Sgen ti ap iBooks i'r Mac? Mae llyfryn newydd yno am y Gymraeg a thechnoleg

| 24-02-2014 12:00 pm

Yn 2012 ysgrifennodd 5 aelod o'r gymuned technoleg a iaith Gymraeg erthygl yr un yn trin a thrafod agweddau gwahanol ar dechnoleg a'r cyfryngau digidol yng nghyd-destun y Gymraeg. Cyhoeddwyd y gyfres hon ar wefan ryngwladol Global Voices, gan gael eu cyfeiithu mewn i lwyth o ieithoedd eraill gan gymuned gyfieithu'r wefan. Fel arbrawf mewn cynhyrchu llyfryn digidol a'i gyhoeddi yn yr iTunes Store rhoddais yr erthyglau hyn at ei gilydd ac mae'r llyfryn hwnnw nawr ar gael yn yr iTunes Store dan y teitl 'Global Voices: Six Articles on the Welsh Language and Technology'.

Roedd yr erthyglau yn gyfle gwych i adrodd ein hanes i weddill y byd a rhannu rhai o'n profiadau i ieithoedd eraill tebyg. Gan bod y cynnwys a gyhoeddir ar Global Voices wedi ei drwyddedu ar gyfer ail-ddefnydd dan drwydded CC-BY a gan fy mod eisiau arbrofi gyda meddalwedd iBooks Author ar ôl awgrym gan Iestyn Lloyd teimlais ei fod yn gyfle i roi cynulleidfa ehangach i'r erthyglau.

Felly yn ystod taith trên hir ym mis Awst 2013 es ati i fewnforio'r erthyglau i iBooks Author gan ddefnyddio templad sylfaenol a fformatio'r testun yn bennodau, ychwanegu lluniau clawr, cyflwyniad byr a chynnwys fideo sydd wedi ei fewnosod o fewn y llyfr. Rwan, dydi'r cynnwys fideo yn y llyfryn ddim yn anghenrheidiol, ac a dweud y gwir mae'n cynyddu maint y lawrlwythiad yn sylweddol (mae tua 40MB) felly'n anfantais braidd, ond roeddwn i eisiau gweld sut roedd yn gweithio felly dyna'r rheswm pennaf dros ei gynnwys. 

Roedd yn broses syml iawn i roi'r testun at ei gilydd yn iBooks Author, er mae'n rhaid cyfaddef bod y ffordd mae trosglwyddo'r cynnwys mewn wedi troi'r dolenni yn droednodiadau braidd yn rybish o ran profiad darllen a byddai golygiad bach arall i'r rhain yn help i'w dwtio. 

O ran cyhoeddi ar iBooks roedd hyn ychydig yn llai hawdd, ond dal yn weddol ddi-boen. Rhaid creu cyfri iTunes Connect, lawrlwytho iTunes Producer ac anfon y llyfr trwy hwnnw i gael ei dderbyn. Roedd hefyd angen tipyn o ffidlan gyda screenshots a metaddata y llyfryn ac ati cyn gallu ei anfon. Doedd dim syniad pa mor hir y byddai'r broses dderbyn yn cymryd na pha fath o wirio fyddai Apple yn ei wneud cyn ei roi ar iBook Store ond gwasgais 'anfon' a gobeithio am y gorau. 

Yr unig wall ddaeth yn ôl oedd fy mod wedi galw'r llyfr yn iBook yn y cyflwyniad ac nad oedd hawl gwneud hynny am fod 'iBook' yn nod masnach gan Apple. Newidiais rhain i jest dweud 'llyfr' felly a'i anfon nôl. Yna sylwi nad oedd y golygyddion Global Voices yn cael credit. Newid hyn wedyn ac ail-anfon y llyfr i gael ei wirio a dyna ni, o fewn pythefnos cafodd ei gyhoeddi ar iTunes Store dros 50 o wledydd. 

Dyma'r erthyglau sy'n cael eu cynnwys yno: 

Young People, Technology and the Welsh Language (Dr. Daniel Cunliffe)
Wales Celebrates its National Eisteddfod Festival, With a Digital Twist (Rhodri ap Dyfrig)
The Welsh Language's Digital Toolbox (Delyth Prys)
Wales: Imagining the Welsh Language Web (Carl Morris)
Wales: The State of Welsh Language Blogging (Ifan Morgan Jones)
Trydar y Cymry! The Welsh language thrives online (Ayesha Saldanha)

Mae llyfrau Cymraeg i'w cael hefyd ar gyfer iBooks gan y Coleg Cymraeg ac ambell un fel Cartrefi Cymru sydd yn y parth cyhoeddus. 

Be am roi tro ar gyhoeddi / ail-becynnu eich cofnodion blog fel iBook bach? Werth shot yndydi!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa