Ganwyd Syr T.H. Parry-Williams ar #ydyddhwn ym 1887

llun defnyddiwr twitter.com | 22-09-2015 12:52 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Llyfrgell Gen Cymru @LLGCymru | 21-09-2015 7:03 pm

Ganwyd Syr T.H. Parry-Williams ar #ydyddhwn ym 1887 ow.ly/SfhKJ pic.twitter.com/9QIXnb8Skb

Hipo Hyfryd

| 21-09-2015 9:05 am

Alla i ddim penderfynu beth oedd orau gyda fi pan brynodd rhywun siocled a llyfr Hipo Hapus. Dyna'r tro cyntaf i drial siocled Hipo Hapus, ond nid y tro olaf.
Yn wahanol i'r siocled mae'r llyfr dal gyda fi - ac yn dal i greu pleser.

poster wedi ei ysbridoli gan stage dive anhygoel Iwan o @y_reu yn @maes_b leni! mwy o bosteri i ddod! pic.twitter.com/qUKuH3osVZ

llun defnyddiwr twitter.com | 18-09-2015 11:00 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

O Gân i Gelf @oGaniGelf | 16-09-2015 8:18 pm

poster wedi ei ysbridoli gan stage dive anhygoel Iwan o @y_reu yn @maes_b leni! mwy o bosteri i ddod! pic.twitter.com/qUKuH3osVZ

Llysiau

| 18-09-2015 9:01 am

Galla i gofio gwrthod bwyta llysiau, a dweud wrth Mam nad oeddwn i'n eu hoffi nhw a hithau a Dad yn trial popeth i nghael i i'w bwyta.

Bwyd 'arbennig'

| 16-09-2015 9:20 am

Dydw i ddim yn un am fwyta mas na dim yn aml, ond bydda i'n mynd am gyfarfod mewn cwpwl o wythnosau ac wedi cael ein holi a oes 'gofynion lluniaeth' gyda ni. Ydi bwyd figan yn ofyniad lluniaeth?

Tofu

| 14-09-2015 11:00 am

Nutty tofu byrgyrs oedd y peth cyntaf i wneud a tofu.

Iechyd da i...Iechyd Da

| 14-09-2015 5:00 am

Es i gaffi iechyd da yng Nghaerfyrddin i gael cinio heddiw

Betys i bawb o bobl y byd

| 13-09-2015 8:23 pm

Pate ffa gyda betys. 'Na i chi gyfuniad.

Reach Out, by Welsh Rock For Refugees

llun defnyddiwr welshrockforrefugees.bandcamp.com | 11-09-2015 3:39 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Georgia Ruth @georgiaruth | 11-09-2015 9:36 am

Wedi neud fersiwn o gân Gorkys ar gyfer y casgliad wych hwn i godi arian at ffoaduriaid Syria bit.ly/1OhSuKL twitter.com/wowalesonline/…

Llaeth, llaeth,llaeth, i bob sychedig un

| 11-09-2015 11:37 am

Am ryw reswm, a thros amser gweddol fyr dechreuais i yfed llai o laeth buwch. Cyn hynny roeddwn i'n dwli am laeth - doedd hi'n ddim o beth i fi yfed gwydraid o laeth wrth ei hunan, ac ro'n i'n un o'r bobl hynny sy'n yfed llaeth yn syth o'r botel.

Y postmon yn ymweld â rhai o'r ffermydd unig ar y mynydd rhwng Tregaron ac Abergwesyn

llun defnyddiwr flickr.com | 08-09-2015 10:12 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Llyfrgell Gen Cymru @LLGCymru | 08-09-2015 7:01 am

Tynnwyd #ydyddhwn 1955. Rownd unig iawn i'r postmon hwn yn ucheldiroedd mynyddoedd y Cambrian ow.ly/RSkfU pic.twitter.com/XX2B7XMPV8

Crimson Rhino, Aberystwyth

| 08-09-2015 11:00 am

Mae'n weddol amlwg y bydd bar smwddis a thipyn o ddewis o ddiodydd figan ond mae crimson Rhino yn Aberystwyth yn cynnig lot mwy.

Elidir Jones yn Rhyddhau Albym o'i Fyfyrdodau Bob Dydd 'ELIXIR' ar Label Tarw du

| 08-09-2015 5:00 am

Ar ôl i yn llythrennol neb ofyn am y peth, mae’r digrifwr Elidir Jones a’r label Tarw Du wedi ymuno o’r diwedd ar gyfer undod unigryw o gomedi a cherddoriaeth. Yn elixir, y record cynta o’i fath yn y Gymraeg o bosib, (er peidiwch cymryd ein gair ni) fe fyddwch yn cael eich tywys ar daith blith-draphlith drwy feddwl Elidir wrth iddo fwydro’n hirwyntog am bynciau mor eang â’r Beibl, ffilmiau Indiana Jones a thoiledau cyhoeddus Abertawe. 

Cipio'r cyfle i berformio...

| 07-09-2015 8:44 pm

Mae Cell Conwy - Cymdeithas yr iaith Gymraeg - wrthi'n trefnu gigs yn nhafarndai ledled sir Conwy. Bwriad y gigs fydd hybu'r Gymraeg yn y trefi/pentrefi yno a rhoi hwb i'r perfformwyr.

Rydym yn chwilio am gantorion (unigol neu grŵp) i berfformio mewn gig. Rydym yn chwilio am gantorion ifanc, newydd neu sydd wedi sefydlu ers amser hir. Mae croeso i bawb drïo am gyfle i berfformio yn y gig, ond mi fydd perfformwyr sydd yn lleol (i sir Conwy) yn cael eu blaenoriaethu.

Darllenwch yr erthygl lawn i ddysgu mwy...

Cryfder y Gymraeg, cyfrifiad 2011 Coch tywyll 70% Coch 50% Oren 30% Melyn 20%

llun defnyddiwr twitter.com | 07-09-2015 8:41 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Jason Morgan @hogynorachub | 07-09-2015 6:48 pm

Cryfder y Gymraeg, cyfrifiad 2011 Coch tywyll 70% Coch 50% Oren 30% Melyn 20% pic.twitter.com/aBQrZK2maO

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6 ... 73 74 75 76