Cyhoeddi dyddiadau Gŵyl Crug Mawr 2015

| 09-02-2015 10:12 pm

Mae Gŵyl Crug Mawr yn digwydd unwaith eto eleni. Ar nos Wener yr 28ain o Awst a thrwy dydd Sadwrn y 29ain, bydd bandiau gorau Cymru i gyd i'w gweld ar gaeau Fferm Oernant, Aberteifi. Ynghyd a'r golygfeydd ysblenydd, gallwch ddisgwyl digonedd o weithgareddau i blant ac oedolion, bar, llefydd bwyta a stondinau. Dewch i orllewin Cymru am benwythnos i'w gofio.

| 02-07-2014 10:16 am

Dwi 'di bod yn defnyddio WordPress a dwi'n gweld e'n drwsgwl iawn,so dwi am drio Tumblr, just ...

Sylw | #blogydydd 2 - platfforms blogio a defaid electrig

Gwenno | Golau Arall

| 18-02-2014 8:30 am

Dyma Nico Dafydd yn creu fy nghofnod cyntaf ar Ffrwti. Dwi hefyd yn ysgrifennu ar flogiau amrywiol. Dyma adolygiad o sengl ddiweddaraf Gwenno ar flog cerddoriaeth Isosgeles.

Nico Dafydd

F F I L M W N E U T H U R W R ?

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.