Glaw ar y Blaned Sadwrn

| 16-12-2014 4:00 pm

Fues i ar gwrs heddiw i ddysgu am feddalwedd Mozilla Popcorn Maker. Mae'r feddalwedd yn galluogi chi i olygu ac addasu fideos, cerddoriaeth, GIFs, mapiau ac ati i wneud cyflwyniadau neu ailgymysgiadau. A hyn i gyd yn eich porwr.

Benderfynais i fynd ar thema cymruddyfodoliaeth ond cadw pethau'n syml a rhoi cyfeiliant GIFs i gerddoriaeth Y Pencadlys.

Dyma'r canlyniad (rhowch o yn sgrin lawn am yr effaith orau):

"Chwarae'n Troi'n Chwerw" - 10 Llun Rhyfedd a Gwych o Lyfr Diogelwch Plant o'r 80au

| 04-12-2014 12:00 pm

Cyhoeddwyd y llyfryn diolgewch plant hwn rhywbryd yn yr 80au. Mae'r lluniau yn edrych braidd yn rhyfedd drwy lygaid y 2010au...

Ffotomarathon Aberystwyth - YFORY!

| 24-10-2014 10:57 am

Mae Ffotomarathon Aberystwyth yn digwydd yfory. Dyw hi dal ddim yn rhy hwyr i gofrestru...

"Chef de Montage": Cofio Chris Lawrence

| 23-10-2014 11:00 am

Wnes i gyfweld y diweddar hoff John Hefin am ei waith ond roedd eisiau gwneud pwynt, pwynt am bwysigrwydd y rhannau eraill o gynhyrchiad ffilm tu hwnt i'r cyfarwyddwr, a'n arbennig felly Chris Lawrence. Roedd yn canmol Lawrence i'r cymylau, a'n gwarafun nad oedd rhagor o bobl yn gwerthfawrogi crefft a chreadigrwydd y golygydd ffilm. Maddeuwch fy ngwaith camera ofnadwy i, ond mae'r hyn sydd gan John i'w ddweud wir yn werth ei glywed:  Dwi'n siwr na wneir cam â Chris Lawrence ac y caiff ei gofio fel un o olygyddion ffilm mwyaf dylanwadol a gyfrannodd lawer at gyfnod euraid ffilm yng Nghymru. Mae'r sgrinlun yma o'i dudalen IMDb yn dweud y cyfan. Golygydd tri o'r ffilmiau a ystyrir yn eang fel y rhai gorau a gynhyrchwyd yng Nghymru sef Hedd Wyn, Un Nos Ola Leuad a Grand Slam ymhlith sawl un gwych arall. 

6 erthygl ac 1 fideo am #GamerGate ddylech chi weld

| 22-10-2014 11:00 am

Ac ydyn, ma nhw gyd ar yr ochr WTF BOBOL?! yn hytrach na'r "wel, ma gan y ddwy ochr bwynt" neu "corrupt journos, bloody women in ur games, die bithc, BLAAARGH".

Cyfrannu at eitem Trydar yr Wythnos ar Raglen Dylan Jones ar Radio Cymru

| 20-10-2014 2:08 pm

Ddydd Gwener ges i gyfle i gynrychioli Ffrwti ar raglen Dylan Jones er mwyn trafod yr hyn oedd wedi mynd â'm sylw ar Twitter yr wythnods ddiwethaf. Rhaid cyfaddef taw #GamerGate gymrodd y rhan helaethaf o fy sylw a threuliais rai oriau'n trio deall be ddiawl oedd yn mynd mlaen.

Fodd bynnag, byddai ceisio esbonio cyd-destun GamerGate mewn 10 munud i gynulleidfa eang Radio Cymru wedi bod yn ormod, felly falle taw ei hepgor oedd orau y tro hwn gan ganolbwyntio ar dri ymgyrch arall oedd yn creu lot o stwr sef Diwrnod Shwmae Sumae, Refferendwm On/Off Anibynniaeth Catalunya, a Diwrnod Ada Lovelace. Wnes i Storify bach er mwyn trio dolennu i rai o'r trydariadau, fideos a straeon o'n i'n ffeindio'n ddifyr o'r ymgyrchoedd hynny a dyma fo:

Shreds: Un newydd Jessie J a 4 clasur arall

| 08-10-2014 11:00 am

SHREDS! Joio'r un newydd yma o Jessie J...felly dyma 4 clasur arall i chi
 

"Dancing in Dulais" - y fideo wreiddiol tu ôl y ffilm Pride (a mini adolygiad)

| 07-10-2014 12:47 pm

Es i weld Pride y noson o'r blaen, ac er i mi gael fy nghario gan yr hwyl a'r stori wych roedd na ambell beth oedd yn niglo. 

| 05-09-2014 9:32 am

Ond ydi o'n trio ysgwyd llaw? Er cymaint dwi'n joio fo, ar ôl edrych eto, ma'n bosib ...

Sylw | Jaman i David Cameron

| 05-09-2014 9:29 am

Ie, nath Water Fountain rili ddal fy sylw i leni a ma nhw'n swnio fel sa nhw'n gallu ...

Sylw | Gŵyl Rhif 6 - Cynllunio Ffôl

Gŵyl Rhif 6 - Cynllunio Ffôl

| 03-09-2014 1:00 pm

Gŵyl boutique. 

Mhm. Myfyriwch ar y ddau air yna. Ma nhw'n gyfoglyd dydyn.

