Y gem rygbi ARALL yn erbyn Ffrainc penwythnos 'ma

| 21-02-2014 12:33 am

Pencampwyr rygbi y British Colleges Sport National Championships yw tîm merched Cymru. Eu prif hyfforddwraig yw Jenny Davies sydd â 62 cap - y mwyaf yn nhîm rhyngwladol Cymru.

Wyddoch mai nid dim ond y dynion sy'n chwarae rygbi yn erbyn Ffrainc y penwythnos hon?

Mae tîm merched Cymru hefyd yn chwarae yn erbyn Ffrainc. Dydd Sul yw'r diwrnod. 

Mae nifer o chwaraewyr tîm Cymru wedi dod drwy'r rhengoedd drwy chwarae i dîm Chwaraeon Colegau Cymru. A thim Chwaraeon Colegau Cymru sy' wedi ennill Pencampwriaeth Cenedlaethol British Colleges Sport am y 5 mlynedd diwethaf. Da iawn ferched!  http://www.collegeswales.ac.uk/cy-GB/pencampwyr_rygbi_merched_cymru_i_amddiffyn_cwpan_prydain-590.aspx

Prif hyfforddwraig tîm rygbi merched Chwaraeon Colegau Cymru yw Jenny Davies. Fe fydd hi'n chwarae yn y gêm ddydd Sul yn erbyn Ffrainc. Mae hi'n cadw'n ddigon prysur... pan nad yw hi'n chwarae neu'n hyfforddi, mae hi'n darlithio ar chwaraeon yn Grwp Llandrillo Menai. Ac un peth arall - gyda hi y mae'r nifer fwyaf o gapiau rygbi - 62 ar y cownt olaf. 

Da iawn Jenny! Yn ysbrydoli merched Cymru.
http://www.wru.co.uk/eng/news/29671.php#.UwZGAv2aqqQ

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa