Â'r nos yn aros i'r wawr ei herian, yn y tywyllwch rhof fy mat allan. #putoutyourbats #63notoutforever pic.twitter.com/Lv6EIEVr7X

llun defnyddiwr twitter.com | ddoe 3:37 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Llion Jones @LlionJ | ddoe 7:07 am

Â'r nos yn aros i'r wawr ei herian, yn y tywyllwch rhof fy mat allan. #putoutyourbats #63notoutforever pic.twitter.com/Lv6EIEVr7X

GWYLIWCH Gilbern - yr unig wneuthurwr ceir o Gymru!

| ddoe 12:00 pm

Mae Archif ITV Cymru yn parhau i ryddhau clipiau o safon uchel ar eu sianel YouTube. Y tro hwn, ceir Cymreig Gilbern sydd yn cael y sylw:

Mae Gilbern yn cael ei weld fel yr unig gwneuthurwr ceir 'Cymreig'. Gyda'r bathodyn draig goch, cynhyrchwyd eu ceir ger Llantrisant rhwng 1959 ac 1974. Mae'r clip yma'n nodi lawnsiad yr Invader Mk3 yn ffatri'r cwmni yn Llantilltud Faerdre ym 1972, ac yn cynnwys cyfweliad hefo'r rheolwr, Michael Leather.

Ydi cael gwneuthurwr ceir o'ch gwlad yn eich gwneud yn wlad go iawn?


GWYLIWCH fideo trippy i drac newydd Ifan Dafydd - Eclipse

| ddoe 8:30 am

Ma'r fideo caleidosgopaidd o law'r artist 23kid. Tiwn a hannar. Gwnewch yn siwr bo chi'n ei wylio yn HD llawn hefyd rrrrreit. 

Lleuad lawn Elin Fflur mor ddisglair ag erioed

| 27-11-2014 10:49 am

Tasa ‘na gyfystyr Cymreig i American sweetheart dw i’n siŵr y byddai canran uchel o’r wlad yn cytuno mai Elin Fflur fyddai sweetheart Cymru. Daw ei bywiogrwydd â dos mawr o bersonoliaeth i Heno, ei rôl fel capten ar Munud i Fynd oedd yr unig beth a oedd yn ei wneud o’n werth ei wylio ac mae ganddi dyrfa o ffans ffyddlon o bob oed ers dros ddeng mlynedd. Rwan, mae ganddi albwm newydd allan -  jyst mewn pryd i'w ysgrifennu ar y rhestr at Siôn Corn - ac felly roeddwn i’n teimlo ei bod hi’n hen bryd i Ffrwti gael sgwrs fach sydyn efo Elin.

Siop win Dolgellau yn agor nos fory

llun defnyddiwr twitter.com | 26-11-2014 11:23 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dylanwad @DylanwadWine | 26-11-2014 10:02 pm

Barod i agor nos yfory! #Dolgellau #siopwin pic.twitter.com/PkfWSqpTtC

Anifeiliaid Anhygoel: Yoda Bat

| 26-11-2014 3:36 pm

Oddi ar Y Lle, S4C.


Tudur yn y Palas ... Print!

llun defnyddiwr twitter.com | 26-11-2014 3:09 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gareth Iwan OMB @GarethIwan | 24-11-2014 8:55 pm

Bnawn Gwener ma' rhaglen @Tudur yn @PalasPrint! Dewch draw! Bydd @RhysMeirion @therealrhysmwyn @BethanGwanas hefo ni! pic.twitter.com/XtUCLbWvJJ

Holi'n dwll: Dafydd Iwan

| 26-11-2014 12:13 pm

Mae o'n un o fawrion ein cenedl. Mae ei enw'n hysbys i genedlaethau o Gymry. Ie, Dafydd Iwan. Fo sy'n cael ei holi'n dwll gan Ffrwti'r wythnos hon.

Cyfyrs Cymraeg Gwael

| 25-11-2014 4:30 pm

Gwneud be ma'n deud ar y tin... jest gwrandwch.

Cymroddyfodoliaeth

llun defnyddiwr medium.com | 25-11-2014 1:30 pm | FfrwtiBot

Wrth chwilota am ddelweddau ar gyfer cyflwyniad mi ddes ar draws y llun iosd mewn cyfieithiad Cymraeg o'r llyfr Usborne Guide To Computers Arweiniodd hyn at sgwrs gyda Ifan Morgan Jones a'r sylw hwn: Ac er bod chwinc bach ar ddiwedd trydariad Ifan yn dynodi nad oedd yn gyfangwbl o ddifri, doeddwn i'n methu'n glir a chadw caead ar fy chwilfrydedd dros y syniad.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Rhodri ap Rhian @Nwdls | 24-11-2014 5:48 pm

Newydd gyhoeddi erthygl “Cymroddyfodoliaeth: UFOs, estroniaid a dyfodolwyr Cymreig” medium.com/@nwdls/cymrodd… #cymroddyfodol

Cyfiawnhau'r gost o ymchwilio'r gofod

llun defnyddiwr anffyddiaeth.blogspot.com.es | 25-11-2014 11:30 am | FfrwtiBot

Fel llawer o bobl eraill, roeddwn wedi cynhyrfu'n arw pan lwyddwyd i lanio robot ar gomed yn ddiweddar. Fe gymerodd ddeng mlynedd i Rosetta gludo Philae yno. Mae'r comed tua 530 miliwn o filltiroedd i ffwrdd ar hyn o bryd, ac roedd angen i Rosetta ddefnyddio disgyrchiant Mawrth (a'n ôl eto via'r Ddaear wedyn!)

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dylan Llyr @dylanllyr | 24-11-2014 10:54 pm

Anffyddiaeth: Cyfiawnhau'r gost o ymchwilio'r gofod anffyddiaeth.blogspot.com/2014/11/cyfiaw…

Casi - Roads

| 24-11-2014 7:01 pm

Y Selar yn gofyn am enwebiadau

| 24-11-2014 4:02 pm

Mae'r amser yna o'r flwyddyn wedi ein cyrraedd ni unwaith eto; amser enwebu ein hoff artistiaid ar gyfer Gwobrau'r Selar 2014. Cynhaliwyd gwobrau llynedd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth i gynulleidfa anferth gyda Swnami'n cipio nifer o'r gwobrau.

Unwaith eto, mae'r Selar yn gofyn am enwebiadau yn eu categoriau amrywiol, o artist gorau i waith celf gorau. Gallwch gysylltu gyda nhw gyda'ch enwebiadau dros ebost ar selar@outlook.com a gallwch weld y rhestr gyflawn o gerddoriaeth sydd wedi ei ryddhau eleni ynghyd a rhestr o'r categoriau ar eu gwefan, a chofiwch mai'r dyddiad cau yw Rhagfyr y 1af.

Canlyniadau: 973 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 62 63 64 65