Cyfweliad (Gwell) Digri Pwt ag Awdur, Eiry Rees Thomas

| 06-03-2014 9:21 pm

Dyma ddolen i erthygl gan Karen Robertson o'r U.D. ynglŷn ag aps Y Sbridion:

http://ysbridion.co.uk/cyfweliad-gan-karen-robertson-what-is-a-book-app/

Gobeithio bydd y cynnwys o fudd i grëwyr aps ar gyfer plant

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa