Cyfres Erthyglau Gemau Fideo Daf Prys

| 14-03-2014 10:21 am

Hwyrach eich bod chi ddim wedi dod ar draws gyfres blog technoleg Golwg360 ond mae'n datblygu i fod yn un o'r pethau gorau am y wefan. Doedd gen i ddim clem bod Daf Prys, eu blogiwr gemau, wedi cyhoeddi fideo am gemau o'r enw Fideo Wyth ym mis rhagfyr. Mae'r fideo, er fod angen mic clip tei ar adegau er mwyn gwella'r sain, yn dda iawn ac yn rhywbeth ddylai gael ei ddatblygu a'i hyrwyddo fwy.
 )

Ap newydd yr Urdd ar gael 15 Ebrill

llun defnyddiwr twitter.com | 14-03-2014 10:02 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Urdd Gobaith Cymru @Yr_Urdd | 13-03-2014 3:01 pm

Ap NEWYDD yr Urdd ar gael 15 EBRILL! Bydd modd i chi chwilio'n hawdd am ddigwyddiadau Cymraeg yn eich ardal! #apus pic.twitter.com/DDALxT1YVM

Lansio Recriwtio.com

| 13-03-2014 10:23 pm

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad Recriwtio Cyf. Cofrestrwch Eich CV heddiw.

Yr Egin

llun defnyddiwr youtube.com | 13-03-2014 2:09 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Yr Egin @yr_egin | 12-03-2014 9:06 pm

Mae'r cyflwyniad wedi wneud i S4C. Hir yw pob aros - yn y cyfamser goo.gl/uXkhdf @drindoddewisant @CPeniarth @ysgolydderwen #yagym

Ymunwch yng Nghymuned Trydarwyr Yr Awr Gymraeg #yagym

llun defnyddiwr list.ly | 13-03-2014 12:04 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lliwiol @Lliwiol | 12-03-2014 9:23 pm

Pwy sydd ar goll o rhestr cyfranwyr #yagym? list.ly/list/Blf-aelod…

Ysgol Gymraeg newydd i Dde Caerdydd? - Blog Syniadau

llun defnyddiwr syniadau--buildinganindependentwales.blogspot.co.uk | 13-03-2014 6:00 am | FfrwtiBot

Y Blog 'Syniadau' sy'n edrych ar gynlluniau posib i'r ysgol Gymraeg newydd yn Grangetown, Caerdydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Siôn Jobbins @MarchGlas | 12-03-2014 1:36 pm

Os ysgol #Cymraeg newydd i Dde Caerdydd; lle? @Syniadau | Welsh medium edu in S. Cardiff - …dinganindependentwales.blogspot.co.uk/2014/03/a-new-… @ymgyrchtag @RhAG1

Actor? Mae Rownd a Rownd yn cynnal clyweliadau agored

llun defnyddiwr twitter.com | 12-03-2014 11:07 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Rownd a Rownd @rowndarownd | 12-03-2014 9:26 pm

Mae #rowndarownd yn cynnal clyweliadau agored (i unrhyw un dros 21 oed) ar y 15/03/14 #yagym pic.twitter.com/XQyIyym8ch

Beth yw Ffrwti te?

| 12-03-2014 8:31 pm

[Cyhoeddwyd y gofnod hon yn wreiddiol ar Golwg360]

Lai na mis yn ôl aeth ffrwti.com arlein gan ddefnyddio digwyddiad Hacio’r Iaith fel man cychwyn ar y daith. Rydyn ni wedi cael croeso cynnes gan nifer ers hynny ond dwi’n siwr bod rhai’n dal i bendroni - beth yw Ffrwti? 

Beth yn union yw crefydd?

| 12-03-2014 8:30 pm

Mae blog Anffyddiaeth Dylan Llyr, fel mae'r teitl yn awgrymu, yn trafod crefydd, gwyddoniaeth a rhesymeg ynghyd a digon o themau arall. Mae'r blogiad yma'n edrych ar sut i fynd ati i ddiffinio crefydd.

Ymddangosodd yn wreiddiol ar anffyddiaeth.blogspot.co.uk/

EP Y Ffug ar ei ffordd

| 12-03-2014 3:00 pm

Promo estynedig o EP hir-ddisgwyliedig Y Ffug o Sir Benfro, fydd allan yn fuan. Gobeithio.

Mae'r promo hwn a mwy yn ymddangos ar eu tudalen Soundcloud.

Rhestr enwau Cymraeg ar drefi a llefydd eraill yn Lloegr

llun defnyddiwr cy.wikipedia.org | 12-03-2014 3:00 pm | FfrwtiBot

Rhestr ar wefan Wikipedia o enwau Cymraeg ar leoliadau yn Lloegr.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

EinCymraeg @EinCymraeg | 10-03-2014 12:04 pm

Dyma restr ddefnyddiol o enwau Cymraeg ar drefi a llefydd eraill yn Lloegr cy.wikipedia.org/wiki/Rhestr_en…

Gorwelion Newydd i Gerddoriaeth o Gymru

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 12-03-2014 12:37 pm | FfrwtiBot

Mae cerddorion neu fandiau newydd, sy'n canu yn Gymraeg neu'n Saesneg, yn cael eu gwahodd i wneud cais i fod yn rhan o gynllun newydd cyffrous - Gorwelion - i hybu talent cerddorol newydd yng Nghymru yn 2014.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gruffudd Pritchard @gruffsion | 12-03-2014 11:37 am

Os yda chi'n creu cerddoriaeth ag am ddatblygu eich gyrfa gwnewch gais am #gorwelion bbc.co.uk/mediacentre/la…

Fideo: Glampio yng Nghymru

llun defnyddiwr youtube.com | 12-03-2014 9:00 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Away From It All @GlampingWales | 11-03-2014 9:11 pm

Goats Rule - Glamping in Wales! ! youtu.be/lIo_gOBmgf4 away-from-it-all.co.uk Y geifr yn mwynhau -... fb.me/3fS0rZUV3

Newydd: Ffrwti ar ebost bob dydd

| 12-03-2014 6:00 am

Mae un nodwedd fach arall rydyn ni wedi ei ychwanegu at Ffrwti yn ddiweddar, sef ein ebost dyddiol. I chi sydd dim eisiau taro mewn ar y wefan yn ddyddiol neu ond yn defnyddio Twitter yn achysurol gallwch chi rwan danysgrifio i grynodeb dyddiol er mwyn gwneud yn siwr eich bod chi'n cael prif straeon Ffrwti a'r we Gymraeg yn eich mewnflwch bob bore.

Adeiladu teulu o drydarwyr Cymraeg!

| 11-03-2014 11:17 pm

Siarad Cymraeg? Dilynwch @TrydarCymru.

(Mwy o wybodaeth)

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76