Gorffennaf ar Ffrwti

| ddoe 3:29 pm

A ninnau newydd ffarwelio â'r seithfed mis, dyma gyfle i edrych ar saith uchafbwynt y mis diwethaf ar Ffrwti.

Mi welson ni sawl newid a newydd-ddyfodwyr! Beth fu'n boblogaidd? Beth fu'n newydd? Beth fu'n ddoniol?

Dyma gipolwg sydyn dros be' oedd be' ym mis Gorffennaf.

Ddim yn cofio pam fod @bethan_wil a minnau o flaen llys? Dyma'r weithred:

llun defnyddiwr youtube.com | ddoe 2:06 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Robin Crag Farrar @hogyndrwg | 31-07-2014 5:02 pm

Dim yn cofio pam fod @bethan_wil a minnau o flaen llys? Dyma'r weithred: youtube.com/watch?v=VruemT… 10yb bore fory (gwener) yn Nhrefechan

Ym mha iaith ymatebodd pobl i Gyfrifiad 2011?

llun defnyddiwr statiaith.com | ddoe 1:30 pm | FfrwtiBot

Mae data ar gael am faint ymatebodd i Gyfrifiad 2011 yn Gymraeg, naill ai drwy lenwi'r ffurflen bapur Gymraeg neu drwy ddefnyddio'r ffurflen Gymraeg ar y rhyngrwyd. Yn genedlaethol 2.1% a ymatebodd gan ddefnyddio'r ffurflen bapur Cymraeg a 0.5% ymatebodd yn Gymraeg ar y rhyngwyd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

statiaith @statiaith | ddoe 9:29 am

Dadansoddiad o'r defnydd o ffurflenni Cymraeg (papur a'r rhyngrwyd) #Cyfrifiad2011 statiaith.com/blog/cyfrifiad…

Amser #parti?!!!! Mae'r uned bron yn barod... #steddfod2014

llun defnyddiwr ow.ly | ddoe 1:05 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 31-07-2014 2:50 pm

Amser #parti?!!!! Mae'r uned bron yn barod... #steddfod2014 cymdeithas.org/lluniau/steddf… #joio ow.ly/i/6piZK @bethan_wil @rhysllwyd

#dyddgwen Eisteddfod SBESHAL

| ddoe 12:33 pm

O'n i ddim yn meddwl mod i am feddwl am syniad #dyddgwen heddiw. Tan i mi edrych ar luniau o'r pafiliwn, a'r unig beth o'n i'n gallu ei weld oedd...

Arweinwyr 8 enwad yng Nghymru yn galw am gadoediad yn #Gaza a help dyngarol

llun defnyddiwr walesonline.co.uk | ddoe 12:04 pm | FfrwtiBot

"Your letters to the national newspaper of Wales Church leaders demand ceasefire Sir - In the face of the horrific conflict in Gaza, we have witnessed concern by communities across Wales over the past fortnight in the organising of vigils and solidarity marches."

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymorth Cristnogol @DileuTlodi | 31-07-2014 10:47 am

Arweinwyr 8 enwad yng Nghymru yn galw am gadoediad yn #Gaza a help dyngarol walesonline.co.uk/incoming/comme…

Cyfweliad Byr a'r ffotograffydd Mabon Llŷr

| ddoe 11:47 am

Casgliad o ffotograffau a dynnwyd yn ystod tri o ymweliadau prin Mabon Llŷr a Chymru yw Eidduno. Mae'r arddangosfa sydd ymlaen yn Bocs, Caernarfon tan y 3ydd o Awst yn dair cyfres fer o luniau, â phob un yn adlewyrchu myfyrdod a phrofiad unigryw.

Dyma gyfweliad byr a'r ffotograffydd...

Mae'r glaw wedi cyrraedd y Maes. Ond y Croeso mawr ar y bryn cyfagos yn codi ein calonnau!

llun defnyddiwr ow.ly | ddoe 11:10 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Eisteddfod @eisteddfod | 31-07-2014 2:10 pm

Mae'r glaw wedi cyrraedd y Maes. Ond y Croeso mawr ar y bryn cyfagos yn codi ein calonnau! #steddfod2014 ow.ly/i/6pgZ8...

