Halsway gan Llio Rhydderch ar y delyn deires

llun defnyddiwr soundcloud.com | 11-03-2014 11:15 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gorwel Owen @gorwelowen | 10-03-2014 8:18 pm

Pleser cael recordio Llio Rhydderch eto. Inspirational performance as always. soundcloud.com/nigeleaton/hal… pic.twitter.com/DPsDy8IVjN

Ymgynghoriad Cais Codi 1,715 o Dai ym Modelwyddan

llun defnyddiwr cymdeithas.org | 11-03-2014 10:40 am | FfrwtiBot

Mae'r Cyngor hefyd wedi anwybyddu canfyddiadau adroddiad asesiad iaith annibynnol a luniwyd ar y cyd rhwng Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r gymuned leol. Yn ei lle, derbyniwyd canfyddiadau adroddiad asesiad iaith a gomisiynwyd gan Barwood Land eu hunain - y cwmni sydd yn gosod y cais cynllunio ger bron y Cyngor.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 10-03-2014 10:41 am

TD @CYIGClwyd: Safwch fyny dros y Gymraeg a'n cymunedau gan anfon ebost yn gwrthwynebu codi 1,715 o dai #Bodelwyddan: cymdeithas.org/ymgynghoriadbo…

Bwletin Llen Natur 72 - Rhifyn y Stormydd

| 10-03-2014 9:58 am

Croeso i Fwletin 72 (Chwefror) gan hyderu y byddwch yn cael eich plesio. Mae'r drefn golygyddol dros dro yn parhau, ac i Ifor Williams mae'r diolch am sicrhau ei fod yn eich cyrraedd ar amser ac o safon. Sylwch mai "Rhifyn y Stormydd" yw hwn, cymaint oedd yr ymateb gennych yn sgil y gwynt a'r glaw difrifol dros y Nadolig a'r Calan. Cliciwch yma i ddarllen y bwletin llawn.

Rhaglen ddysgwyr Hwb TV yn dod i ben

llun defnyddiwr twitter.com | 09-03-2014 9:13 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Nia Parry @NiaParry | 07-03-2014 8:48 pm

Diwedd hapus ac emosiynol i Hwb- newydd orffan ffilmio rhaglen ola'r gyfres. Rhaglen 107! pic.twitter.com/Cj0stDSFLD

Plentyn y 90au yng Nghymru - be 'rydych chi'n ei gofio?

| 09-03-2014 8:06 pm

Wn i ddim sawl gwaith dw i wedi gweld rhestrau yn cael eu rhannu ar Facebook a Twitter am "20 Things That Prove You Grew Up in the 90s" neu "You're a 90s Kid If..." ac er fy mod i yn euog o'u mwynhau a'u rhannu, dw i wedi teimlo mai dim ond darn o fy mhlentyndod mae'r rhestrau hynny yn eu cynrychioli. Felly dw i wedi mynd ati i greu rhestr fy hun o bethau ddaw ag atgofion o'r 90au yn llifon ôl.

 

Cyhoeddi rhifyn cyntaf cylchgrawn Rwtch

llun defnyddiwr issuu.com | 09-03-2014 7:48 pm | FfrwtiBot

Pethau dwp dwi wedi dweud (3).. Wel, tweeted.

llun defnyddiwr twpsynyngnghaerloyw.blogspot.co.uk | 09-03-2014 5:46 pm | FfrwtiBot

Dwi wedi swnio fel twpsyn dwywaith wythnos hyn. Dw i'n defnyddio Twitter i siarad gyda phobl. Mae'n bwysig iawn trio cael stwff fy mod i'n wedi dysgu i sgwrs. Weithiau dw i'n gwneud camgymeriadau mawr. hash tag Wel, blydi hashnod yn peryglus iawn i fi.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dave Rogers @Dysgu_Cymraeg | 07-03-2014 10:35 pm

Fy mlog newydd. Lot o camgymeriadau gyda fi wythnos hyn! twpsynyngnghaerloyw.blogspot.co.uk/2014/03/pethau…

Clwb Darllen rhaglen Radio Cymru Tudur Owen

llun defnyddiwr gwanas.wordpress.com | 09-03-2014 3:45 pm | FfrwtiBot

Dyma lle ro'n i amser cinio: Traeth Bermo, efo Del, ac un o nofelau Manon Steffan Ros. Dwi wedi ei ddarllen o o'r blaen, a phan ofynnodd Gareth Iwan, cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen i mi ddechrau Clwb Darllen ar y rhaglen, y llyfr yma neidiodd i'r meddwl yn syth.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bethan Gwanas @BethanGwanas | 07-03-2014 10:32 pm

Clwb Darllen rhaglen Radio Cymru Tudur Owen wp.me/p4a5bM-8V

Fideo rhagflas Gwobrau'r Selar ar Ochr1

llun defnyddiwr youtube.com | 08-03-2014 5:09 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Ochr 1 @Ochr1 | 07-03-2014 6:55 pm

Nos Sul yma ar Clic, Nos Iau ar @S4C - Uchafbwyntia Gwobrau @Y_Selar - @Candelasband, @kizzykez, @yr_ods, @Swnami_ youtube.com/watch?v=e0XAI8…

Dadl amlieithrwydd Gwlad Belg yn hitio memes Reddit

| 07-03-2014 7:13 pm

Trafodaeth (o fath!) yn datblygu draw ar bydew memau Advice Animals

o Reddit.com

O fflip, cel bach o foment emotioonaaal yn darllen stori @blodaugwylltion

llun defnyddiwr instagram.com | 07-03-2014 5:06 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sioned Mills @llef | 07-03-2014 2:30 pm

O fflip, cel bach o foment emtiooonaaal yn darllen stori @BlodauGwylltion am sioe @carylparryjones ac… instagram.com/p/lPj0RgDhgv/

Cofio unrhyw rai o'r 25 gêm yma? Ffefrynnau wedi'u dewis gan Pric o Lawenydd

| 07-03-2014 3:22 pm

Mae blog Pric o Lawenydd newydd gyhoeddi cofnod arall llae mae'n mynd trwy ei 25 hoff gêm - ac mae'n daith wych wedi ei dotio gyda fideos o'r gemau a sylwadau craff sydd werth ei darllen hyd yn oed os nad ydych chi'n ffan. Gwirioneddol 

"Yr Iaith Gymraeg a fi" - erthygl sydd werth 5 munud o'ch amser

| 07-03-2014 8:30 am

Fethais i hon y tro cyntaf rownd, ond mae'n werth rhoi sylw iddi eto. Ar ôl darllen rant fendigedig Madeley am y Gymraeg penderfynodd Paul Cornish ysgrifennu am ei brofiadau a'i deimladau o am yr iaith hefyd. Dyma flas ohoni:

Pa lyfr i ddarllen nesa? Edrychwch ar adolygiadau ar flog newydd

llun defnyddiwr blogs.cardiff.ac.uk | 07-03-2014 7:45 am | FfrwtiBot

Cip ar Lyfr - Blog newydd sbon yn llawn adolygiadau gan fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76