Cyflwynydd newydd C2 yw Guto Rhun o ardal Machynlleth! pic.twitter.com/VXJot9P9aD

llun defnyddiwr twitter.com | 25-02-2014 6:00 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

C2 BBC Radio Cymru @C2BBCRadioCymru | 24-02-2014 10:08 pm

Cyflwynydd newydd C2 yw Guto Rhun o ardal Machynlleth! pic.twitter.com/VXJot9P9aD

I'r Bur Hoff Bau

llun defnyddiwr vimeo.com | 24-02-2014 10:24 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

FFESANT @ffesant | 24-02-2014 3:37 pm

Mae I'R B?R HOFF BAU ar ei ffordd. Dyma'r trailer swyddogol: vimeo.com/ffesant/cosmos #burhoffbau #ffilm

Tynnu sylw at gystadleuaeth wahanol bob dydd

| 24-02-2014 5:26 pm

Mae dyddiadau cau Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn prysur agosau ac mae'r Eisteddfod yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i gystadlu eleni.

Sgen ti ap iBooks i'r Mac? Mae llyfryn newydd yno am y Gymraeg a thechnoleg

| 24-02-2014 12:00 pm

Yn 2012 ysgrifennodd 5 aelod o'r gymuned technoleg a iaith Gymraeg erthygl yr un yn trin a thrafod agweddau gwahanol ar dechnoleg a'r cyfryngau digidol yng nghyd-destun y Gymraeg. Cyhoeddwyd y gyfres hon ar wefan ryngwladol Global Voices, gan gael eu cyfeiithu mewn i lwyth o ieithoedd eraill gan gymuned gyfieithu'r wefan. Fel arbrawf mewn cynhyrchu llyfryn digidol a'i gyhoeddi yn yr iTunes Store rhoddais yr erthyglau hyn at ei gilydd ac mae'r llyfryn hwnnw nawr ar gael yn yr iTunes Store dan y teitl 'Global Voices: Six Articles on the Welsh Language and Technology'.

Adolygiad Theatr: Blodeuwedd (Theatr Genedlaethol Cymru

llun defnyddiwr lowrihafcooke.wordpress.com | 24-02-2014 10:22 am | FfrwtiBot

'Ces i bleser pur ger Tomen y Mur' oedd agoriad fy adolygiad y llynedd o gynhyrchiad bythgofiadwy'r Theatr Genedlaethol o Blodeuwedd gan Saunders Lewis. Eleni, fy mraint oedd oedd ei phrofi am yr eilwaith, yn Theatr Sherman Cymru y brifddinas. Gwell cyfaddef o'r cychwyn, ro'n i'n orlawn o amheuon a fyddai'r ail-lwyfaniad dan-do hanner cystal.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri @LowriHafCooke | 23-02-2014 8:54 pm

Cynhyrchiad chwareus a hynod urddasol o #Blodeuwedd gan Saunders Lewis. Llongyfarchiadau i @TheatrGenCymru #adolygiad lowrihafcooke.wordpress.com/2014/02/23/ado?

Fideo gan Sianel62 o Mered yn trafod pwysigrwydd anufudd-dod sifil

llun defnyddiwr youtube.com | 23-02-2014 9:20 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Sianel 62 @sianel62 | 23-02-2014 8:48 pm

FIDEO - Dr. Meredydd Evans yn trafod ymgyrch di-drais diweddaraf @cymdeithas yn erbyn y llywodareth youtube.com/watch?v=cHwwbo? AD plis #6pheth

Fideo newydd wych gan Mr Phormula i'r trac 'Minority'

llun defnyddiwr youtube.com | 23-02-2014 12:00 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Dylanwad @Dylanwad100 | 21-02-2014 12:13 pm

Fideo gwych newydd gan @MrPhormula youtube.com/watch?v=M16Red? i'w weld yn perfformio mwy o'i waith dewch i Dylan ar Daith developingdylan100.co.uk/cy

Trwy dwll clo Yanukovych

| 23-02-2014 9:17 am

Mae Ilya Varmalov neu'r defnyddiwr Zyalt ar LiveJournal wedi postio cyfres o luniau'n dangos y foment pan feddiannodd y protestwyr yn yr Iwcrain gartref yr Arlywydd Yanukovych. Mae beth sydd yn y palas yn anhygoel. A ma lluniau o brotestwyr blinedig yn cael ffag yn eu riot gear yn y fath amgylchedd yn hyd yn oed gwell.

