Pleidleisiwch am Sioe Aberystwyth a Sir Ceredigion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Sioeau 2014 y Farmers Guardian !!

| 04-03-2014 12:30 pm

Mae Sioe Aberystwyth wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth sioeau 2014 y Farmers Guardian.  Dyma'r unig sioe yng Nghymru i'w gosod ar y rhestr fer gan guro sawl sioe arall ledled y Deyrnas Unedig.

Mae'r sioe yn darparu llwyfan i fridiau cynhenid Cymru ac yn darparu cystadlaethau ar gyfer y to ifanc.  Mae ganddi gyfle da i ennill ond mae angen eich pleidlais chi arnom.  Plis rhannwch, ail-drydarwch a phleidleisiwch amdanom ar wefan y Farmers Guardian.

Mynd yn bananas am Fasnach deg!

| 04-03-2014 6:00 am

Ddeng mlynedd yn ôl cafodd Caerdydd ei henwi'n Ddinas Masnach Deg - y cyntaf o'i bath yn y byd. Cyrhaeddodd Caerdydd y garreg filltir hon reit ar ganol Pythefnos Masnach Deg (Chwefror 24 - Mawrth 9).

Eleni, i ddathlu, lansiwyd ymgyrch newydd sbon a'i ganolbwynt yw'r banana.

Teclyn mwyaf grymus y cyfryngau cymdeithasol

| 04-03-2014 6:00 am

Ydych chi erioed wedi meddwl be ydi'r teclyn mwyaf grymus i'w ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol?

Dyfodol yr iaith Gymraeg???

| 03-03-2014 9:33 pm

A'r cwestiwn mawr, enfawr actually, ydi...... be os neith yr iaith Gymraeg farw?

Gwyliwch raglen Merêd eto ar Clic

llun defnyddiwr s4c.co.uk | 03-03-2014 7:03 pm | FfrwtiBot

Rhaglen ardderchog am yr anfarwol #Merêd Diolch amdano a'i gyfraniad aruthrol #gwyliwcheto

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri @LowriHafCooke | 02-03-2014 11:21 pm

Rhaglen ardderchog am yr anfarwol #Merêd Diolch amdano a'i gyfraniad aruthrol #gwyliwcheto s4c.co.uk/clic/c_level2.…

Helpwch i Gwblhau Cyfieithu Twitter i'r Gymraeg

| 03-03-2014 1:56 pm

Os rydych chi am gael Twitter yn yr iaith Gymraeg ymunwch gyda phrosiect cyfieithu Twitter i'r Gymraeg.

Comisiwn Silk: Gwrthod Datganoli Darlledu

llun defnyddiwr cymdeithas.org | 03-03-2014 12:54 pm | FfrwtiBot

Mae Comisiwn Silk wedi gwrthod datganoli darlledu er gwaethaf cefnogaeth y cyhoedd (60%-58% o blaid), ein barn yma:

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 03-03-2014 11:33 am

Mae Comisiwn Silk wedi gwrthod datganoli darlledu er gwaethaf cefnogaeth y cyhoedd (60%-58% o blaid), ein barn yma: cymdeithas.org/dogfen/comisiw…

Trac newydd gan Carcharorion - 'Hiraeth'

llun defnyddiwr soundcloud.com | 03-03-2014 11:26 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Gruffudd Pritchard @gruffsion | 03-03-2014 11:11 pm

Tiwn newydd @Carcharorion - soundcloud.com/carcharorion/h…

Y Gymru a Garem

| 03-03-2014 10:11 am

Y Gymru a garem... beth yn union fyddai honno meddech chi? Wel, er gwaetha'r enw anffodus sy'n awgrymu nad ydan ni fel cenedl yn caru ein gwlad eisoes, dyma'ch cyfle chi i fynegi'r newidiadau hoffech chi eu gweld yng Nghymru.

 

'Y Madogwys neu Angau!' - Trac newydd gan Gruff Rhys

| 02-03-2014 9:05 pm

Dyma'r prif drac o'i brosiect amlgyfrwng newydd American Interior, neu I Grombil Cyfandir Pell yn Gymraeg.

Sengl newydd: Yr Euog gan Yr Eira

llun defnyddiwr soundcloud.com | 02-03-2014 8:22 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

YR EIRA @Yr_Eira | 02-03-2014 2:27 pm

YR EUOG: Ein ail sengl bellach ar gael i rando ar soundcloud! @IKACHINGrecords soundcloud.com/yreira/yr-euog

Dydd Gŵyl Dewi, Aberystwyth

llun defnyddiwr flickr.com | 02-03-2014 9:48 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Parêd Gwyl Dewi Aber @GwylDewiAber | 01-03-2014 8:27 pm

Wal o Gymrecitod yn dod lawr Styd Fawr Aberystwyth! flickr.com/photos/traedma… Yma o hyd - yma i aros! @Traedmawr

Mr Urdd gyda Chadlanciau yng Nghastell Caernarfon

llun defnyddiwr twitter.com | 01-03-2014 9:34 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

brodawel @brodawel | 01-03-2014 7:08 pm

MBE a rwan hyn! Hei Mistar Urdd, beth ddigwyddodd i "Dros Gymru, Dros Gyd-ddyn, Dros Grist"? pic.twitter.com/pNKCboK484

Google Doodle: Dydd Gwyl Dewi hapus!

llun defnyddiwr twitter.com | 01-03-2014 2:39 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Google UK @GoogleUK | 01-03-2014 10:02 am

Happy Saint David's Day - Dydd Gwyl Dewi hapus! pic.twitter.com/Dzbts8Ykbt

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76