Radio Cymru'n chwilio am hoff ganeuon yn yr Eisteddfod

llun defnyddiwr bbc.co.uk | heddiw 12:47 pm | FfrwtiBot

Beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg chi erioed? Dyna'r cwestiwn sydd yn wynebu gwrandawyr BBC Radio Cymru fydd yn ymweld ag Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, wrth i'r orsaf baratoi ar gyfer rhaglen arbennig, #40MAWR - Siart Fawr yr Haf, gyda Richard Rees a Lisa Gwilym yn cyflwyno, fydd yn cael ei...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Radio Cymru @BBCRadioCymru | ddoe 6:10 pm

Beth yw eich hoff ganeuon Cymraeg? Rydyn ni’n chwilio am y #40MAWR ar gyfer Siart Fawr yr Haf. bbc.in/1obaOUf pic.twitter.com/kvxsndMd6H

Hacio'r Iaith

llun defnyddiwr haciaith.com | heddiw 11:00 am | FfrwtiBot

Dim ond 10% o ymwelwyr Hacio'r Iaith yn dewis Cymraeg (Ydych chi wedi Cymreigio eich porwr?) Mae gosodiad iaith cynnwys yn nodwedd bwysig ar eich porwr (e.e. Firefox, Chrome). Dw i wedi bod yn edrych at ddata yn ystod hanes y wefan Hacio'r Iaith ers Ionawr 2010, sy'n ymddangos bod 53% o ymweliadau yn ffafrio Saesneg UDA - yn ddiarwybod i'r rhan fwyaf dw i'n credu.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hacio'r Iaith @haciaith | ddoe 2:29 pm

Sylw ar Dim ond 10% o ymwelwyr Hacio’r Iaith yn dewis Cymraeg (Ydych chi wedi Cymreigio eich porwr?)... bit.ly/XeXAjS #haciaith

Cymro

| heddiw 9:45 am

Cofnod newydd - Dydd yn Maes yr Eisteddfod.

Gŵyl y Cwrw Cyntefig

llun defnyddiwr youtube.com | heddiw 8:31 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cwrw Llŷn @CwrwLlyn | ddoe 7:18 pm

Ffilm fach hefo @CowboisRhB yn chwara dydd Sadwrn yn y diwrnod bragu yn Nefyn - da di camra drôn 'de youtu.be/oiD54deESW4 #yagym

31.7.14 7yh Llanelli > Y Busnes Cymraeg Yma ...o hyd!

| heddiw 7:12 am

 
Noson mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Llanelli i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Gaerfyrddin 

 ac i drafod oblygiadau a manteision defnyddio'r Gymraeg ym musnes cymunedol neu fasnachol:

 “Y Busnes Cymraeg Yma”

Siaradwyr gwadd -

o Gyngor Tref Llanelli - Mel Edwards 

a Rhianedd Rhys o 'Y Lle': Lolfa Gymunedol a Chanolbwynt Iaith Llanelli.

Cadeirydd:  Craig ap Iago, Pencampwr Iaith, a Chadeirydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg.

Croeso am 7yh

Cyfarfod cyhoeddus 7.30- 8.30yh

Darparir te a choffi, a croeso cynnes i bawb.

I sicrhau sedd, cysylltwch gyda david@cymunedau.org 07964 684 820 

  

dilynwch: 

http://twitter.com/cynghrair 

http://facebook.com/cymunedaucymraeg

 

Megan Williams, Charlie Hague ac Eli o flaen eu cartref, Pwll Broga, yng Nglandwr

llun defnyddiwr twitter.com | ddoe 5:41 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Aled Scourfield @aledscourfield | 29-07-2014 5:09 pm

Megan Williams, Charlie Hague ac Eli o flaen eu cartref, Pwll Broga, yng Nglandwr pic.twitter.com/0vlgnWxsEp

Sgwrs: Elgan Rhys

| ddoe 11:00 am

Dyma'r fideo a wnaeth ysbrydoli'r perfformiwr ifanc o Bwllheli, Elgan Rhys, i greu'r perfformiad newydd Llais/Voice ac i fynegi ei brofiadau yntau o gael ei fwlio.Mi gefais i sgwrs gydag Elgan yn ddiweddar i gael gwybod mwy amdano ef ei hun ac am y syniad tu ôl i' w gynhyrchiad newydd.

