Sut allwch chi gyfrannu at Ffrwti? Dyma ganllaw syml i ddangos yn union sut

| 17-02-2014 12:51 pm

Gyda'r llwch yn setlo ar Hacio'r Iaith mae'n amser i ni esbonio chydig bach mwy am Ffrwti a sut mae'n gweithio. Roedden ni'n awyddus i gael rhywbeth yn fyw ar y we erbyn Hacio'r Iaith ond da ni'n ymwybodol bod y paent dal yn wlyb mewn mannau, a bod ambell ddarn heb ei baentio eto, diolch am fod yn amyneddgar wrth i ni roi trefn ar bethau. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r system yn gweithio, ac rydyn ni eisiau i chi ddechrau arbrofi gyda'r wefan felly dyma ganllaw ar sut i bostio eich cofnod eich hun ar Ffrwti.  


Y Rhacs yn chwarae yng Nghlwb y Rheilffordd nos Sadwrn yma

llun defnyddiwr soundcloud.com | 17-02-2014 12:00 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Y Rhacs @YRhacs | 17-02-2014 11:11 pm

Dewch draw i Clwb Rheilffordd Bangor nos Sadwrn i glywed ni a Maffia Mr Huws! Hefyd, cofiwch ein dilyn ar soundcloud soundcloud.com/y-rhacs

P?l piniwn Baromedr Cymru ITV Wales yn rhoi sg?r isel i berfformiad Llywodraeth Cymru

llun defnyddiwr itv.com | 17-02-2014 11:29 am | FfrwtiBot

Gofynnodd y p?l piniwn Baromedr Cymru ITV Wales diwethaf i bobl os oedden nhw'n credu bod Llywodraeth Cymru'n gwneud job dda neu ddrwg yn y prif feysydd polisi y mae ganddynt gyfrifoldeb drostynt, ond dengys y ffigyrau bod yna gryn siom gyda'r perfformiad.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Math Wiliam @MathGW | 17-02-2014 11:40 am

Canfyddiadau pol piniwn diweddaraf ITV Cymru/YouGov yn ddiddorol iawn: itv.com/news/wales/upd?

6 o'n haelodau wedi cadwyno eu hunain wrth gatiau Llywodraeth Cymru yn Llandudno dros y diffyg ymateb i'r Cyfrifiad

llun defnyddiwr ow.ly | 17-02-2014 10:56 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Cymdeithas yr Iaith @cymdeithas | 17-02-2014 7:22 am

Mae 6 o'n haelodau wedi cadwyno eu hunain wrth gatiau @LlywodraethCym yn Llandudno dros y diffyg ymateb i'r Cyfrifiad ow.ly/i/4CucU

Be sy'n trendio? Haciaith, pop, Panty a gemau rygbi

| 16-02-2014 4:50 pm

Roedd yna bum peth yn trendio ddoe ar Twitter yn Gymraeg, dwi'n credu bod nhw'n eithaf arwyddocaol o fwrlwm (HELO BWRLWMWATCH) sylweddol yn niwylliant Cymraeg ar hyn o bryd.

Ffrwti yn Hacio'r Iaith!

| 15-02-2014 12:08 pm

Fydd Luistxo a fi'n cyflwyno Ffrwti pnawn ma, ond yn cyfamser dyma Storify o'r trydar gorau o'r bore:

Helo bobol y we!

| 14-02-2014 2:36 pm

Dyma ni te, fy nghofnod cynta ar Ffrwti, y gwasanaeth newydd fydd yn hidlo trydar Cymraeg a rhoi'r newyddion gwe diweddaraf. Fydd o'n rocio'ch byd, wir yr. Da ni'n hollol gyffrous amdano, a'n edrych mlaen at weld o'n datblygu. Byddwch chithau'n rhan o'i ddatblygiad hefyd gobeithio. Mwy am hynny yn y man.  

Felly, beth i wneud efo'r gofnod gynta? Wel, ci efo cetyn yn ei geg ynde!

