Wythnos Gyffrous i'r Sbridion

| 16-08-2015 11:58 am

Trodd yr wythnos diwethaf allan i fod yn un cyffrous i'r Sbridion. Cafodd yr  aps eu dewis fel 'Best New Exemplar Apps' gan Teachers With Apps yn yr UD ac mae hynny yn wobr fawreddog.

Gwnaethant bostio yr adolygiad hwn: http://www.teacherswithapps.com/the-flitlits-by-eiry-thomas-reese/ syndod llwyr a dymunol wedi iddynt astudio holl nodweddion y cysyniad sy'n cynnwys aps, llyfrau a chanllawiau addysgol cynhwysfawr. Maent i gyd ar gael yn y Gymraeg, wrth gwrs, Saesneg a Saesneg Americanaidd.

Cafodd y newyddion ei bostio mewn nifer o bapurau ar-lein yn yr UD, sydd wedi arwain at nifer o geisiadau am gyd weithio. Mae un o'r rhain o ddiddordeb arbennig ac yr wyf wrth fy modd yn ei gylch. 

Bum mewn trafodaeth ar lein gan grŵp o addysgwyr o'r UD un noso, hynod o hwyr.

Byddaf yn gweithio gyda grŵp o fyfyrwyr dwyieithog ym Mhrifysgol Abertawe o fis Hydref ymlaen ar gyfer dibenion hyrwyddo'r Sbridion / The Flitlits, a bydd hynny'n rhan annatod o'u traethodau hir, blwyddyn olaf.

Yfory, byddaf yn dechrau lleisio y prif anturiaethau yn ddwyieithog yn swyddfa newydd Llyfrau Llafar - fersiynau mamiaith  ac ail iaith, ynghyd â 19 o straeon byrion am y lleoliad a'r cymeriadau. Rydw i'n ymarfer gyda fy ngŵr amyneddgar heddiw, sydd ar hyn o bryd yn ceisio swnio fel Horas y Parot. Ni fydd yn fygythiad, Geraint Pickard, er ei fod e'n ddewr iawn i gytuno! Geraint, Noni Lewis a mab ifanc Noni, sef Sam North, sy'n lleisio'n wych yn yr aps, a chawsom lawer o hwyl yn stiwdios CBAC.

Mae'r Tîm Sbri wedi gweithio mor galed, ynghyd a phlant, athrawon a rhieni hynod gynorthwyol yng Nghymru a thu hwnt.

Rwy'n edrych ymlaen i gyflwyno'r prosiect i ysgol gyfrwng Cymraeg y tymor nesaf, nawr bod Llyfr Un, ser Miri Yn Y Ffair, wedi ei gyhoeddu fel fersiynau mamiaith ac ail iaith o ganlyniad i weithredu gyda Iwan Rhys, Jo knell a John Catt Educational. Roeddwn yn ffodus bod yr arlunydd James Field wedi cytuno i ddarlunio'r cysyniad oherwydd bod ei waith ar y cysyniad yn cael ei dderbyn mor arbennig o dda. 

 

 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa