O leia mae'n #dyddgwen o'r diwedd

| 23-05-2014 9:09 am

Gwleidyddiaeth yn rhoi'r felan i chi heddiw? Glaw yn dod trwy'r to? Urgh.

O leia mae'n #dyddgwen ar Ffrwti. 

Postiwch eich memes, GIFs, ffotoshops, fideos gwych a gwallgo ar y sylwadau yn y gofnod yma neu ar Twitter / Facebook efo'r hashnod #dyddgwen.

Eisiau help? Dyma gyfres o luniau o Tommo i'w wneud yn haws, a ma na wastad ddigon o Farage, neu jest ewch am wyrdroad Cymraeg o ddiwylliant Saesneg, fel hwn:
Llyfrau Y Sbridion/ The Flitlits

| 23-05-2014 8:32 am

Dw'i wedi llofnonodi cytundeb gyda John Catt Educational Publishing heddiw/ llyfrau YSbridion /TheFlitlits /i'w gwerthu yn rhyngwladol. Hapus iawn!

Diolch i Iwan Rhys am y gwaith ar gyfer fersiynau mamiaith, Jo Knell ar gyfer fersiynau ail iaith ac i James Field am y darlunio gwych. Mae wedi bod yn bleser.

Darlun Tŷ Sbri Digri Pwt, isod:

Lein yp Maes B

| 22-05-2014 11:00 am

Er mai Steddfod yr Urdd sydd yr wythnos nesaf, neithiwr bu cyfle ni gyffroi am yr Eisteddfod Genedlaethol! Ar raglen Lisa Gwilym, cyhoeddwyd lein yo llawn Maes B Eisteddfod Sir Gâr.

Dyma chi:

Fideo gan ymgyrch ie.alban.yes

| 22-05-2014 9:00 am

Sut i wneud ffilm ar eich ffôn yn cefnogi annibyniaeth yr Alban! Byddwch yn rhan o ffilm fer Cymreig - yn dangos cefnogaeth i annibyniaeth yr Alban.

Trydarwyr #yagym

llun defnyddiwr list.ly | 22-05-2014 5:00 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lliwiol @Lliwiol | 21-05-2014 8:17 pm

Pwy sydd ar goll o'r rhestr yma? rhestr gwefannau cyfranwyr #yagym list.ly/list/Blf-tryda… Anfonwch eich cyfeiriad gwe imi

Achos gan Datblygu (Ankst Musik)

llun defnyddiwr soundcloud.com | 21-05-2014 9:06 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

ankst @ankstmusik | 21-05-2014 3:40 pm

Trac newydd / new track - DATBLYGU ' Achos' / Affair'soundcloud.com/ankst-musik-an… @patblygu @C2BBCRadioCymru @nicdafis @tangledparrot

S4C Datganiad y Wasg

llun defnyddiwr s4c.co.uk | 21-05-2014 1:42 pm | FfrwtiBot

"Rydym yn falch iawn bod cynifer o enwau mawr o'r byd darlledu ar draws y byd am brynu'r gyfres afaelgar hon yn dilyn ei darllediad cyntaf ar S4C yn 2013. Bydd y cytundebau newydd hyn sydd wedi eu sicrhau gan ein partneriaid yn All3Media International yn sicrhau bod Y Gwyll/Hinterland yn parhau i gael ei dangos ledled y byd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Y Gwyll / Hinterland @ygwyll | 21-05-2014 1:23 pm

#ygwyll #hinterland ar draws y byd - cyhoeddi'r gwerthiannau diweddaraf: s4c.co.uk/c_press_level2… pic.twitter.com/67HUahwqO6

Gweld y gwall?

| 21-05-2014 11:00 am

Dw i'n hoffi darllen blog llyfrau Bethan Gwanas yn arw. Bore 'ma, darllenais y cofnod diweddaraf a 'Hwyl y Clwb Darllen'.

Yn y cofnod, yn ogystal â thrafod llyfrau'r clwb darllen, mae hi'n sôn am ei nofel newydd, Gwylliaid, sy'n cael ei lansio yn Eisteddfod yr Urdd yr wythnos nesaf (dydd Llun, am ryw bum munud jyst cyn 2 o'r gloch).

Ond y rheswm penna' i mi dynnu sylw at hwn ydy bod Bethan Gwanas, ar fore dydd Mercher fel hwn, yn profi llygaid craff ei darllenwyr. Cyn mynd at y cyhoeddwr, mi sylwodd Bethan ar wall ar broflen clawr Gwylliaid, a hynny jyst mewn pryd!

Mae cynifer ohonon ni fel Cymry yn joio gweld bai ar gamsillafu a chyfieithiadau erchyll, ond tybed pa mor graff ydyn ni go iawn?!

Ydych chi'n gallu gweld y gwall?

