Prosiect yn rhoi cipolwg ar fywyd yng Nghymru yn yr 1840au

llun defnyddiwr cynefin.archiveswales.org.uk | 08-10-2015 4:27 pm | FfrwtiBot

Mae cymunedau yn ardal Hiraethog yn Sir Ddinbych wrthi'n brysur yn ymchwilio hanes eu pentrefi fel rhan o brosiect Cynefin. Mae prosiect Cynefin yn digido mapiau degwm Cymru, ac o'r mapiau yma ceir ddarlun o Gymru fel yr oedd yn yr 1840au; cyfnod pan roedd y rheilffyrdd yn lledaenu ar draws y wlad a phan nad oedd trefi fel Penmaenmawr yn bodoli.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Prosiect Cynefin @ProsiectCynefin | 07-10-2015 11:16 am

Cipolwg ar fywyd yng Nghymru yn yr 1840au... ow.ly/T751k pic.twitter.com/SDRUPT1IzM

Cyngor i'r Cefnogwyr: Sarajevo (Bosnia)

llun defnyddiwr youtube.com | 08-10-2015 2:26 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Y Lle @yllearall | 07-10-2015 10:09 pm

Teithio i Bosnia? Dyma dips arbennig gan Y Lle, i chi selogion a bandwagoners #walesaway @walesaway @WelshFootieFans youtu.be/i2-4pkFXRjk

Telynorion Dinbych Wrth Eu Boddau Wedi Cyfarfod Cyntaf Telynau Clwyd

| 08-10-2015 12:23 pm

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Telynau Clwyd ar ddydd Sul y 4ydd o Hydref yn adeilad Hwb Dinbych, gan groesawu telynorion ar draws Ogledd Cymru i’r sesiwn, ac hynny yn dilyn sesiwn blasu rhagarweiniol gynhaliwyd ym mis Gorffennaf er mwyn asesu’r galw am weithgaredd o’i fath yn ardal Ddinbych.

Y telynorion adnabyddus Morwen Blythin a Dylan Cernyw fydd a arweiniodd y côr telyn newydd a hynny dan adain Canolfan Gerdd William Mathias sydd wedi bod yn darparu gwersi cerdd yn Ninbych ers 2012 pan agorwyd ei gangen yn y dref.

Train(station) spotting

| 06-10-2015 1:30 pm

Does dim rhyfedd bod Aberystwyth yn apelio at bobl Birmingham.

Adolygiad Ffilm: Yr Ymadawiad (The Passing)

llun defnyddiwr lowrihafcooke.wordpress.com | 05-10-2015 1:38 pm | FfrwtiBot

Y Sêr: Mark Lewis-Jones, Annes Elwy a Dyfan Dwyfor Y Cyfarwyddo: Gareth Bryn Y Sgrifennu: Ed Talfan Hyd: 91 mun Ffilm iasoer Gymraeg arswydus o dda, sy'n cydio'n dynn ac yn gwrthod gadael fynd; mae Yr Ymadawiad yn gynhyrchiad i ymfalchio ynddo ef, gan ddenu dagrau a chodi croen gwydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri @LowriHafCooke | 04-10-2015 4:46 pm

'Ffilm iasoer Gymreig arswydus o dda, sy'n denu dagrau ac yn codi croen gwydd' - dyma fy #adolygiad i o #YrYmadawiad lowrihafcooke.wordpress.com/2015/10/03/ado…

Llwyddiant i Ddisgybl o Ddinbych mewn Cyngerdd yng Nghaernarfon

| 01-10-2015 9:38 am

Cynhaliwyd cyngerdd ar nos Wener y 18fed o Fedi gan Canolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon er mwyn cydnabod llwyddiannau’r Ganolfan Gerdd yn ystod y flwyddyn academaidd flaenorol.

Ymhlith y myfyrwyr a berfformiodd ac a dderbyniodd wobrau roedd Erin Swyn o Lannefydd sydd wedi bod yn derbyn gwersi gyda Ann Atkinson yng Nghangen Dinbych Canolfan Gerdd William Mathias am sawl mlynedd bellach.

Gwobrwywyd Erin, disgybl yn Ysgol Glan Clwyd, gyda Chwpan a roddwyd gan Gôr Meibion Caernarfon er cof am un o’u cyn aelodau, Thomos William Jones. Derbyniodd y gwpan am iddi gael y marciau uchaf ymhlith disgyblion y Ganolfan Gerdd mewn arholiad ymarferol gradd 1 i 5 gan lwyddo i ennill 142 marc allan o 150 yn ei arholiad canu gradd 3 yn ddiweddar.

Y Gymraeg a Gwlad y Basg

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 29-09-2015 8:29 pm | FfrwtiBot

Mae ystadegau diweddar yn awgrymu bod yna gynnydd yn nifer y bobl yng Ngwlad y Basg sy'n siarad y Fasgeg. Gyda Cyfrifiad 2011 yn awgrymu bod gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg oes yna wersi y gallwn ni eu dysgu o brofiad Gwlad y Basg?

