Y Twr yn wych, ond wedi dyddio

| ddoe 3:07 pm

Adolygiad o'r Twr, cynhyrchiad newydd o ddrama enwog Gwenlyn Parry

Olew

| ddoe 3:07 pm

Mae'n od shwd mae gwynt rhywbeth yn gallu mynd a chi nôl i ryw gyfnod.

Saesnes yng Nghymru

llun defnyddiwr saesnesyngnghymru.com | 29-01-2015 8:59 am | FfrwtiBot

Mae’r Siwpyr-Saeson yn dod i aros gyda ni y penwythnos yma – hynny yw, fy rhieni. Hoffus, llawn bwriadau da, ond mor… wel, Seisnigaidd. Mae fy nheulu yn edrych at yr holl fusnes o siarad Cymraeg ‘ma fel tasen i wedi dechrau rhyw hobi od… fel tacsidermi.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sarah Reynolds @sarahyngnghymru | 27-01-2015 8:53 pm

Wedi dechrau blog am fy mhrofiadau fel dysgwraig... saesnesyngnghymru.com #dysgucymraeg #cymru #iaith

Prosiect byd-eang yn galw am ymateb cynulleidfaoedd ffilmiau – yn y Gymraeg

| 28-01-2015 2:00 pm

Dychmygwch brosiect ymchwil sy’n cynnwys dros 40 o wledydd gwahanol ac holiadur mewn dros 30 o ieithoedd am un o gyfresi ffilm mwyaf y ddegawd ddiwethaf, ac un o’r ieithoedd hynny yw’r Gymraeg. 

Gwobrau'r Selar: offerynnwr gorau

| 28-01-2015 8:13 am

Pwy yw offerynnwr gorau'r sîn roc Gymraeg? Dyma gwestiwn y bydd panel Gwobrau'r Selar yn ceisio'i ateb am y tro cyntaf eleni. Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r gwobrau wedi gweld categori newydd yn cael ei lansio a dyma'r dewis eleni.

Telyn i’r Wladfa: Apêl yn Cau yn Fuan

| 27-01-2015 4:56 pm

Wrth fynd ati i drefnu apêl “Telyn i’r Wladfa” gyda’r delynores Elinor Bennett, gwir yw dweud fod gennym ni yng Nghanolfan Gerdd William Mathias ddisgwyliadau mawr ac uchelgeisiol i gasglu digon o arian i yrru telyn draw i Batagonia. Eisoes codwyd ymhell dros £5,000 ac mae cyfraniadau yn dal i ddod i mewn – er fod yr Apêl yn cau ar y cyntaf o Chwefror.

Ffrwti'n trafod trydar yr wythnos ar #rhaglendylan

| 23-01-2015 4:38 pm

Bore ma fues i ar raglen Dylan Jones yn trafod rhai o hashnodau prysur a diddorol yr wythnos yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Gallwch wrando ar yr eitem yma: 


Ymysg y pynciau drafodwyd oedd: #bwydadiod, #hunlunamgueddfa, a #freeraif

'Chydig o hwyl: Jiw jiw!

| 22-01-2015 6:54 pm

Weithiau, dydy hyd yn oed y pros ddim yn meddwl cyn siarad ar deledu byw...

Miri Mawr

llun defnyddiwr youtube.com | 21-01-2015 7:38 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dyl Mei @dylmei | 21-01-2015 4:58 pm

Pennod cyfan o Miri Mawr nawr i weld ar youtube. Gwbwl, gwbwl bonkers. youtube.com/watch?v=_rWos5… Hollol anhygoel.

Ydych chi a Gail Platt yn ffrindiau Facebook?

| 21-01-2015 3:21 pm

Ydych chi wedi bod ar Facebook yn ddiweddar? Efallai eich bod wedi gweld lincs yn cael eu rhannu am farwolaeth sydyn yr actores Anne Kirkbride a oedd yn fwy adnabyddus fel Deirdre Barlow yn yr opera sebon poblogaidd, Coronation Street. Ond, yn ffrwd Facebook llawer iawn o bobl mae un o drigolion arall y stryd enwog wedi bod yn achosi ychydig o fwrlwm...

'Homoffobia yng nghefn gwlad yn rhemp'

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 20-01-2015 11:46 pm | FfrwtiBot

Sut mae pobl hoyw yn cael eu portreadu mewn dramâu teledu oedd dan sylw mewn rhifyn arbennig o Stiwdio gyda Nia Roberts ar BBC Radio Cymru ar 20 Ionawr. Cyfeiriodd y dramodydd Dafydd James, awdur 'Llwyth', am y portread o bobl hoyw ar y teledu yn y 70au gyda chymeriadau fel Mr Humphries (John Inman) yn y gyfres gomedi 'Are You Being Served?'

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 20-01-2015 5:30 pm

"Homoffobia yn rhemp yng nghefn gwlad Cymru" Ydych chi'n cytuno â Meic Povey? bbc.in/1J3XY7B #CymruFyw pic.twitter.com/MttGLyLUyc

Addysg Gymraeg i bawb, neu i’r bobl ffodus yn unig?

llun defnyddiwr clickonwales.org | 20-01-2015 11:52 am | FfrwtiBot

Mae Ffred Ffransis yn dweud fod addysg iath Gymraeg i rai'n mynychu ysgolion cyfrwng Saesneg yn methu. Yng Nghymru heddiw, mae'n system addysg ni yn creu dinasyddion eilradd. Bydd rhai, oherwydd natur eu haddysg, yn cael eu hamddifadu o sgil addysgol hanfodol oherwydd hap a damwain daearyddol, eu sefyllfa ariannol, neu ddewis eu rhieni.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 20-01-2015 8:32 am

Addyg Gymraeg i bawb, neu'r bobl ffodus yn unig? @ffred_ffransis clickonwales.org/2015/01/addysg… #addysggymraegibawb

Sbort mewn ffilm arswyd

| 19-01-2015 4:27 pm

Fe welais i 'The Woman in Black 2 - the Angel of Death' yn ddiweddar, dilyniant i ffilm am dy wedi ei feddianu (haunted house horror).

Pam Trydar a Ffesbwcio?

| 19-01-2015 1:29 pm

Fe wnaeth rhywun disgrifio ffrydiau cymdeithasol fel tudalen newyddion bywyd person.

Llafur yn talu am 'ddawnsio efo'r diafol'

llun defnyddiwr oclmenai.blogspot.co.uk | 19-01-2015 12:04 pm | FfrwtiBot

Os ydych wedi gwneud eich ffordd trwy'r blogiad diwethaf mi fyddwch yn cofio mai fy nadl oedd bod prif bleidiau San Steffan bellach wedi eu cywasgu i dir gwleidyddol cul iawn, a bod y ddwy brif blaid - Llafur a'r Toriaid yn hynod o agos at ei gilydd yn wleidyddol.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Olaf Cai Larsen @OlafCaiLarsen | 17-01-2015 1:22 pm

Llafur yn talu am ddawnsio efo'r diafol - oclmenai.blogspot.co.uk/2015/01/llafur…

Canlyniadau: 1.029 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 66 67 68 69