Ar #imld14 galwad gan Blaid Cymru i wneud y Gymraeg yn swyddogol yn Ewrop

llun defnyddiwr plaidcymru.org | 23-02-2014 6:00 am | FfrwtiBot

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Mamiaith (Gwener 21 Chwefror), mae ASE Plaid Cymru Jill Evans wedi galw eto i wneud y Gymraeg yn iaith swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd i roi hwb i economi Cymru a rhoi'r un statws i'n dwy iaith swyddogol.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Plaid Cymru @Plaid_Cymru | 21-02-2014 6:35 pm

Byddai gwneud y Gymraeg yn un o ieithoedd swyddogol yr UE yn codi proffeil Cymru yn Ewrop- @JillEvansMEP ar #IMLD2014 plaidcymru.org/newyddion/2014?

Cyfieithu Peirianyddol Cymraeg drwy gydweithrediad y Cynulliad Cenedlaethol a Microsoft

llun defnyddiwr youtube.com | 22-02-2014 10:29 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

mela @melacymru | 21-02-2014 1:36 pm

Gwasanaeth y Gymraeg newydd - @CynulliadCymru yn lansio cyfleuster cyfieithu gyda @Microsoft youtu.be/yeHcZEd7VEo #machinetranslation

Chwilotwr Duck Duck Go ar gael yn Gymraeg

| 21-02-2014 10:53 am

Diolch i Hywel Jones am dynnu fy sylw at y ffaith bod y chwilotydd gwe Duck Duck Go ar gael yn Gymraeg:

Wikimedia yn cydweithio gydag Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor

| 21-02-2014 6:00 am

Cyhoeddwyd cydweithrediad newydd heddiw rhwng y Wikimedia Foundation ac Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Phrifysgol Bangor i alluogi’r ddau barti i rannu syniadau a phrofiad o ddatblygu offer technolegau iaith ar gyfer sefyllfaoedd amlieithog. Bydd y cydweithio yn cynnwys ymgorffori cydrannau o feddalwedd newydd CyfieithuCymru.com Prifysgol Bangor i mewn i’r feddalwedd sy’n pweru Wikipedia.

Entente Cardi-ale

llun defnyddiwr bbc.co.uk | 20-02-2014 8:07 pm | FfrwtiBot

Er gwaetha'r grasfa yn Iwerddon mae breuddwyd Cymru o gipio Pencampwriaeth y Chwe Gwlad am y trydydd tro yn olynnol yn dal yn fyw. Ond nid tasg hawdd fydd llorio'r Ffrancwyr sy'n llawn hyder ar ol ennill eu dwy gem agoriadol yn erbyn Lloegr a'r Eidal.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

BBC Cymru @BBCCymru | 20-02-2014 5:22 pm

"Le Petit Poireau" Tensiynau rhwng cariadon yn ystod gem Cymru a Ffrainc! bbc.in/OeAkyz pic.twitter.com/WgcNqaZEmR

Joio canu yn y bath? Wel ma'r gig yma ym Mangor yn hynny x1000

| 20-02-2014 2:40 pm

Fel rhan o ddigwyddiadau Dinas Sain Bangor mae'r cwmni WetSounds yn dod i bwll nofio Bangor i gynnal gig tanddwr ar y 7fed o Fawrth sy'n cynnwys perfformiad byw gan y syrff roc senseshyns Y Niwl. Sy'n codi'r cwestiwn: sut beth ydi mosh-pit mewn pwll nofio? A sut ma riff Undegpedwar yn swnio trwy gannoedd o litrau o ddwr?

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 70 71 72 73 74 75 76