Bron Meirion - Y Ffilm

llun defnyddiwr youtube.com | ddoe 11:03 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Angharad Tomos @Rwdlian | 31-07-2014 5:30 pm

Dyma fo! Bron Meirion - Y Ffilm! #bronmeirion youtube.com/watch?v=9tLMlL…

Throwback Thursday... a mwy!

llun defnyddiwr insiders.aber.ac.uk | 31-07-2014 3:48 pm | FfrwtiBot

Rhyw wythnos neu ddwy yn ôl cefais brofi "Throwback Thursday" neu #TBT yn ei holl ogoniant. Roeddwn yn gweithio fel un o'r llysgenhadon ar gyfer yr Ysgol Ddeuddydd, sef cwrs deuddydd sy'n rhoi cyfle i ddisgyblion brofi bywyd prifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

PrifysgolAberIR @PrifAber_IR | 31-07-2014 12:08 pm

Mae @gwennoedwrads o’r #AberInsiders newydd ysgrifennu ei blog diweddaraf. Darllenwch e yma: bit.ly/1qryOFy @CymraegAber

Radio Cymru'n chwilio am hoff ganeuon yn yr Eisteddfod

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 31-07-2014 12:47 pm | FfrwtiBot

Beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg chi erioed? Dyna'r cwestiwn sydd yn wynebu gwrandawyr BBC Radio Cymru fydd yn ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, wrth i'r orsaf baratoi ar gyfer rhaglen arbennig, #40MAWR - Siart Fawr yr Haf, gyda Richard Rees a Lisa Gwilym yn cyflwyno, fydd yn cael ei...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Radio Cymru @BBCRadioCymru | 30-07-2014 6:10 pm

Beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg? Rydyn ni’n chwilio am y #40MAWR ar gyfer Siart Fawr yr Haf. bbc.in/1obaOUf pic.twitter.com/kvxsndMd6H

Hacio'r Iaith

llun defnyddiwr haciaith.com | 31-07-2014 11:00 am | FfrwtiBot

Dim ond 10% o ymwelwyr Hacio'r Iaith yn dewis Cymraeg (Ydych chi wedi Cymreigio eich porwr?) Mae gosodiad iaith cynnwys yn nodwedd bwysig ar eich porwr (e.e. Firefox, Chrome). Dw i wedi bod yn edrych at ddata yn ystod hanes y wefan Hacio'r Iaith ers Ionawr 2010, sy'n ymddangos bod 53% o ymweliadau yn ffafrio Saesneg UDA - yn ddiarwybod i'r rhan fwyaf dw i'n credu.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hacio'r Iaith @haciaith | 30-07-2014 2:29 pm

Sylw ar Dim ond 10% o ymwelwyr Hacio’r Iaith yn dewis Cymraeg (Ydych chi wedi Cymreigio eich porwr?)... bit.ly/XeXAjS #haciaith

Cymro - Dydd yn Maes yr Eisteddfod.

| 31-07-2014 9:45 am

Cofnod newydd - Dydd yn Maes yr Eisteddfod.

Gŵyl y Cwrw Cyntefig

llun defnyddiwr youtube.com | 31-07-2014 8:31 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cwrw Llŷn @CwrwLlyn | 30-07-2014 7:18 pm

Ffilm fach hefo @CowboisRhB yn chwara dydd Sadwrn yn y diwrnod bragu yn Nefyn - da di camra drôn 'de youtu.be/oiD54deESW4 #yagym

31.7.14 7yh Llanelli > Y Busnes Cymraeg Yma ...o hyd!

| 31-07-2014 7:12 am

 
Noson mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Llanelli i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Gaerfyrddin 

 ac i drafod oblygiadau a manteision defnyddio'r Gymraeg ym musnes cymunedol neu fasnachol:

 “Y Busnes Cymraeg Yma”

Siaradwyr gwadd -

o Gyngor Tref Llanelli - Mel Edwards 

a Rhianedd Rhys o 'Y Lle': Lolfa Gymunedol a Chanolbwynt Iaith Llanelli.

Cadeirydd:  Craig ap Iago, Pencampwr Iaith, a Chadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg.

Croeso am 7yh

Cyfarfod cyhoeddus 7.30- 8.30yh

Darparir te a choffi, a croeso cynnes i bawb.

I sicrhau sedd, cysylltwch gyda david@cymunedau.org 07964 684 820 

  

dilynwch: 

http://twitter.com/cynghrair 

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

 

Canlyniadau: 804 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 51 52 53 54