Mae Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i'w helpu ar eu stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod, Powys am un diwrnod rhwng 1-8 Awst.

Fe gewch chi cinio a thocyn i'r Steddfod AM DDIM.

Ebostiwch wales@wwf.org.uk am fwy o wybodaeth.