| 23-10-2014 4:00 pm

Pam fod angen tynnu pobl i'r eglwys? Dwi'myn deallt sut y buasai hynny o les i fawr neb ...

Sylw | Priodi mewn eglwys

| 06-08-2014 4:23 pm

Dim can nadolig oedd hon i fod? Bendant wedi ei chlywed hi o'r blaen...

Sylw | Fflam Brigyn dal ynghynn!

| 06-08-2014 4:23 pm

Dim can nadolig oedd hon i fod? Bendant wedi ei chlywed hi o'r blaen...

Sylw | Fflam Brigyn dal ynghynn!

| 11-06-2014 11:50 am

Gwbod mai dychan ydi o, ond ma'n hawdd ei ddarllen o yn wahanol

Sylw | 10 Peth sy'n mynd ar nerfau pobl Gymraeg

| 11-06-2014 11:50 am

Dwi'n meddwl fod rhif 8 touch yn hiliol, heb son am fod yn anwir.... Just meddwl fod sylw bach ...

Sylw | 10 Peth sy'n mynd ar nerfau pobl Gymraeg

| 14-05-2014 5:00 pm

Da, haha! Keen i gal spin ar y banana 'na tro nesa dwi'n Glan Llyn!

Sylw | Fideo: #cwchbanana Hysbys Eisteddfod yr Urdd, Bala 2014

| 12-05-2014 8:23 pm

Ydyn, haha.. Cynnil..
Popular phrases: "Blwyddwyn Newydd Dda".

Sylw | Dewch gyda ni i ymweld â Chymru paralel: Cymru DinoLingo

| 12-05-2014 8:06 pm

Wrth edrych ar y wefan, dod ar draws hwn;

"Generally people will be very happy that you have taken time ...

Sylw | Dewch gyda ni i ymweld â Chymru paralel: Cymru DinoLingo

| 03-05-2014 3:42 pm

Ma Ffarmwr Ffowc di mynd i edrych yn run down, cradur :(

Sylw | CYFRES NEWYDD: FM - Ar donfedd hollol wahanol!

| 01-05-2014 6:35 pm

Da!

Sylw | Do Re Meme

| 23-04-2014 8:36 pm

Class. Allai'm peidio chwerthin... Joban reit dda, fyd! Pam ddim dubio mwy o hen filmiau, sa'n laff!

Sylw | Y ffilm feature Gymraeg gyntaf i'w dybio ers Shane yw....

Eben Myrddin

S'mai? Hoffi bwyd da, cerddoriaeth, a chwaraeon.. Swog. Cymro. Prif leisydd band cymraeg, Y Rhacs.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.