| 30-10-2014 7:29 pm

Neis! Stryd Womanby ie?

Sylw | Lembo yn yr ardal yn cadw hi'n Peel

Beth sy ar y bocs? Rhaglenni o Loegr.

| 04-11-2014 10:40 am

Crystal radio enthusiast

Weithiau mae’n hawdd derbyn pethau heb gwestiynu.

Un o’r pethau hynny yw’r hyn sy’n digwydd pan rydyn ni’n troi’r radio neu teledu ymlaen.

Ar fy radio, mae 33 gorsaf DAB. Dim ond 7 ohonyn nhw sy’n Gymreig/lleol.

Ond yn fwy anhygoel yw’r ffaith bod pob un o’r gweddill yn dod o un wlad arall – Lloegr.

Blogiad llawn

Cwestiwn syml

| 29-07-2014 5:07 pm

Cwestiwn i Lywodraeth Cymru

Allech chi dynnu llun bob dydd?

| 27-02-2014 12:17 am

Wedi fy ysbrydoli gan bobl eraill, dechreuais i brosiect newydd ar gyfer y flwyddyn newydd.

Enfys, Penarth

Richard Nosworthy

Ganwyd yn Lloegr, magwyd yn Llandrindod, byw yng Nghaerdydd. Gwleidyddiaeth, tyfu llysiau, bywyd. Trydar fy marn personol - tweeting my personal views.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.