Cais am Gymorth

| 23-08-2014 2:09 pm

Os oes unrhyw un â phrofiad yn ymwneud a 'Localization' o fewn aps/ iPad/ Apple, byddwn yn ddiolchgar iawn am gymorth sy'n ymwneud a fy aps dwyieithog.

Mae gen i set o gyfarwyddiadau sy'n edrych yn fwy cymlheth nag y mae'n debyg eu bod nhw.

Mae'n anodd tynnu sylw at y cynnwys Cymraeg o dan y teitl Saesneg cyn gweld at y mater o leoleiddio.

Mae hyn yn drueni tra bod yr aps yn rhengu rhif 1 a 2 yn rhyngwladol. Mae adborth yn dangos bod pobl yn hoffi clywed y lleisio Cymraeg ar hyd y byd.

Diolch mawr.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa