Theatr Haliwell dan ei sang wrth alw ar @S4C i adleoli i Gaerfyrddin

llun defnyddiwr twitter.com | 20-02-2014 1:53 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Andrew Teilo @AndrewTeilo | 19-02-2014 9:11 pm

Theatr Haliwell dan ei sang heno wrth alw ar @S4C i adleoli i Gf'ddin. Noson gyffrous. Gwawr newydd@yr_egin pic.twitter.com/fr60h45QQx

Llun: Aberystwyth neithiwr, yr haul allan o'r diwedd!

llun defnyddiwr twitter.com | 20-02-2014 9:14 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Medwyn @medrobs | 19-02-2014 9:04 pm

#Aberystwyth neithiwr, yr haul allan o'r diwedd! #Ceredigion #Cymru #Wales #yagym pic.twitter.com/zlhYYyl1qz

Wedi methu Hacio?r Iaith? 14 peth gwahanol o?r digwyddiad yn 2014

llun defnyddiwr haciaith.com | 20-02-2014 6:00 am | FfrwtiBot

Wedi methu Hacio'r Iaith? 14 peth gwahanol o'r digwyddiad yn 2014 Dyma rhai o'r pethau a ddigwyddodd ar ddydd Sadwrn yn Hacio'r Iaith 2014. Does dim rhifau achos does dim trefn penodol. Ffrwti Ffrwti ydy gwasanaeth newydd sy'n casglu trydariadau Cymraeg mewn un lle ac yn cynnig rhestr o bynciau sy'n trendio (ie, mae rhestr trendio yn Gymraeg yn ?l!).

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hacio'r Iaith @haciaith | 17-02-2014 8:30 am

Wedi methu Hacio?r Iaith? 14 peth gwahanol o?r digwyddiad yn 2014 bit.ly/1bb8FIs #haciaith

Aps Y Sbridion i blant 8-11

| 19-02-2014 5:07 pm

Eiry Rees Thomas dw i: awdur a chrëwr cysyniadau ar gyfer y cwricwlwm. Mae'n bleser gen i fod yn gysylltiedig â'r fenter newydd hon.

Hoffwn i gyflwyno cyfres o aps iOS newydd Y Sbridion i blant, sydd ar fin cael eu cyhoeddu. Mae eu creu wedi bod yn bosibl diolch i waith dwys y Tim Sbri a chefnogaeth Sector Diwidiannau Creadigol Llywodraeth Cymru. Gweler manylion pellach ar www.ysbridion.co.uk. Mae'r aps ar gyfer dibennion iaith gyntaf gyda fersiynau ar gyfer ail iaith i ddilyn ynghyd â llyfrau cyflenwol ac adnoddau ystafell ddosbarth.

Waw! Llawer Trydari!

| 19-02-2014 4:18 pm

Cymaint ffrwti doge!

Cau'r Western Mail, neu'ch ysgol leol?

llun defnyddiwr golwg360.com | 19-02-2014 2:00 pm | FfrwtiBot

Ifan Morgan Jones sy'n synnu ar gwestiwn gafodd ei holi am yr iaith Gymraeg mewn p?l piniwn diweddar.

A fyddai yn well gennych chi weld y Western Mail yn cau i lawr, neu eich ysgol leol? Mae'n gwestiwn dwl - ychydig iawn a fyddai yn dewis achub y papur newydd mae'n siwr.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iolo Cheung @iolocheung | 18-02-2014 1:52 pm

Cytuno'n llwyr efo blog @ifanmj - cymaint o bethau o'i le ar y cwestiwn pol piniwn yma ar yr iaith Gymraeg: golwg360.com/newyddion/iait?

Dilynwch #POsenedd i weld diwrnod gwaith Rosemary Butler

| 19-02-2014 12:32 pm

Mae hwn yn ddefnydd bach da o Twitter i roi rhyw fath o syniad o'r hyn sy'n mynd mlaen yn y Senedd ac i gynyddu (estynnwch am eich cerdyn quango bingo...) tryloywedd sefydliadau Cymru . Mae'r pobl cyfryngau cymdeithasol yn @CynulliadCymru yn gwneud ffrwd trydar byw o ddiwrnod Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, sef Rosemary Butler, gan ddefnyddio'r hashnod #POSenedd.

#imld14 | Diwrnod Rhyngwladol Mamieithoedd - fyddi di'n trydar yn dy famiaith?

| 19-02-2014 10:49 am

Mae pob dydd o'r flwyddyn yn ddiwrnod trydar rhywbeth erbyn hyn, ac mae dydd Gwener yma, yr 21 Chwefror yn ddiwrnod lle rydyn ni'n cael ein hannog i drydar yn ein mamiaith. P'un a ydi hynny'n trosi i ddefnydd ehangach, pwy a wyr, mae'r rheithgor mas, ys dywed y Sais. Ond mae'n teimlo'n surbwch i feirniadu ymgais i hyrwyddo defnydd ieithoedd lleiafrifol, felly fyddi di'n trydar yn dy famiaith ddydd Gwener?

