Cyfres o gyngherddau gwych i ddod yn Gŵyl Gerdd Bangor

| 02-02-2016 12:10 pm

Fe fydd un o brif wyliau cerddorol Cymru yn agor eleni ar Fawrth 1af gyda chyngerdd arbennig gan Gôr Glanaethwy, sêr y gyfres deledu ‘Britain’s Got Talent.’ Ac am y tro cyntaf erioed, bydd cantorion y  ‘Swingles’ yn serennu mewn cyngerdd unigryw.

Yn ganolog i’r Ŵyl, bydd gweithiau gan gyfansoddwyr benywaidd. Bydd cyngerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cynnwys  datganiad gan y Soprano, Ruby Hughes a’r perfformiadau cyntaf erioed o sawl gwaith newydd gan ferched o Gymru. Ceir hefyd yn yr Ŵyl y perfformiad cyntaf erioed yn Ewrop o ‘The Open Field’, gwaith gan y gyfansoddwraig Hilary Tann, sydd hefyd yn  enedigol o Gymru. Cafodd y gwaith ei ysbrydoli gan ddigwyddiadau dramatig Sgwar Tiananmen yn Tseina, dros chwarter canrif yn ôl.

 

G?yl Gerdd Bangor

Cerdd a Sain Newydd // 1-6 Mawrth 2016

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.