II ynghylch delweddau o'r proffwyd Mohammed. Tua diwedd 2005, wrth gwrs, gwelwyd torfeydd treisgar yn y byd islamaidd yn ymateb yn hysteraidd i'r cartwnau hynny a gyhoeddwyd yn Jyllans-Posten yn Nenmarc.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dylan Llyr @dylanllyr | 07-01-2015 11:29 pm

@SeimonBrooks @_gwead dyma flogiad gen i ar y pwnc, er gwybodaeth anffyddiaeth.blogspot.co.uk/2013/11/cymru-…

Gwersi ac Ysbrydoliaeth o'r Alban

llun defnyddiwr yescymru.org | 07-01-2015 2:26 pm | FfrwtiBot

Rwy'n edrych ymlaen at y digwyddiad Dychmygu Cymru ddydd Sadwrn yn yr Atriwm, Prifysgol De Cymru yng Nghaerdydd. Gallwch gofrestru yma. Wyn Mason, darlithydd yn y Brifysgol, sy'n ei chynnal a bydd yn gyfle unigryw i glywed am lwyddiant a phwysigrwydd y National Collective yn ystod ymgyrch refferendwm yr Alban.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Osian Elias @OsianElias | 06-01-2015 3:42 pm

Edrych ymlaen yn arw i ddydd Sadwrn yescymru.org/2015/01/06/gwe…

Canlyniadau: 1.025 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 66 67 68 69