Llun: Fel aur yn yr awyr

llun defnyddiwr twitter.com | 19-02-2014 9:58 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Mike Parker @mikeparkerwales | 18-02-2014 6:06 pm

Llyfrgell Genedlaethol, #Aberystwyth - fel aur yn yr awyr: pic.twitter.com/NQnXSYD7SF

Yr Eisteddfod am glywed dy farn

| 18-02-2014 8:51 pm

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal tri arolwg ar hyn o bryd ac yn awyddus i glywed gen ti, felly os oes gen ti farn am y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o 10-15 oed, Y Lle Celf a'r celfyddydau gweledol neu gystadlaethau'r Eisteddfod, dyma'r cyfle i fynegi barn.

Dau Adolygiad Byr: Yr Eira / Casi Wyn

llun defnyddiwr ordorf.wordpress.com | 18-02-2014 4:18 pm | FfrwtiBot

Ymollwng / Yr Euog - Yr Eira (I Ka Ching) Dyma fand newydd wnaeth gryn dipyn o argraff llynedd gyda'r g?n Elin, oedd ar restr fer 'Can Orau 2013' yng Ngwobrau'r Selar. Beth ddaeth yn amlwg o'r caneuon yn eu Sesiwn C2 a setiau byw dros y flwyddyn diwethaf oedd fod gan y band y...

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Owain Gruffudd @owainwg | 18-02-2014 2:48 pm

Yr Eira / Casi?Wyn wp.me/p3OEWT-1i

Gwenno | Golau Arall

| 18-02-2014 8:30 am

Dyma Nico Dafydd yn creu fy nghofnod cyntaf ar Ffrwti. Dwi hefyd yn ysgrifennu ar flogiau amrywiol. Dyma adolygiad o sengl ddiweddaraf Gwenno ar flog cerddoriaeth Isosgeles.

Bargyfreithiwr Gwion Lewis yn annerch Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn Llangefni ar Fawrth 1af 2014

| 17-02-2014 11:58 pm

Cyfarfod Blynyddol, Cynghrair Cymunedau Cymraeg

10yb, Dydd Sadwrn Mawrth 1af yn Oriel Môn, Llangefni

Am fanylion pellach, cysylltwch gyda Chydlynydd Cynghrair Cymunedau Cymraeg sef David Wyn david@cymunedau.org neu ffoniwch 02920 486 469

www.cymunedau.org

www.twitter.com/cynghrair

http://facebook.com/cymunedaucymraeg 

Er gwybodaeth, daw cynsail y cysyniad o Wlad y Basg!

Angen 'achub' plant o ysgolion Cymraeg medd prifathrawes

llun defnyddiwr golwg360.com | 17-02-2014 9:00 pm | FfrwtiBot

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu sylwadau prifathrawes gan ddweud nad oes gan ysgolion preifat "ddealltwriaeth o anghenion Cymru na'r Gymraeg". Straeon Perthnasol Roedd Emma Taylor, sydd wedi bod yn brifathrawes ar Goleg Crist, Aberhonddu, ers 2007 yn siarad gyda'r Western Mail pan ddywedodd bod angen i rai disgyblion gael eu "hachub" o ysgolion Cymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Lowri Mair @LowMJ | 17-02-2014 6:04 pm

Am idiyt! Angen dy addysgu di am fanteision dwyieithrwydd cyn dechra s?n am 'achub' neb Emma! golwg360.com/newyddion/cymr?

Hat-tric i Candelas yn Ngwobrau'r Selar

llun defnyddiwr y-selar.com | 17-02-2014 6:15 pm | FfrwtiBot

Y grwp roc o Lanuwchllyn, Candelas, oedd prif enillwyr Gwobrau'r Selar mewn noson orlawn yn Aberystwyth neithiwr. Cipiodd y Candelas dair o wobrau'r cylchgrawn cerddoriaeth mewn gig llawn dop yng Nghanolfan y Celfyddydau. Nhw ddaeth ar frig y bleidlais gyhoeddus yng nghategor?au 'C?n Orau', 'Record Hir Orau' a 'Band Gorau'.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cylchgrawn Y Selar @Y_Selar | 16-02-2014 11:47 am

Hat-tric i Candelas yn Ngwobrau?r Selar: Y gr?p roc o Lanuwchllyn, Candelas, oedd prif enillwyr Gwobrau?r Sela... bit.ly/1gprest

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 71 72 73 74 75 76