Dydd Gŵyl Dewi hapus a balch i bawb!

llun defnyddiwr twitter.com | 01-03-2014 1:38 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Caryl Parry Jones @carylparryjones | 01-03-2014 8:32 am

Dydd Gŵyl Dewi hapus a balch i bawb! pic.twitter.com/tTCXRsXVUZ

Wedi bod yn holi un o fawrion y byd beicio heddiw - Syr Dave Brailsford

llun defnyddiwr twitter.com | 01-03-2014 11:36 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dewi Llwyd @Dewi_Llwyd | 28-02-2014 9:33 pm

Wedi bod yn holi un o fawrion y byd beicio heddiw. Y sgwrs â Syr @davebrailsford fore Sul @BBCRadioCymru pic.twitter.com/3pMoNyHQwo

Can i Gymru - 10 mlynedd o dynnu blewyn o drwyn

| 28-02-2014 11:53 am

Mae'r we yn lle hyfryd weithiau: pobl yn helpu'i gilydd, cydweithio ar raddfa na welwyd erioed o'r blaen, gwneud cyfeillion ledled y byd. Waw, y rhyfeddod. 

Ond ma hefyd yn fan ymgasglu ar gyfer sylwadau mwy bitshlyd y bydysawd, a does neb wedi dod â hyn allan yn y Cymry arlein yn fwy na chystadleuaeth flynyddol Can i Gymru. Er i'r gystadleuaeth drio symud i ffwrdd o'i ddelwedd o gaws MOR yn y blynyddoedd dwetha, a hynny gyda chryn lwyddiant yn ôl sylwadau'r taste-makers are Twitter ac yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg ehangach, mae'n parhau'n ddigwyddiad Twitter hanfodol i unrhywun sy'n lecio chydig o snark diniwed. 

Felly lle mae hyn wedi dod? Sut mae hyn wedi datblygu? A be oedd y momentau Twitter aur dros y blynyddoedd? Mae'r gofnod yma'n ryff geid i 10 mlynedd o grinjo, gwaeddi ar y sgrin a chwerthin ar y gorau a'r gwaetha o #canigymru.

Pawb a'i Flob

| 27-02-2014 10:14 pm

Sara Lloyd yn Gyfarwyddwr Cyswllt newydd y Theatr Gen

llun defnyddiwr facebook.com | 27-02-2014 9:32 pm | FfrwtiBot

Falch iawn i gyhoeddi mai Sara Lloyd sydd wedi ei phenodi yn Gyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni. Bydd hi'n cychwyn wythnos nesaf a ry'n edrych ymlaen yn...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Theatr Genedlaethol @TheatrGenCymru | 27-02-2014 6:08 pm

Falch iawn i gyhoeddi mai Sara Lloyd sydd wedi ei phenodi yn Gyfarwyddwr Cyswllt newydd y cwmni. Bydd hi'n... fb.me/6sWonCAGA

Iwan Llwyd v Elvis

llun defnyddiwr youtube.com | 27-02-2014 5:59 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

geraint lovgreen @ddim_yn_sant | 27-02-2014 10:46 am

Far Rockaway: youtu.be/KOQ4bn-ppcQ via @YouTube - Iwan ac Elvis! Dowch i weld ffilm Michael Bailey Hughes heno, Clwb Canol Dre 8.00.

Allech chi dynnu llun bob dydd?

| 27-02-2014 12:17 am

Wedi fy ysbrydoli gan bobl eraill, dechreuais i brosiect newydd ar gyfer y flwyddyn newydd.

