9Bach – Ffarwel

| 14-05-2014 11:59 am

Mae'r albym wedi'i rhyddhau a dyma un o'r traciau i gosi eich clustiau dros eich awr ginio.

Welsh Whisperer yn ôl ar Radio Beca

| 14-05-2014 11:15 am

Mae'r Welsh Whisperer yn ei ôl gydag ail sioe i ni. Y tro hwn, mae'n myfyrio ar antics 'drwg' Cymdeithas...

Edrych yn gyfarwydd? Adeiladu Theatr Gwynedd Mehefin 1972

llun defnyddiwr twitter.com | 14-05-2014 9:14 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Nia Mai Daniel @NiaMai | 13-05-2014 10:17 pm

Edrych yn gyfarwydd? Adeiladu Theatr Gwynedd Mehefin1972 Ffotograffau Geoff Charles @LLGCymru @TrydarPontio @Gwion23 pic.twitter.com/IPZHKDtlxQ

Adolygiad Ifan Morgan Jones o'r nofel Ebargofiant

llun defnyddiwr ifanmj.blogspot.co.uk | 14-05-2014 7:30 am | FfrwtiBot

Bron i ddeg mlynedd yn ôl taniwyd fy niddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg wedi i mi gael benthyg y nofel Seren Wen ar Gefndir Gwyn gan un o'm ffrindiau. Doeddwn i heb ddarllen nofel Gymraeg ers blynyddoedd cyn hynny - ers dyddiau Cysgod y Cryman ac yr 'Stafell Ddirgel yn yr ysgol uwchradd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Siân Eleri Roberts @siantirdu | 12-05-2014 9:03 pm

@ifanmj @YLolfa W! Edrych ymlaen at ddarllen hon. Heb glywed lot am y cynnwys tan nawr. Dyma'r linc golledig. ifanmj.blogspot.co.uk/2014/05/ebargo…

Pyb gore yn y byd?

llun defnyddiwr twitter.com | 13-05-2014 8:58 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sioned Mills @llef | 12-05-2014 10:18 pm

@rhydsnewi SPOTTED, TAN Y GARTH "@Candelasband os ddow chi i Steddfod Meirionnydd, gew chi ddod i'r pub gore yn y byd pic.twitter.com/mzeo735DLR

Dosbarth meistr drymio

| 13-05-2014 4:30 pm

Mae Mr Graham Land, y drymiwr adnabyddus, wedi dechrau cyfres youtube "Yn Dy Wynab" er mwyn rhannu rhai o'r triciau a'r tips drymio y mae o wedi'u casglu dros y blynyddoedd. Mae'r rhain yn must see in unrhyw ddarpar ddrymiwr...

Amseru a chadw curiad

Fideo Wyth mis Mai - diodydd hud a theithio amser (a remakes gemau)

| 13-05-2014 3:00 pm

Fideo newydd gan Daf Prys sy'n trafod yn ei ffordd ddihafal remakes newydd o'r clasuron 80au Elite a Syndicate Wars yn yr un gwynt ag Idiomau Cymraeg R.E.Jones a Gêm y Steddfod (ail mensh ar Ffrwti mewn wythnos!). 


Ysgytlaeth: Face Off

| 13-05-2014 7:30 am

Oedd fersiwn Ceri Gyfieithu o Trôns dy Dad mor dda wythnos dwetha bod rhaid postio am un o'i fideos cynhara hi, sydd o bosib hyd yn oed yn well na'r cover Gwibdaith. 

Take it away Ceri:

A jest fel bo chi'n gallu cymharu, dyma'r gantores Kelis yn gwneud cover o gân Ceri:


 

Fideo: #cwchbanana Hysbys Eisteddfod yr Urdd, Bala 2014

llun defnyddiwr youtube.com | 12-05-2014 8:46 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

S4C @S4C | 12-05-2014 3:31 pm

Pwy welodd ein trêl ar gyfer @EisteddfodUrdd 2014 neithiwr? Dyma hi: youtube.com/watch?v=sWJd8l… #cwchbanana #Bala @Yr_Urdd

BlogMenai.com - Lle mae Llafur?

llun defnyddiwr oclmenai.blogspot.co.uk | 12-05-2014 3:55 pm | FfrwtiBot

Digwydd siarad efo fy rhieni oeddwn i y prynhawn yma pan gododd y pwnc o ohebiaeth gwleidyddol ar gyfer etholiadau Ewrop. Doedd fy rhieni na ni ddim wedi derbyn unrhyw ohebiaeth gan Lafur - trwy'r post na fel arall. Ffoniais fy mrawd - sy'n byw yn Arfon fel ninnau, a doedd o ddim wedi cael dim byd chwaith.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Olaf Cai Larsen @OlafCaiLarsen | 11-05-2014 6:28 pm

Lle mae Llafur? - oclmenai.blogspot.co.uk/2014/05/lle-ma…

Pump o'r penwythnos - eich Instagrams dros y Sul

| 12-05-2014 3:48 pm

Pum shot (wel, pedair ac un fideo...) sy'n dweud storis am y penwythnos:

1. Lansio Madron


Dewch gyda ni i ymweld â Chymru paralel: Cymru DinoLingo

| 12-05-2014 2:00 pm

Mae cwmni DinoLingo'n creu adnoddau dysgu i blant, ac wedi cynhyrchu deunyddiau Cymraeg. Clodwiw iawn ynte, ond wrth dyrchu'n ddyfnach i'w gwefan des ar draws eu cofnodion am Gymru ar eu blog syn ceisio rhoi darlun o fywyd yng Nghymru. Darlun rhyfedd iawn...darllenwch mlaen am bigion o Gymru paralel blogwyr DinoLingo.

Bach yn hwyr ond... #dyddgwen #35diwrnod

llun defnyddiwr twitter.com | 12-05-2014 1:52 pm | FfrwtiBot

Cit newydd i Glwb Pêl Droed Wrecsam

llun defnyddiwr twitter.com | 12-05-2014 1:42 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Rhys Gwynfor @RhysGwynfor | 12-05-2014 12:51 pm

Fydd y streipen ddu ddim yn edrych mor wyrion ar y sgarff tymor nesa @geraintiwan @ddim_yn_sant pic.twitter.com/OV7s2dWKO5

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 73 74 75 76