Arddangosfa yn y Drindod, Caerfyrddin

| 04-06-2014 8:00 pm

Teitl yr Arddangosfa:
 
dyMA sioe MAde in Carmarthen
 
Dyddiad Agor a Chau:
9 - 20 Mehefin
 
Manylion:
Bydd yr arddangosfa yn cyflwyno detholiad o waith myfyrwyr MA blwyddyn gyntaf Celf Gain, Dulynio a Chelfyddyd Gymhwysol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Mae yr arddangosfa arloesol hon yn dangos esiamplau o waith diweddar sy'n dod i'r amlwg o academi o fri, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
 
 

| 04-06-2014 10:27 am

Ma camden wedi gwerthu allan am sawl flwyddyn erbyn hyn, gwerth iddo fe aros yma a creu helbul drygionus yn ...

Sylw | Iolo Selyf James

MAde in Carmarthen

First year MA students UWTSD Myfyrwyr Blwyddyn Cyntaf MA UWTSD Arddangosfa diwedd y flwyddyn / End of year exhibition madeincarmarthen@gmail.com

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.