Ieithoedd eraill Caerdydd

llun defnyddiwr statiaith.com | 21-05-2014 6:55 am | FfrwtiBot

Y cyfan y mae'r map isod yn ei ddangos yw pa iaith oedd â'r nifer fwyaf o siaradwyr o fewn ward (ag eithrio siaradwyr Cymraeg a Saesneg). Nid yw enwi iaith mewn ward yn golygu mai yn y ward yna y mae'r nifer fwyaf o'i siaradwyr, na bod canran siaradwyr yr iaith yn sylweddol o reidrwydd chwaith.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

statiaith @statiaith | 20-05-2014 1:20 pm

Map newydd: ieithoedd eraill Caerdydd bit.ly/1kl1lfr ar statiaith.com #Cyfrifiad2011 #Caerdydd pic.twitter.com/1hijBiqne6

'Gwyn' ar daith

llun defnyddiwr sioegwyn.com | 20-05-2014 9:12 pm | FfrwtiBot

Bryn Fôn a Rhodri Sion sy’n cyflwyno plant i fyd natur prydferth gwyn. Bydd Cwmni’r Frân Wen yn teithio’r cyfieithiad Cymraeg cyntaf o ddrama arobryn Andy Manley, WHITE, a gynhyrchwyd yn wreiddiol gan Gwmni Catherine Wheels o’r Alban. Dychmygwch fyd gwyn lle mae lle i bopeth a phopeth yn ei le. Ond, beth fydd yn digwydd pan fydd lliw yn ymddangos am y tro cyntaf?

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cwmni'r Fran Wen @CwmniFranWen | 19-05-2014 10:58 am

Bryn Fôn a @rhodsion - aka Titrwm a Tatrwm - yn ôl yn ymarfer! Sioe i blant 1 a 7 oed sioegwyn.com #gwyn pic.twitter.com/FgcRntZa6Z

Paul Bilbao o fudiad Basgeg Kontseilua ym Merthyr

llun defnyddiwr dathlu.org | 20-05-2014 8:08 pm | FfrwtiBot

Bydd arbenigwyr iaith a gwleidyddion yn ymgynnull i drafod cyllideb tecach i’r Gymraeg mewn cynhadledd a drefnir gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg yng Nghanolfan Soar, Merthyr Tudful, ar yr 21ain Fai. Ymhlith y siaradwyr bydd Kirsty Williams arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru ac Andrew RT Daves arweinydd y Ceidwadwyr. Yn dilyn sesiynau’r gwleidyddion bydd cyflwyniadau gan Paul Bilbao o Wlad y Basg, y Cynghorydd Cefin Campbell a fu’n arwain tasglu yn edrych ar sefyllfa y Gymraeg yn Sir Gâr, Siân Lewis o Fenter Iaith Caerdydd, Dai Bryer o’r Urdd a Rhian Huws Williams, Prif Weithredwr Gyngor Gofal Cymru. Bydd gweithgareddau’r dydd yn cael eu llywio gan y darlledwr profiadol Vaughan Roderick.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dathlu'r Gymraeg @Dathlu_Cymraeg | 20-05-2014 12:08 pm

Arbenigwr o wlad y Basg yn ymweld a Merthyr fori bit.ly/1mRGBgx

'Geiriau Gwyllt' i iOS ac Android

| 20-05-2014 11:20 am

"Ydych chi'n ystyried eich hun yn dipyn o lluniwr geiriau? Rhowch eich sgiliau llythrennol ar brawf gan ddefnyddio un o'r unig gemau eiriau cymraeg ar gael."

Selebs Cariad@Iaith 2014

| 19-05-2014 7:27 pm

Mae cystadleuwyr Cariad@Iaith 2014 wedi eu cyhoeddi. Eleni, bydd yr wyth 'seleb' yn cynnwys Neville Southall, gol-geidwad athrylithgar Cymru yn ystod yr 80au a'r 90au a Ian 'H' Watkins, gynt o'r band pop Steps. Hefyd yn wynebu'r sialens o ddysgu Cymraeg mewn wythnos fydd y canwr byd-enwog John Owen Jones, actores Casualty Suzanne Packer a seren The Valleys ar MTV, Jenna Jonathan. Yn cwnlhau'r grwp o wyth, mae'r gyflwynwraig dywydd Behnaz Akghar, yr actores Sian Reeves a chyn-ennillydd Big Brother Sam Evans.

Bydd yr wyth cystadleuydd yn aros yn Nant Gwrtheyrn am wythnos gan geisio meistroli'r iaith o dan arweiniad y gyflwynwraig Nia Parry a'r tiwtor Ioan Talfryn wrth iddynt gymryd rhan mewn amryw weithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y gyfres yn dechrau ar S4C ar nos Sadwrn, Mehefin y 14eg am 8.

Darllenwch fwy am y gyfres yma.

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 73 74 75 76