Enfys, Penarth

Annibyniaeth i'r Alban: Newyddiaduraeth ddiduedd?

llun defnyddiwr golwg360.com | 26-02-2014 9:46 pm | FfrwtiBot

Ifan Morgan Jones, darlithydd mewn newyddiaduraeth yn Adran Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, Prifysgol Bangor sy'n edrych ar newyddiaduriaeth o blaid ac yn erbyn annibyniaeth i'r Alban, a'r ffactorau sy'n effeithio ar hynny.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Alwyn ap Huw @alwynaphuw | 26-02-2014 6:16 pm

Erthygl diddorol gan @ifanmj Annibyniaeth i’r Alban: Newyddiaduraeth ddiduedd? - Newyddion - Golwg360 golwg360.com/newyddion/gwle…

Yr Egin - Barn y Bobl

| 26-02-2014 5:21 pm

Beth yw barn rhai o drigolion sir Gaerfyrddin am ymgyrch Yr Egin i ddenu S4C i'r dref? Sulwyn Tomos, Andrew Teilo, Lleucu Edwards, John Gillibrand, Catrin Dafydd, Roger Williams, Deris Williams a Superted sy'n rhoi eu hargraffiadau o'r cyfarfod cyhoeddus a'i gynhaliwyd nos Fercher, Chwefror yr 19eg.

Cate Le Bon i chwarae Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr

llun defnyddiwr dinefwrliteraturefestival.co.uk | 26-02-2014 4:00 pm | FfrwtiBot

Mae Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr yn falch o gael cyhoeddi y bydd y cerddor a'r artist pop Cate Le Bon yn chwarae yn yr Wyl eleni, sy'n cael ei chynnal ar safle prydferth Parc a Chastell Dinefwr yng nghrombil gwledig Sir Gaerfyrddin yr haf hwn.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

G?yl L?n Dinefwr @GwylLenDinefwr | 25-02-2014 3:09 pm

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd @CateLeBon yn perfformio ar nos Sadwrn ein g?yl: bit.ly/1k71swl

Rhys Mwyn: Rhaid i'r Cymry 'ail-berchnogi' eu hanes

llun defnyddiwr golwg360.com | 26-02-2014 2:00 pm | FfrwtiBot

Does dim pwynt i'r Cymry gwyno o hyd am golli eu treftadaeth. Rhaid iddyn nhw 'hawlio perchnogaeth' a newid y sefyllfa. Dyna farn yr archeolegydd poblogaidd Rhys Mwyn, a fydd yn arwain taith hanesyddol o gwmpas Caernarfon ar Fawrth 1 yn ystod Gwyl (Dewi) Arall.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Papur Dre @papurdre | 26-02-2014 9:58 am

?@Golwg360: #newyddion Rhys Mwyn: Rhaid i?r Cymry ?ail-berchnogi? eu hanes bit.ly/1prTAX1?

O Gymru i'r USA!

| 26-02-2014 6:00 am

Yn ei gyrfa o dros ddeng mlynedd fel un o leisiau mwyaf nodweddiadol Cymru, mae Meinir Gwilym wedi cyrraedd cerrig milltir y mae sawl cerddor ond yn breuddwydio amdanynt: derbyn nawdd gan Yamaha, recordio deuawd â Bryn Terfel, gwerthu miloedd o cds a theithio'n helaeth yng Nghymru ac Ewrop. Ac nawr, mae Meinir ar fin ychwanegu carreg filltir arall at y rhestr - perfformio yng ngogledd America a rhyddhau albwm yno. Y penwythnos yma, Meinir fydd y prif berfformiwr yng Ng?yl Dydd G?yl Dewi Los Angeles.
 
Cefais i gyfle i gael sgwrs sydyn gyda Meinir cyn iddi adael am ddinas yr angylion.

Gwahardd cyfrif Twitter ffug 'Llywodraeth Cymru'

llun defnyddiwr golwg360.com | 25-02-2014 10:19 pm | FfrwtiBot

Mae cyfrif Twitter ffug ar gyfer 'Llywodraeth Cymru' wedi cael ei wahardd gan y wefan gymdeithasol - ar ?l cwyn gan y sefydliad go iawn. Mae'n ymddangos nad oedd Llywodraeth Cymru yn hapus ?'r cyfrif ffug, oedd wedi bod yn trydar rhai o straeon gwefan www.llywodraethcymru.org sydd hefyd yn un ffug.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iolo Cheung @iolocheung | 25-02-2014 5:36 pm

Llywodraeth Cymru di cal Twitter i flocio cyfri 'spoof' ohonyn nhw: golwg360.com/newyddion/cymr?

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 69 70 71 72 73 74 75 76