Addysg Gymraeg i Bawb yng Nghonwy

| 08-06-2015 3:11 pm

Addysg Gymraeg i Bawb neu ddim ond i'r rhai ffodus? Helpwch ni alw ar Gyngor Conwy i sicrhau bod pob plentyn yng Nghonwy'n cael yr hawl i addysg Gymraeg.

ARWYDDWCH:  www.cellconwy.org/deisebau

Y Dywysoges Gwenllian

llun defnyddiwr cy.m.wikipedia.org | 07-06-2015 4:10 pm | FfrwtiBot

Merch Llywelyn Ein Llyw Olaf, Tywysog Cymru, a'i wraig Elinor, Arglwyddes Cymru, oedd y Dywysoges Gwenllian neu Gwenllian o Gymru ( 12 Mehefin, 1282 - 7 Mehefin, 1337), Tywysoges Gwynedd a Chymru. Hi oedd unig ddisgynnydd cyfreithlon Llywelyn o'i briodas ag Elinor (Elen), merch y barwn Simon de Montfort.

Adlewyrchiad brawychus

| 05-06-2015 1:01 pm

Cyfres o ddramâu ffuglen yw cyfres Black Mirror - rhai wedi eu lleoli yn y dyfodol digon agos, a rhai  mewn byd digon tebyg ond digon gwahanol i'n byd ni nes eu bod e'n bosibl ac yn hollol gredadwy. Yn frawychus o gredadwy.

Wyt ti eisiau gwirfoddoli yn Tafwyl eleni?

| 20-05-2015 2:56 pm

Rydym yn edrych i recriwtio unigolion cyfeillgar a brwdfrydig dros 18 oed i wirfoddoli yn Tafwyl eleni. 
Prif bwrpas rol y gwirfoddolwyr yw bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y cyhoedd, felly bydd angen gwirfoddolwyr hapus a chyfeillgar – dyma gyfle gwych i fod yn rhan o’r Wyl gyffrous hon!

Bydd nifer o shifftiau a swyddi stiwardio amrywiol ar gael felly llenwch y ffurflen ar-lein neu cysylltwch â Rhodri am fwy o fanylion: 
rhodri@mentercaerdydd.org / 029 2068 9888

http://www.tafwyl.org/cyfle-i-wirfoddoli-yn-tafwyl-2

Pawb â'i broblem

| 15-05-2015 3:07 pm

Fe wnes i weld neges ar facebook yn gynharach - rhywun yn synnu (a gresynu) fod pobl yn dal i 'fynd mlaen' am ganlyniadau'r etholiad.

Adolygiad Focus Wales 2015

| 15-05-2015 11:17 am

Meddwi a malu cachu rownd strydoedd Wrecsam yn ystod Gwyl Focus Wales efo Owens a Pearl o gwead.com. Achos fysa neb arall yn.

Y 10 munud gorau o fideo welwch chi heddiw: Shane wedi'i ddybio yn Gymraeg

| 15-05-2015 11:03 am

  • Trosleisio y ffilm Western Shane a Frankenstein Must Be Destroyed yn Gymraeg gyda lleisiau anaddas *check*
  • Vox pops anhygoel gyda thrigolion Merthyr *check*
  • Rhaglen drafod simsan yr olwg efo titles a set groovy *check*
  • Paul Flynn ifanc *check* 
Pleser pur. 
Shane dubbed in Welsh (ITV Cymru stills)

(Diolch i @owdenz am y tip off; mwy o fideos Archif ITV Cymru)

Ble bydden ni heb ddiwylliant?

| 13-05-2015 7:22 am

Fe wnes i glywed Caitlin Moran yn siarad yn ddiweddar. Fe ddywedodd hi  y dylai diwylliant fod yn ddrych i fywyd felly dylai merched weld merched, fel ydyn ni, mewn diwylliant. Nid fel mamau a gwragedd da, neu yn ferched diniwed ac ufudd, fel arall nid ein diwylliant ni yw e.

Herio’r Dyfodol Digidol!

| 29-04-2015 3:27 pm

Oes gennych chi syniadau ar gyfer gwella’r modd y dysgir sgiliau digidol?

Bu farw'r Arglwydd Rhys ar 28 Ebrill, 1197. Fe gynhaliodd yr @eisteddfod gynta yn 1176 yn @CasAberteifi Cymro dewr

llun defnyddiwr twitter.com | 29-04-2015 1:35 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Mewn Cymeriad @MewnCymeriad | 28-04-2015 6:49 am

Bu farw'r Arglwydd Rhys heddiw yn 1197. Fe gynhaliodd yr @eisteddfod gynta yn 1176 yn @CasAberteifi Cymro dewr. pic.twitter.com/t9TrzghtOo

Cyfle i wrando eto ar David R Edwards yn sgwrsio hefo @owen_garry ar #TarorPost

llun defnyddiwr twitter.com | 29-04-2015 10:24 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Radio Cymru @BBCRadioCymru | 27-04-2015 1:17 pm

Cyfle i wrando eto ar David R Edwards @Datblygu yn sgwrsio hefo @owen_garry ar #TarorPost bbc.co.uk/programmes/b05… pic.twitter.com/aTJXn5QDNE

Cyswllt Cymraeg i Aps Y Sbridion, o'r diwedd!

| 28-04-2015 3:35 pm

Dwi wedi medru creu bwndel sy'n dwyn y teilt Y Sbridion ar iTunes/ App Store. Mae'r bwndel yn cynnig dau o'r aps, gyda'r trydydd ar werth yn unigol. Mae hyn yn gam ymlaen o ran aps dwyiethog yng Nghymru:https://itunes.apple.com/…/app-bund…/y-sbridion/id989369721…

Get Y Sbridion on the App Store. See screenshots and ratings, and read customer reviews.
ITUNES.APPLE.COM
 

Adeiladu merched

| 20-04-2015 7:05 am

Dwi heb ddarllen ei nofel ddiweddara (How to Build a Girl) eto ond mae Caitlin Moran wedi bod ar daith i'w hyrwyddo.

X yn y bocs

| 17-04-2015 8:31 am

Yn Sir Benfro mae'n weddol sicr pwy aiff â'r sedd etholiadol. Mae'n sedd 'saff'. Felly oes diben pleidleisio dros rywun arall, ac oes diben pleidleidio o gwbl?

Star Wars VII: Deffro'r #dyddgwen

| 17-04-2015 8:28 amPeidiwch rhegi ar wleidyddion heddiw, mae digon o ddiwrnodau ar ôl i chi wneud hynny. Yn lle gwyliwch y trêl Cymraeg arbennig mae Lucasfilm wedi ei ryddhau ar gyfer Star Wars yng Nghymru. Waaaaw, pwy feddylia?

Fasa'n grêt cael ambell i photoshop, meme, fideo, Vine neu unrhywbeth digri i godi'n calonnau yng nghanol yr holl bolycs ma'r gwleidyddion yn siarad. Ewch amdani - mae'n #dyddgwen eto

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 73 74 75 76