Learn Cymraeg yng Ngogledd Cymru...

| 22-07-2014 9:32 am

Rhannwch y gair- Gogledd Cymru yw'r lle i ddysgu Cymraeg!

Asesu ar gyfer be?

| 03-04-2014 6:47 pm

Tiwtor Cymraeg yn crafu pen hefo Asesu Ar Gyfer Dysgu? Dyma fideo byr yn dangos ffordd effeithiol o farcio gwaith cartref. Croeso i chi adael sylwadau neu rannu syniadau!

Wrth fynd hefo Bethan Gwanas i Dywyn…ffaldiraldiraldiraldi…!

| 06-03-2014 6:00 am

Diolch i Bethan Gwanas (@BethanGwanas) am gael defnyddio'r erthygl hon. Dyma hi'n son am ei phrofiad yn paratoi i fod yn Diwtor Cymraeg i Oedolion yn ardal Meirionydd...

Learn Cymraeg

Unrhyw gwestiwn am ddysgu Cymraeg neu ddigwyddiadau anffurfiol i ddysgwyr yn y Gogledd- gofynnwch! Any questions regarding learning Welsh in North Wales- ask!

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.