Learn Cymraeg yng Ngogledd Cymru...

| 21-07-2014 9:01 pm

Rhannwch y gair- Gogledd Cymru yw'r lle i ddysgu Cymraeg!

O gyrsiau dechreuwyr i gyrsiau lefel Uwch a Hyfedredd, mae gennym ddarpariaeth gyflawn! Digon o hwyl a llwyth o brofiadau newydd, gwyliwch y fideo ac annog eich ffrindiau, teulu neu gydweithwyr i ymuno ar y daith Learn Cymraeg! 

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa