Beth sy ar y bocs? Rhaglenni o Loegr.

| 30-10-2014 7:26 pm

Crystal radio enthusiast

Weithiau mae’n hawdd derbyn pethau heb gwestiynu.

Un o’r pethau hynny yw’r hyn sy’n digwydd pan rydyn ni’n troi’r radio neu teledu ymlaen.

Ar fy radio, mae 33 gorsaf DAB. Dim ond 7 ohonyn nhw sy’n Gymreig/lleol.

Ond yn fwy anhygoel yw’r ffaith bod pob un o’r gweddill yn dod o un wlad arall – Lloegr.

Blogiad llawn

.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa