Addysg lawn-amser o ansawdd uchel i bob plentyn o dair oed ymlaen

llun defnyddiwr plaidcymru.org | 06-03-2014 10:55 pm | FfrwtiBot

Gallai llywodraeth Plaid Cymru wneud buddsoddiad enfawr o £300m mewn addysg blynyddoedd cynnar er mwyn rhoi cyfle cyfartal mewn bywyd i bob plentyn. Dyma un dewis a amlinellir mewn papur ymgynghori ar ddyfodol gofal plant sy’n cael ei lansio gan y Blaid heddiw.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru Senedd @PlaidSenedd | 06-03-2014 12:59 pm

Newyddion: @Plaid_Cymru Plaid Cymru yn amlinellu gweledigaeth radical i roi’r un cyfle mewn bywyd i bob plentyn... plaidcymru.org/newyddion/2014…

#dathludarllen gyda Mr Schwob

| 06-03-2014 10:00 pm

Ar Ddiwrnod y Llyfr beth am ddarganfod clasuron gorau’r byd drwy wefan Gymraeg newydd Schwob?

 

Coleman: ‘Bydd Bale yn well na Giggs’

| 06-03-2014 5:23 pm

"Dwi ddim yn siwr os oes yna ansoddeiriau ar ôl i ddisgrifio Gareth Bale … ond dwi’n siwr y galla’i ychwanegu at y corws sy’n canu clodydd y Galactico Cymreig bore ‘ma."

Erthygl gan Gary Pritchard am Gareth Bale a'i rôl ym muddugoliaeth Cymru neithiwr. Ymddangosoadd yn wreiddiol ar wefan Sgorio.

Protest iaith yn Aberystwyth

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 06-03-2014 3:53 pm | FfrwtiBot

Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud bod 12 o ymgyrchwyr wedi clymu eu hunain i adeilad Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth. Mae'r protestwyr yn dweud eu bod wedi cael "llond bol ar ddiffyg gweithredu" Llywodraeth Cymru yn sgil canlyniadau'r Cyfrifiad. Cadarnhaodd Heddlu Dyfed Powys eu bod wedi eu galw i ddigwyddiad ar Rodfa Padarn yn y dref.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 06-03-2014 9:02 am

AD @BBCCymru Cymdeithas yr Iaith yn protestio yn Aberystwyth bbc.co.uk/newyddion/2646… >> rydyn ni'n galw am #6pheth cymdeithas.org/6pheth

Llai o rifynnau o Pobol y Cwm

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 06-03-2014 1:51 pm | FfrwtiBot

Mae S4C a'r BBC wedi cyhoeddi y bydd llai o rifynnau o'r gyfres boblogaidd Pobol y Cwm yn cael eu darlledu yn wythnosol fel rhan o gynllun i arbed £1 miliwn y flwyddyn i S4C. Ni fydd y rhifyn omnibws yn cael ei ddarlledu dros y penwythnos, ac fe fydd un o'r pum rhifyn nosweithiol yn ystod yr wythnos hefyd yn diflannu o'r sgrin.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Huw Thomas @huwthomas | 05-03-2014 7:34 pm

Llai o rifynnau o Pobol y Cwm bbc.co.uk/newyddion/2645…

Wrth fynd hefo Bethan Gwanas i Dywyn…ffaldiraldiraldiraldi…!

| 06-03-2014 6:00 am

Diolch i Bethan Gwanas (@BethanGwanas) am gael defnyddio'r erthygl hon. Dyma hi'n son am ei phrofiad yn paratoi i fod yn Diwtor Cymraeg i Oedolion yn ardal Meirionydd...

Coffau cymeriadau llenyddol

llun defnyddiwr gwanas.wordpress.com | 05-03-2014 8:03 pm | FfrwtiBot

Mi wnes i roi sylw i nofel Madam Wen yn Y Cymro a'r Herald yn ddiweddar, ac un peth wnaeth fy nharo wrth sgwennu oedd cyn lleied o sylw sydd i gymeriadau llenyddol yng Nghymru: cymeriadau dychmygol dwi'n ei feddwl, cymeriadau sydd wedi bod yn annwyl i ni, neu'n boblogaidd am gyfnod hir.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Bethan Gwanas @BethanGwanas | 04-03-2014 3:25 pm

Coffau cymeriadau llenyddol wp.me/p4a5bM-8F

Teulu Bach Nantoer ar gael fel e-lyfr

llun defnyddiwr cromen.co.uk | 05-03-2014 3:32 pm | FfrwtiBot

Golygiad o'r argraffiad cyntaf, 1913, mewn orgraff ddiweddar yw'r e-lyfr hwn, ac mae hefyd yn cynnwys y feirniadaeth a gafwyd ar y nofel yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam, 1912, ynghyd â'r Eirfa a gyhoeddwyd yn y gyfrol wreiddiol. I gyd-fynd â rhaglen deledu, a gynhyrchwyd gan gwmni Unigryw, ac a ddarlledwyd ar S4C, Medi 2013, ysgrifennwyd cyflwyniad gan Siwan M. Rosser ac mae adran Nodiadau wedi ei gynnwys ar ddiwedd y llyfr sy'n cynnwys gwybodaeth pellach am y dyfyniadau sy'n agor pob pennod.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cromen @cromenol | 04-03-2014 9:10 pm

paratewch ar gyfer @S4C nos iau 10.30 drwy ddarllen yr e-lyfr #TeuluBachNantoer #dathludarllen bit.ly/15KiXwV pic.twitter.com/8s2Lf2IvnO

Breichiau Hir 'Palu Tyllau' - Cyfweliad Isosgeles

llun defnyddiwr isosgeles.tumblr.com | 05-03-2014 2:05 pm | FfrwtiBot

Cyfweliad rhwng Cai Morgan ar ran blog cerddoriaeth Isosgeles a phrif leisydd y band o Gaerdydd, Breichiau Hir ynglyn a'r sengl newydd, 'Palu Tyllau' a'u cynlluniau i'r dyfodol. Mae'r erthygl yn cynnwys linc i'r sengl newydd.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Isosgeles @isosgeles | 04-03-2014 9:34 pm

PALU TYLLAU - @BreichiauHir . Gwrandewch fan hyn > isosgeles.tumblr.com/post/785730819… RT

Brenin y 'Sanitary Pad'

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 05-03-2014 12:23 pm | FfrwtiBot

Mae dyn o deulu tlawd yn ne India wedi gweddnewid hylendid menywod yn ardaloedd gwledig y wlad am byth wedi iddo ddyfeisio peiriant i alluogi iddynt greu cadachau misglwyf eu hunain. Roedd rhaid i Arunachalam Muruganantham frwydro yn erbyn tabw, cymdeithas a phroblemau ariannol er mwyn gwireddu ei weledgiaeth.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Mari Fflur @Mari_Fflur | 04-03-2014 2:40 pm

Does na'm geiriau i ddisgrifio'r boi 'ma - dim ond SANITARY TOWEL KING bbc.co.uk/news/magazine-… via @llef @caitlinmoran

Y Bib yng Nghymru yn dechrau sylwi ar fewnfudo

llun defnyddiwr oclmenai.blogspot.co.uk | 05-03-2014 12:00 pm | FfrwtiBot

Mae'n ddiddorol bod y BBC wedi cynnal stori trwy'r dydd ar y nifer cynyddol o bobl na anwyd yn y DU sydd bellach yn byw yng Nghymru. Gogwydd y Bib ar y stori ydi bod y cynnydd canrannol wedi bod yn uchel.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Olaf Cai Larsen @OlafCaiLarsen | 04-03-2014 10:49 pm

Y Bib yng Nghymru yn dechrau sylwi ar fewnfudo - oclmenai.blogspot.co.uk/2014/03/y-bib-…

Ai dyma'r ffordd i Ddyffryn Conwy

llun defnyddiwr youtube.com | 05-03-2014 10:48 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Menter Sir y Fflint @MISYFF | 04-03-2014 10:35 pm

@MIaithConwy Ffilm olaf prosiect Ffilmiau'r Ffin - ein prosiect cydweithredol olaf! youtube.com/watch?v=KsG4oF…

Vine gan Tommo!

llun defnyddiwr vine.co | 04-03-2014 11:30 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Andrew TOMMO Thomas @TOMMORADIO | 04-03-2014 4:35 pm

Llai nag wthnos i fynd! Shwd ma trosglwyddo’r neges? Beth am hyn @BBCRadioCymru? vine.co/v/MAqeLb0UvXd

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76