Ond, be bynnag di'r iaith ma rhywun yn ei ddefnyddio i ddisgrifio gŵyl er mwyn ei farchnata i ba bynnag gynulleidfa, yr awyrgylch a'r cwmni sy'n cyfri yn y diwedd. Dwi di ffeindio'n hun yn bloeddio caniu "Ia am the one and only" gyda Chesney Hawkes mewn penwythnos stags a hens yn Butlins a'n dawnsio i Venetian Snares am 5am bore Llun a di mwynhau'r ddau.

Ond ma bod yn y lle iawn ar yr amser iawn ar gyfer y gerddoriaeth iawn yn helpu. Ma hyn yn aml yn digwydd ar hap, jest cerdded ar draws rhywbeth a ffeindio dy hun yn aros yno am oriau. Dwi off i ŵyl Rhif 6 ac fel rhan fwyaf o ŵyliau sgen i'm syniad pwy di rhan fwyaf o'r bandiau. Mewn ymgais gwbl ffôl i weld os gallai gynllunio rhywfaint ar fy mhenwythnos dwi di neud playlist Spotify o rai o'r artistiaid sydd ar y prif lwyfannau a dwi ddim yn nabod (er mwyn gwybod pwy i osgoi hefyd!). Dyma fo:

| 02-09-2014 10:55 am

Diolch yn fawr am dy gofnod Carwyn. Dwi'n teimlo'r un math o dynfa dre/amaeth. Dwi'n cael ...

Sylw | Ymadael â'r Sioe

Pe bai David Cronenberg yn gwneud cerddoriaeth electronig... Anklepants

| 15-08-2014 9:50 am

Nes i ddisgyn ar fy nhin ddoe wrth wylio fideo. Trwy ddolen ar dudalen Facebook ddes i ar draws yr artist electronig Anklepants. Dwi ddim yn meddwl welwch chi rywbeth odiach, hunllefus hyd yn oed, ond yn sicr yn wreiddiol a chreadigol ar eich sgrin heddiw.

Wyf Garafaniwr

| 05-08-2014 9:44 am

Wel dwi di disgyn off y wagan efo’r #blogydydd. Dim byd ers tro, ond wel, mae bywyd yn dod rhwng dyn a blogio bob hyn a hyn. Mae bywyd wedi bod yn llawn dros yr wythnosau dwetha. Yn llawn yr emosiwn trwm, agosatrwydd teuluol a’r hel straeon ac achau a ddaw pan fydd Neiniau neu Deidiau teulu’n agosau at ddiwedd eu dyddiau. Ond a’i ddim ar ôl hynny, chos mae’r pethau hynny a’u lle rhwng pobl wyneb yn wyneb ac nid mewn blog neu erthygl. 

 

| 01-08-2014 9:41 pm

Mae angen yr ystadegydd Hywel Jones i roi trefn ar y data gwerthfawr hwn. Bydd Dewi Sant yn digio bod ...

Sylw | ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRLWMWATCH, 2013-14

| 30-07-2014 10:42 am

Diolch am hwn @ifanmj. Safbwynt ddiddorol iawn.

O ran y profiad yma o ffurfio cenedl yn sgil digwyddiadau neu bwysau ...

Sylw | Cymru a Phalestina

| 25-07-2014 3:30 pm

Diolch am dy sylw Wogan!

Mae na bobl yn trafod technoleg yn y Gymdeithas yn barod (yn y Grŵp Dyfodol ...

Sylw | "Personoleiddio llwgr" - deall niwed algorithmau

"Personoleiddio llwgr" - deall niwed algorithmau

| 22-07-2014 12:39 pm

Dyma derm newydd i chi: personoleiddio llwgr neu corrupt personalization.

Newydd fod yn darllen blog Christian Sandvig sydd yn trafod perygl algorithms a'r cysyniad o bersonoleiddio llwgr, sef bod algorithms fel EdgeRank Facebook yn personoleiddio'n profiad ni o'r wefan yn ôl gwerthoedd nad ydym ni eu heisiau. Hynny yw, mae'r news feed yn dangos deunydd mae Facebook yn meddwl sy'n berthnasol i ni yn ôl eu algorithm, ond mewn gwirionedd mae'r algorithm yn methu gan arwain ni i weld cynnwys llai perthnasol nag ydym ni ei eisiau.

Dydi'r Sgwar ddim digon mawr...

| 18-07-2014 3:03 pm

Da di printars. Da i bygyr ôl. Wastad yn torri / rhedeg allan o inc pan da chi angen nhw. A dyna ddigwyddodd heddiw. Wrth gwrs does neb yn gwerthu'r 4 cetrisen dwi angen yn Aber felly waeth edrych at y penwythnos.

Da ni off i'r Sesiwn Fawr (sori Gŵyl Arall). Edrych mlaen at jest hongian gwmpas dre, siarad efo pobl a mwynhau'r awyrgylch a deud y gwir. Fydd hi'n braf jest cael bod yn Nolgellau. 

Dydi o ddim yr un scale ag y bu, ond mae hynna'n iawn i fi. Oedd y Ship yn lle delfrydol ar gyfer gig llynedd er bo fi ddim wir wedi mwynhau'r bandiau. 

Ond er mwyn cael chydig o flas o'r hen ŵyl fel yr oedd o dyma glip o Hayseed Dixie yn 2006.

 

Canlyniadau: 86 | Tudalennau: 1 2 3 4 5

Rhodri ap Rhian

Cyfryngau digidol, Cymraeg digidol, seiclo, pobi bara. // Digital media, digital Welsh, cycling, breadmaking

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.