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 29-09-2015 10:01 am

Pam mae'r Fasgeg yn ffynnu, a'r Gymraeg yn crebachu? @paulbilbao sy'n cynnig ei safbwynt. bbc.in/1FzCgLd pic.twitter.com/qI3JPKZvht

Normaleiddio Basgeg mewn addysg

llun defnyddiwr colegaucymru.wordpress.com | 29-09-2015 8:24 am | FfrwtiBot

Llwyddiant a Heriau Datblygu'r Fasgeg yng Ngwlad y Basg Yr wythnos hon (28 Medi - 2 Hyd), mae dirprwyiaeth o sector addysg bellach Cymru yn ymweld â Gwlad y Basg er mwyn rhannu arfer da ar ddwyieithrwydd yn y maes addysg a hyfforddiant ôl-16. Dyma argraffiadau y ddirprwyiaeth o'r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Canolfan Sgiliaith @Sgiliaith | 28-09-2015 9:28 pm

Dyma ein argraffiadau o’r diwrnod cyntaf yn dilyn cyflwyniadau a chyfarfodydd gyda Llywodraeth Gwlad y Basg.... fb.me/57HLvyqbh

Dan 25? Cyfle i ennill £cannoedd am ffilm Gymraeg (heb iaith) wreiddiol

llun defnyddiwr issuu.com | 28-09-2015 2:06 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Galeri, Caernarfon @_GALERI_ | 27-09-2015 6:40 pm

Ffurflen gais #PICS2016 ar gael i'w lawrlwytho/argraffu: issuu.com/galeri/docs/pi… Prif noddwr: .@rondomedia rhowch gynnig arni!

Camau Cerdd yn Dod i Ddinbych

| 25-09-2015 7:33 am

Bydd y prosiect cerdd arloesol Camau Cerdd yn dod i Ddinbych am y tro cyntaf yn fuan iawn.

Mae’r prosiect sydd eisoes wedi bod yn rhedeg yng Ngwynedd am nifer o flynyddoedd yn cael ei redeg gan Ganolfan Gerdd William Mathias mewn partneriaeth gydag un o diwtoriaid y Ganolfan, Marie-Claire Howorth.

Tiwtor y prosiect yn Ninbych fydd Charlotte Amy Green sydd wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Marie-Claire am sawl mlynedd ac sydd hefyd yn cynnal sesiynau yn Llanfairpwll a Phenygroes.

 

ORION: The Man Who Would Be King

llun defnyddiwr youtube.com | 24-09-2015 12:29 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Truth Department @truthdepartment | 23-09-2015 7:45 pm

Os yw #Elvis yn fyw, mae'n gwisgo mwgwd ac mae'n dwyn yr enw #ORION Sinemâu & VOD nawr! youtube.com/watch?v=WrPjmt… #yagym thndr.it/1LZGH3X

Richard James yng ngwlad Groeg, Lisa Gwilym, C2

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 24-09-2015 10:29 am | FfrwtiBot

Dyddiadur sain o wlad Groeg gan Richard James, a chyfle i glywed sengl newydd Yr Ods.

Cymraeg cywir?

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 24-09-2015 8:28 am | FfrwtiBot

Mae rhai'n beirniadu 'plismyn iaith' sydd yn cywiro Cymraeg defnyddwyr y gwefannau cymdeithasol yn gyhoeddus, gan ddadlau fod ymddygiad fel hyn yn gwneud pobl yn llai parod i ddefnyddio'r Gymraeg ar lwyfan sydd yn tyfu mewn pwysigrwydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 22-09-2015 1:47 pm

"Gwleidyddion a newyddiadurwyr-pobl sydd i fod i gynnal safonau. 'Fair game', dybiwn i!" bbc.in/1MGFCyu pic.twitter.com/Dl7uXQyHxm

Ble mae'r gynulleidfa Gymraeg?

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 23-09-2015 8:13 am | FfrwtiBot

Yn dilyn y cyhoeddiad ddoe, bod Cwmni Theatr Maldwyn wedi gorfod canslo perfformiad o'r sioe Gwydion yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref oherwydd gwerthiant tocynnau isel, mae Cymru Fyw yn holi pam a ble mae Cymry Caerdydd? "Rydw i'n siomedig. Rhaid i chi wynebu sefyllfa fel hyn a symud 'mlaen," meddai Penri Roberts, Cyfarwyddwr Cwmni Theatr Maldwyn.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru Fyw @BBCCymruFyw | 22-09-2015 2:32 pm

Pam bod sioe 'Gwydion' Cwmni Theatr Maldwyn wedi methu denu cynulleidfa yng Nghaerdydd? bbc.in/1Poa3XI pic.twitter.com/IaochLueO0

Noson yng nghelloedd Y Gwyll?

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 23-09-2015 8:12 am | FfrwtiBot

Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i droi'r adeilad ar y prom yn Aberystwyth sy'n ymddangos yng nghyfres deledu Y Gwyll yn westy pedair seren a spa. Cafodd yr adeilad cofrestredig ar Rhodfa'r Môr ei brynu gan gwmni eiddo o Birmingham, Hawsktones Ltd, mewn arwerthiant ym mis Medi 2014 am £530,000.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cemlyn Davies @Cemlyn | 22-09-2015 2:06 pm

BBC Cymru Fyw - Noson yng nghelloedd Y Gwyll? bbc.in/1L34kZu

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 ... 73 74 75 76