Cyrraedd Maes 2014

llun defnyddiwr eisteddfod.org.uk | ddoe 7:06 am | FfrwtiBot

Bydd meysydd parcio dros dro yr Eisteddfod yn cael eu lleoli i'r Dwyrain a'r Gorllewin o Lanelli gyda system bws gwennol yn weithredol . Bydd y meysydd parcio yn cael eu nodi'n glir gydag arwyddion melyn ar bob prif gyffordd yn yr ardal. Mae parcio a'r bws wennol i'r Maes yn rhad ac am ddim.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Eisteddfod @eisteddfod | ddoe 2:40 pm

@Aber_Gwawr Mae'r bysus gwennol yn gadael y maesydd parcio am 7:00 ymlaen. Am fwy o wyb. eisteddfod.org.uk/cymraeg/2014/c…

'Oes rhiwin yn mynd i'r sdeddfod?' Sillafu'r Gymraeg yn yr oes ddigidol

llun defnyddiwr diferion.wordpress.com | 29-07-2014 2:29 pm | FfrwtiBot

Digon niferus yw'r bobl hynny sy'n cwyno nad oes digon o Gymraeg i'w chlywed ar hyd a lled y wlad y dyddiau hyn. Ond anaml y bydd yr un bobl yn ymfalchïo bod mwy o Gymraeg nag erioed yn cael ei hysgrifennu y dyddiau hyn, a hynny gan fwy o bobl nag erioed.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dylan Foster Evans @diferionDFE | 28-07-2014 6:08 pm

Blogiad newydd gen i: '"Oes rhiwin yn mynd i’r sdeddfod?" Sillafu’r Gymraeg yn yr oes ddigidol' diferion.wordpress.com/2014/07/28/oes… @EinCymraeg

Dewch gyda ni ar daith ddigidol Lleol.net!

| 29-07-2014 1:16 pm

Hwre! Mae Lleol.net wedi dod o hyd i Fan a Threlar newydd sbon ac yn fuan iawn fe fyddwn yn dechrau ar ein taith ddigidol ar hyd a lled Cymru.

Y Rhandai Mwyn #adolygiad

| 29-07-2014 11:30 am

Wrth trafod tai ac eiddo rydym yn torri'r profiad yn fan ddarnau.  Pwysleisir naillai ei werth neu ei phensaerniaeth, ond prin yr ystyrir bywydau a breuddwydion y preswylwyr.  Mae arddangosfa fendigedig o Rhandai yn Amgueddfa Werin Norwy yn llwyddo i ddod a'r cyfan ynghyd.  Fe ymwelais a hi yn ddiweddar a dyma fy adoloygiad.

Mererid Hopwood o Wylnos Caerfyrddin

llun defnyddiwr facebook.com | 29-07-2014 10:07 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hedd Gwynfor @heddgwynfor | 28-07-2014 9:35 pm

"Arhoswn heno, yma, ar ddihun, 'da'r Fam; sy'n cyfri'r golled fesul un." Mererid Hopwood #GwylnosDrosGaza facebook.com/photo.php?v=10…

Gwefan Ar y Ffordd yn ail agor heddiw!

| 28-07-2014 8:57 pm

Fydd gwefan Adolygu Bwytai, Gwestai, Tafarndai, Caffis a Gwersylloedd - Ar y Ffordd - yn ail agor y gwefan ar ôl bron i bythefnos o fod ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

Dychmygwch Gaza...

llun defnyddiwr golwg360.com | 28-07-2014 4:16 pm | FfrwtiBot

"Dychmygwch fyw ym Mhen Llŷn, nid fel un o 26,000 ond fel un o 1.8 miliwn. Dychmygwch nad oes modd gadael Pen Llŷn, dim ond drwy 'checkpoint' yn Llanllyfni. Dychmygwch orfod aros yn Llanllyfni am ddyddiau yn disgwyl i filwyr ganiatau i chi fynd drwy'r checkpoint."

Defnyddiwr cyntaf i drydar

mererid m williams @mereridmair | 26-07-2014 12:27 pm

Blog gen i ar wefan Golwg360 Dychmygwch Gaza.... @YsgCyff @BranwenNiclas @PalasPrint @papurdre @EBC_PCW golwg360.com/blog/blog_gwle…

5 o'r Penwythnos

| 28-07-2014 3:23 pm

Un digwyddiad sy'n dominyddu'r cyfryngau yn ddiweddar, a hwnnw'n annog trafodaeth a phrotestio; sy'n braf gweld mewn byd lle mae'r wleidyddiaeth mor aml yn cael ei guddio tu ol i seremoni a goleuadau llachar. Yn y cyfamser, mae'r byd yn mynd yn ei flaen. Dyma 5 llun o'r penwythnos:


1. Gorymdeithio dros Gaza


Ymysg y degau o luniau, dyma un o'r mwyaf trawiadol, gan Emyr Young.

Canlyniadau: 794 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 50 51 52 53