A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

| 19-08-2014 9:53 am

Ifan Morgan Jones sy'n dadlau bod angen ystyried ffiniau'r iaith Gymraeg yn rywbeth llai a mwy na ffiniau Cymru...

Pe bai David Cronenberg yn gwneud cerddoriaeth electronig... Anklepants

| 15-08-2014 9:50 am

Nes i ddisgyn ar fy nhin ddoe wrth wylio fideo. Trwy ddolen ar dudalen Facebook ddes i ar draws yr artist electronig Anklepants. Dwi ddim yn meddwl welwch chi rywbeth odiach, hunllefus hyd yn oed, ond yn sicr yn wreiddiol a chreadigol ar eich sgrin heddiw.

Outtakes Fideos Flip Ddysgu

| 14-08-2014 7:13 pm

Mae'r fideo yma yn siŵr o wneud i chi chwerthin:

Hoffi chwaraeon? Chwilio am waith?

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 5:59 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Chwaraeon yr Urdd @ChwaraeonyrUrdd | 14-08-2014 8:13 am

Eisiau gweithio o fewn chwaraeon? Cyfle gwych i dderbyn hyfforddiant mewn Datblygu Chwaraeon. @Yr_Urdd @lleol_dot_net pic.twitter.com/7wJZgeW4Mw

Autum Range Gŵyl Gwydir!

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 2:28 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gwyl Gwydir @GwylGwydir | 12-08-2014 8:20 pm

Autumn range newydd gwyl gwydz, a trefnwyr mwya golygus cymru yn eu modelu... :-P pic.twitter.com/eb7DSOIVz6

Wythnos a hanner tan Crug Mawr 2014

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 12:49 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gŵyl Crug Mawr @crugmawr | 13-08-2014 4:12 pm

Gydag wythnos a hanner i fynd, dyma'r lein-yp llawn i chi gael trefnu eich penwythnos yn daclus! #crugmawr14 pic.twitter.com/o7xl9FfliY

Gwyl Gwydir 2014

llun defnyddiwr youtube.com | 14-08-2014 11:37 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gwyl Gwydir @GwylGwydir | 13-08-2014 8:44 pm

pawb wedi dod dros 'steddfod wan gobeithio - Gwyl Gwydir sydd nesaf!!!! youtube.com/watch?v=ZbX4cu…

Cyfle i ennill £10,000 gydag S4C.

llun defnyddiwr twitter.com | 14-08-2014 9:01 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cwmni Da @CwmniDa | 13-08-2014 12:16 pm

Os 'da chi eisiau cymryd rhan mewn sioe gwis newydd ar gyfer @S4C gyda'r cyfle o ennill £10,000 - Cysylltwch gyda ni! pic.twitter.com/fesYHsy5cP

Wythnos yn yr Eisteddfod.

| 13-08-2014 11:18 pm

Dyddiadur 'Steddfod Gwyndaf.

Canlyniadau

| 13-08-2014 4:33 pm

Chysgais i ddim lot y noson cyn canlyniadau TGAU, ond do'n i ddim lot gwell y noson cyn canlyniadau Lefel A chwaith.

Lori yn torri yn y twnel – cyfleus i rai?

| 13-08-2014 1:32 pm

Ar fore dydd Llun yr wythnos nos fe ddaeth lori i hou yn nhwnel gorllewinol Bryn Glas yr M4 yng Nghasnewydd.  Roedd hyn yn anghyfleus iawn i’r holl yrwyr y daliwyd y tu ol iddo.  Ond mi roedd yn gyfleus iawn i ymgyrch o blaid M4 newydd.  Dyma iddynt eisampl arall o’r angen am rhewl anferthol trwy wastadeddau Gwent.

Technoleg fy arddegau!

| 13-08-2014 11:04 am

Technoleg. Mae o wedi dod yn ei flaen yn arw yn y blynyddoedd diwethaf, dydy? Wrth sgwrsio gyda chriw o ffrindiau echnos, roeddem oll yn gytun ein bod ni'n lwcus i fod wedi cael byw ein harddegau drwy'r cyfnod hwnnw.

Os buoch chi yn yr ysgol uwchradd rhwng 1997 a 2008, dw i'n siwr y byddwch chi'n rhannu rhai o'r un atgofion â fi a'm ffrindiau.

Ymadael â'r Sioe

| 12-08-2014 9:30 am

Hiraeth a hunan-dosturi gan hen "townie" ynghylch hunaniaeth, a chefn gwlad wrth ymadael â'r Sioe Amaethyddol mis diwethaf.

Dyfodol disglair, mewn ciplun!

| 11-08-2014 4:45 pm

Sut mae ‘byw mewn cytgord â’n planed’ yn edrych i chi?

Bwriad cam nesaf ‘Dymuniad Cymru – Welsh Wish’ yw dangos sut olwg sydd ar ddyfodol disgleiriach.

Postiwch eich lluniau gyda'r hashnod #dymuniadcymru

Mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

Llun Iolo Williams

Y Gymru a Garem

llun defnyddiwr vimeo.com | 11-08-2014 11:19 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

YGymruaGarem @YGymruaGarem | 08-08-2014 8:04 am

Dyma hanes creu y trac mewn ‘mond un diwrnod! vimeo.com/102906359 #ygymruagarem

Canlyniadau: 831 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 53 54 55 56