Dangosiad 'I'r Bur Hoff Bau' yn Y Drwm

llun defnyddiwr drwm.llgc.org.uk | 30-04-2014 8:07 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Nico Dafydd @NicoDafydd | 29-04-2014 4:32 pm

Dewch i weld 'I'r Bür Hoff Bau' yn Y Drwm @AGSSC ar y 14eg o Fai am 7 #Ffilm drwm.llgc.org.uk/cgi-bin/go.pl/…

Bromas yn Brysur

| 30-04-2014 7:15 pm

Mae Bromas yn erlyn eu llwyddaint y llynedd gyda'r sengl newydd Merched Mumbai a gig gogoneddus yn Clwb Ifor Bach gyda Y Ffug a Castro i gyd yn digwydd dydd Iau. Yn ol Llewelyn Hopwood o'r band, bydd nifer cyfyngedig o fathodynnau arbennig ar gael yn y gig.

Mae'n fwy pwysig nag erioed fod gan Gymru lais cryf yn Ewrop

llun defnyddiwr youtube.com | 30-04-2014 5:58 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | 30-04-2014 3:10 pm

"Dadleuon pleidiau Llundain ddim yn berthnasol i Gymru"- pleidlais i @JillEvansMEP ydy'r ateb medd @RhunapIorwerth youtu.be/mAS3SNrOFn8

Cystadleuaeth Barddoniaeth Divine 2014

llun defnyddiwr christianaid.org.uk | 30-04-2014 3:01 pm | FfrwtiBot

Mae cystadleuaeth Barddoniaeth Cwmni Siocled Masnach Deg Divine, mewn partneriaeth â Cymorth Cristnogol, wedi ei lansio ar gyfer 2014. Hon fydd y drydedd flwyddyn i'r gystadleuaeth gynnwys categorïau arbennig ar gyfer cerddi Cymraeg eu hiaith. Y thema a osodir ar gyfer eleni yw ‘Pe byddwn i'n cwrdd â ffermwr coco....' ac rym ni'n gwahodd disgyblion cynradd ac uwchradd i ddychmygu'r profiad o gyfarfod ag un o'r bobl sy'n gweithio'n hynod o galed, o dan amgylchiadau anodd, ac yn aml am ychydig o arian yn unig, er mwyn i ni gael mwynhau ein siocled.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Llenyddiaeth Cymru @LlenCymru | 30-04-2014 10:34 am

Cofiwch mai heddiw yw dyddiad cau cystadleuaeth barddoniaeth @divinechocolate @neikaradog sy'n beirniadu'r ceisiadau: bit.ly/1knc071

#Hinterland yn dechrau ar BBC4

| 30-04-2014 2:39 pm

Ar y cyfan roedd yr ymateb i Hinterland, fersiwn Saesneg o'r ddrama Gymreig, Y Gwyll, wedi derbyn ymateb gwych a gwresog. Yma mae ambell sylw gan y gwylwyr.

Y Bwlch Capelog.

| 30-04-2014 12:26 pm

Yn Nghymru post-capel/eglwys, beth, os unrhywbeth all gymryd lle diwylliannol, ac ysbrydol (?) y sefydliadau hynafol yma.
Oes pwynt i Gapeli yn Nghymru? Oes defnydd gwell iddynt na thai dros-ben-llestri?

Cystadleuaeth newydd i'r 'Steddfod

llun defnyddiwr golwg360.com | 30-04-2014 11:06 am | FfrwtiBot

Mae'n bryd i'r brifwyl foderneiddio - ac fe allai cystadleuaeth gemau cyfrifiadur annog pob math o fewnbwn creadigol, yn ôl Daf Prys. Beth mae person yn gorfod ei wneud i fod yn ‘llwyddiannus’ yng Nghymru yw bod yn fardd, neu fod mewn band cachu o’r wythdegau/nawdegau. ‘Na fe wedyn, chi bobman – ar y radio/teli/ar lwyfan mewn gwyliau/cylchgronau/gwneud voiceovers ar gyfer hysbysebion ar Radio Ceredigion.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iolo Cheung @iolocheung | 29-04-2014 1:11 pm

Ma angan cic fyny tina'r Eisteddfod a'r Cymry, medda @dafprys, ac ma ganddo fo jyst y syniad ... bit.ly/1mVp5XJ

Dwyieithrwydd ar Queen St, Caerdydd ym 1979: anghyffredin?

| 30-04-2014 7:30 am

Mae WalesOnline newydd roi slideshow ar eu gwefan sydd yn cymharu lluniau o Gaerdydd ddoe a heddiw - 28 brilliant pictures that capture the city's remarkable recent changes.

Mae'n eitha hwyl i rywun fel fi oedd yn ymweld lot yn yr 80au ac yn fyfyriwr yno yn y 90au. Roedd gweld y sinemâu yn arbennig yn rhoi pang o hiraeth i fi, er dwi ddim wir yn cofio'r Capitol fel yna.

Ond un peth wnaeth fy nharo i oedd y llun yma o Stryd y Frenhines (cliciwch yma am lun llawer mwy). Edrychwch yn agos ar y siop Mansworld(!) - mae ganddo arwydd dwyieithog. Am ryw reswm dwi'n synnu gweld hynny ar brif stryd siopa Caerdydd yn y 70au.

Ydych chi? Oedd hynny'n flaengar neu oedd y Gymraeg i'w weld mewn llefydd eraill?

Ennyd Dawel, Iwcrain - Ffotograffiaeth Sioned Birchall

| 29-04-2014 9:51 pm

Mae'r ffotograffydd Sioned Birchall a’i bryd ar ddal yr annisgwyl a’r anarferol. Ei theithiau i ddwyrain Ewrop sydd wedi ei hyfforddi i fwynhau yr hardd a’r hagr, ac i ffafrio cefndiroedd diwydiannol a dinesig. Dyma gyfres o luniau a dynnodd yn Iwcrain nôl yn haf 2005.

Mae'r lluniau oll i'w gweld yma

Iwcrain

Dau ddigwyddiad i achosi cyffro yn y Sherman mis Mai!

llun defnyddiwr twitter.com | 29-04-2014 8:53 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Pobl Caerdydd @PoblCaerdydd | 29-04-2014 10:38 am

Edrychwch allan am y ddau ddigwyddiad yma @ShermanCymru fis Mai! @TheatrGenCymru @CLWBIFORBACH #ynegesydd #9bach pic.twitter.com/Oj9xCsKgNy

Y Negesydd

llun defnyddiwr youtube.com | 29-04-2014 7:30 pm | FfrwtiBot

Creu Cerddoriaeth Y Gwyll

| 29-04-2014 3:03 pm

Yng nghanol adolygiadau di-ri am Y Gwyll/Hinterland. Mae gan Pobl Caerdydd olwg wahanol ar bethau - y gerddoriaeth.

Be sy'n digwydd pan ti'n rhoi tair cath fach ar decks a mixer? Hyn...

| 29-04-2014 12:43 pm

 

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 73 74 75 76