Cryno Adolygiad: Hiraeth / Fy Natur Ddeuol (Ailgym R.Seiliog)

| 07-03-2014 12:00 pm

Trac syfrdanol o dda gan Carcharorion (mae'r Riddim wedi diflannu erbyn hyn) yn samplo Plu, ond yn swnio'n debyg iawn i lais Alys Williams ar draciau Ifan Dafydd, sydd ddim yn beth drwg o gwbl. Mae'n dechrau gyda munud a hanner o berseiniau llyfn yn canu geiriau'r gân Hiraeth i gyfeiliant awyr agored trydar adar bach gan doddi mewn i is-fas melfedaidd, oedi chydig ar hyn i roi blas chwaneg, ac yna'r grwf hyfryd yn dod. Ar ôl hynny mae'n mynd i lot o lefydd gwahanol gan dorri'r llais yn dipia mân a rhoi clytwaith cyfoethog o guriad, grwf a llais.

Derfydd aur a derfydd arian, O! na dderfydd Carcharorion.   ALUN GAFFEY - Fy Natur Ddeuol [R.SEILIOG Remix] 

Mae ailgymysgiad R.Seiliog o drac Alun Gaffey 'Fy Natur Ddeuol' yn troi'r trac ar ei ben a'n ei droi'n mellow-fyfyriol efo "mae'n bechod, bob tro mae'n digwydd i mi" yn atseinio gan roi naws cerdded mewn stad-breuddwyd drwy donnau ymennydd Gaffey. Mae'r cwbl yn adeiladu i crescendo o synau mwy crwn a thranslyd na pholareiddio seiniol y trac gwreiddiol, wedyn diffodd yn ddisymwth fel rhyw fflach o synfyfyriad a ddaeth, ac aeth.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa