Adolygiad Theatr: Y Fenyw Ddaeth o’r Môr

| 03-03-2015 12:29 pm

Lowri Haf Cooke sy'n edrych ar ddrama fawr y Gwanwyn wth Theatr Genedlaethol Cymru.

Merched caeth a control-freaks gwrywaidd sy’n llenwi llwyfan y Theatr Genedlaethol ar hyn o bryd. Fel Y Negesydd o’i blaen, a Blodeuwedd cyn hynny, mae Y Fenyw Ddaeth o’r Môr o dan anfantais; yn groes i’w greddfau naturiol hi, caiff ei boddi gan gymdeithas batriarchaidd.

Yr oriau effro

| 02-03-2015 9:23 pm

Bob nos bron, bydda i'n deffro. Gall fod unrhyw bryd rhwng byti 1.30 a 5 a does dim lot o wahaniaeth faint o'r gloch bydda i wedi mynd i 'ngwely, bydda i'n dala i ddihuno rywbryd yn ystod yr oriau yna.

Y M A R F E R C O R F F 1

| 02-03-2015 6:00 pm

Ymarfer Corff 1 yw'r cyntaf mewn cyfres newydd o gigs gan drefnwyr Mafon mewn cydweithrediad a aelodau o chweched dosbarth Ysgol y Preseli. Wedi eu lleoli yng Nghampfa'r ysgol, mae'r gigs yn anelu i roi llwyfan a chynulleidfa newydd i rai o artistiaid mwyaf cyffrous Cymru, gan annog pobl ifanc i greu cerddoriaeth newydd a gwreiddiol.

Y M A R F E R C O R F F 1

G W E N N O
H M S   M O R R I S
Y S G O L   S U L
C P T   S M I T H

Y GAMPFA, YSGOL Y PRESELI, CRYMYCH

27_03_15

MWY O WYBODAETH AR EIN TUDALEN: https://www.facebook.com/events/1538329099765098

Argraffiadau: Oddi ar y silff lyfrau...

llun defnyddiwr loisgwenllian.blogspot.co.uk | 26-02-2015 7:50 pm | FfrwtiBot

Dydw i ddim yn honni fy mod i'n feirniad llenyddiaeth o bell ffordd, dim ond meddwl y baswn i'n rhannu awgrymiadau am rai nofelau da rydw i wedi'u darllen a'u mwynhau yn ddiweddar. Anheg yw cymharu'r nofel hon â Blasu - mae'n mynd i gymryd homar o nofel i guro honno - ond mae'n anodd peidio.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lois Gwenllian @loisgwenllian | 26-02-2015 1:59 pm

Oddi ar y silff lyfrau... Rhai nofelau dw i wedi'u darllen dros y cwpl o fisoedd diwethaf. loisgwenllian.blogspot.co.uk/2015/02/oddi-a…

Profion llinach genetig, DNA Cymru ac S4C

llun defnyddiwr syndod.wordpress.com | 26-02-2015 9:13 am | FfrwtiBot

Mae tipyn o sôn wedi bod yn ddiweddar am DNA a chyndeidiau'r Cymry, yn dilyn cyhoeddi prosiect Cymru DNA Wales, sy'n hawlio bod modd darganfod "pwy yw'r Cymry" drwy annog pobl i brynu profion llinach genetig. Mae gan nifer ohonom ddiddordeb yn hanes ein teulu a'n cenedl, ond mae'n bwysig deall beth mae profion o'r...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Syndod @syndod | 25-02-2015 8:11 pm

Profion llinach genetig, @CymruDnaWales ac @S4C — darllenwch y canllaw hanfodol cyn rhaglen nos Sul syndod.wordpress.com/2015/02/25/dna… #yagym #DNACymru

Glyn Wise, Ffion "Gwallt" ag Emyr Penlan yn mwynhau brecwast yn Ty Golchi

llun defnyddiwr twitter.com | 26-02-2015 12:18 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bolycs Cymraeg @BolycsCymraeg | 05-03-2015 9:56 am

Glyn Wise, Ffion "Gwallt" ag Emyr Penlan yn mwynhau brecwast yn Ty Golchi - Bangor 2014 ift.tt/1DWe9nC pic.twitter.com/qgOC1tV69Y

Nid tiwtoriaid iaith yw siaradwyr Cymraeg rhugl

| 25-02-2015 12:30 pm

Mewn ymateb i'r her osodwyd gan Alun Cairns y bore 'ma, ar i Gymry Cymraeg fod yn fwy cefnogol ac amyneddgar wrth hybu'r iaith.

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau'r Selar

llun defnyddiwr y-selar.co.uk | 23-02-2015 3:31 pm | FfrwtiBot

Yws Gwynedd, Candelas a Sŵnami oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar a gynhaliwyd yn Aberystwyth neithiwr. Dyma'r drydedd flwyddyn i gylchgrawn Y Selar gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant cerddoriaeth Gymraeg gyfoes a heidiodd cannoedd o bobl ifanc i Aber i ddathlu a mwynhau gyda phrif artistiaid y sin.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cylchgrawn Y Selar @Y_Selar | 22-02-2015 10:57 am

Os nad oeddech chi'n Aber neithiwr...neu ddim yn cofio, dyma'r rhestr enillwyr bit.ly/1vplUiW

Dyn y Pethe

llun defnyddiwr mixcloud.com | 23-02-2015 1:25 pm | FfrwtiBot

Dyma gyfle i ail glywed rhaglen deyrnged i Dr Meredydd Evans (Merêd) a chafodd ei ddarlledu ar www.cymru.fm dydd Sul 22/2/2015. Cyflwynydd a Chynhyrchydd y rhaglen oedd Wyn Williams Pan Cymru. *Cedwir pob hawl.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymru FM @cymrufm | 22-02-2015 8:59 pm

Dyma gyfle arall i glywed rhaglen deyrnged i #Merêd #DynYPethe mixcloud.com/cymruFM/mer%C3…

CERDDORIAETH NEWYDD: Mam Natur

llun defnyddiwr m.soundcloud.com | 19-02-2015 6:29 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sion Richards @Sion_Rich | 19-02-2015 4:38 pm

Wedi clywed rhain @GarethIwan , o ddiddordeb? Cerddoriaeth newydd @BethanRuth1 m.soundcloud.com/mam-natur

Proffil: Brigyn

llun defnyddiwr lowrihafcooke.wordpress.com | 18-02-2015 9:48 pm | FfrwtiBot

Mae gwrando ar Brigyn 4 fel gwylio Cyw; mae'n goflaid gerddorol i'r galon. Pecynnwyd yr albwm yn chwaethus iawn, a dyluniwyd y clawr amryliw gyda fersiynau cartŵn o Ynyr ac Eurig, ar y cyd â chywion a cheirw. Portreadir y ddau â'u llygaid ynghau, a gwên lydan yr un yn ogystal.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri @LowriHafCooke | 18-02-2015 11:44 am

Meddwl bo chi'n nabod brodyr @brigyn ? Dyma gyfweliad gonest, difyr a dadlennol â nhw i nodi dengmlwyddiant y band; lowrihafcooke.wordpress.com/2015/02/18/pro…

Pnawn gwych o gerddoriaeth i'r teulu yn Aberystwyth ddydd Sadwrn

llun defnyddiwr twitter.com | 18-02-2015 2:34 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Owain Schiavone @OwainSgiv | 18-02-2015 1:39 pm

Rieni Aberystwyth, pnawn gwych o gerddoriaeth i'r teulu yn @UMaberSU ddydd Sadwrn on.fb.me/17i0GsJ pic.twitter.com/9fs8iutYGH

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd

llun defnyddiwr gwanas.wordpress.com | 17-02-2015 11:08 pm | FfrwtiBot

Ydach chi wedi clywed am y digwyddiad GWYCH yma fydd yn y Galeri, Caernarfon ar y 10fed o Fawrth? Mae o am ddim i blant bl 5-6 ardal Caernarfon fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2015. Mae seddi yn dechrau mynd yn brin, felly brysiwch!

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bethan Gwanas @BethanGwanas | 17-02-2015 8:58 pm

Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd wp.me/p4a5bM-k9

Cofiwch a gwenwch!

llun defnyddiwr twitter.com | 17-02-2015 10:34 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Arwel Jones @RocetArwel | 17-02-2015 1:25 pm

Cofiwch a gwenwch! pic.twitter.com/eyhtlh1GVM

Cyhoeddi dyddiadau Gŵyl Crug Mawr 2015

| 09-02-2015 10:12 pm

Mae Gŵyl Crug Mawr yn digwydd unwaith eto eleni. Ar nos Wener yr 28ain o Awst a thrwy dydd Sadwrn y 29ain, bydd bandiau gorau Cymru i gyd i'w gweld ar gaeau Fferm Oernant, Aberteifi. Ynghyd a'r golygfeydd ysblenydd, gallwch ddisgwyl digonedd o weithgareddau i blant ac oedolion, bar, llefydd bwyta a stondinau. Dewch i orllewin Cymru am benwythnos i'w gofio.

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 73 74 75 76