Project GALLU, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr

llun defnyddiwr bangor.ac.uk | 14-02-2014 10:56 am | FfrwtiBot

Diolch i nawdd Llywodraeth Cymru ac S4C, mae gan yr Uned Technolegau Iaith broject pellach i ymchwilio i dechnoleg adnabod lleferydd Cymraeg. Bwriad project GALLU yw datblygu adnoddau datblygu lleferydd uwch ar gyfer yr iaith Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Canolfan Bedwyr @canolfanbedwyr | 14-02-2014 9:56 am

Yn #haciaith yfory cewch ragflas o ap torfoli newydd a fydd yn bwydo datblygiad technoleg lleferydd Cymraeg. bangor.ac.uk/canolfanbedwyr?

A Basque Internet company behind this Welsh project

| 14-02-2014 10:43 am

Hello there, dear Welsh friends! Please excuse this little intrusion in English, but well... We are CodeSyntax, a Basque Internet company working since the year 2000; and we are the guys behind the machinery of Ffrwti, which we have developed altogether with Nwdls Cyf.

Rhywun eisiau bathodyn?

llun defnyddiwr twitter.com | 13-02-2014 11:44 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Iwan Stanno @stanno | 13-02-2014 11:07 pm

Rhywun eisiau bathodyn? pic.twitter.com/BLglCBsbPo

Pam fod llai nag 1% yn defnyddio gwasanaeth Cymraeg

llun defnyddiwr golwg360.com | 13-02-2014 6:29 pm | FfrwtiBot

Mae llai na 1% o bobol yn gofyn am siarad gyda pherson Cymraeg wrth alw llinell ffon Galw Iechyd Cymru am gyngor meddygol. Straeon Perthnasol Dyna y mae ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru am chwarter ola'r flwyddyn 2013 yn eu hawgrymu.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Owain Schiavone @OwainSgiv | 13-02-2014 5:28 pm

Pam fod llai nag 1% defnyddio gwasanaeth Cymraeg Galw Iechyd Cymru? Dyma'n union pam ... golwg360.com/newyddion/cymr?

Cymdeithas yr Iaith: Lansio cyfnod o anufudd-dod dinesig

llun defnyddiwr poblcaerdydd.com | 13-02-2014 3:21 pm | FfrwtiBot

Bu ymgyrchwyr iaith o Gaerdydd yn dadorchuddio banner ar bont Treganna ddydd Sadwrn diwethaf, Chwefror 1af, er mwyn nodi dechrau cyfnod o brotestio dros y Gymraeg a phwyso ar Lywodraeth Cymru i newid ei bolis?au er mwyn sicrhau twf yn y Gymraeg.

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Pobl Caerdydd @PoblCaerdydd | 07-02-2014 10:16 pm

'Sbardun i'r Llywodraeth weithredu:' @cymdeithas yn lansio cyfnod o anufudd-dod dinesig bit.ly/1l81bac @Euros92

Western Power: Dewis o 6 iaith - ond ddim y Gymraeg

llun defnyddiwr westernpower.co.uk | 13-02-2014 1:32 pm | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Angharad Mair @angharamair | 13-02-2014 1:01 pm

Dewis o 6 iaith - ond ddim y Gymraeg @ComyGymraeg #gwarthus westernpower.co.uk/Power-outages/?

Caethwasiaeth yng Nghymru

llun defnyddiwr youtube.com | 13-02-2014 11:36 am | FfrwtiBot

Defnyddiwr cyntaf i drydar

Hedd Gwynfor @heddgwynfor | 12-02-2014 10:15 pm

Mae hwn yn fideo bwysig iawn, iawn. Mae ar gael yn Gymraeg. Pam fod y fersiwn Saesneg ar hysbysebion @S4C? youtube.com/watch?v=nqURvC?

Canlyniadau: 1.139 | Tudalennau: 1 2 3 4 ... 72 73 74 75 76