Cryno Adolygiad: Y Deyrnas Flinedig / Sylwch

| 06-03-2014 7:24 pm'Y Deyrnas Flinedig' gan Canolfan Hamdden

Mae'r curiad a'r synth ac yna'r bas yn sgrechian new wave synthpop sy'n beryg o debyg i Don't You Want Me, Human League, ond diolch byth mae na ail haen o synth amhersain yn dod mewn yn creu naws anghysurus. Wrth i lais clir-fel-cloch Gwenno ddod mewn mae'n llywio ffwrdd o'r trywydd hwnnw i ddyfroedd mwy cyffrous. Mae'r cyfuniad o eiriau gwleidyddol Gwenno a'r llais pop hyfryd ynghŷd â chynhyrchu electronig tynn yr alt-super-group du jour yn gweithio gyda, ac yn erbyn, ei gilydd i greu rhywbeth hynod effeithiol. Wrth i'r trac yrru yn ei flaen yn ddi-drugaredd gyda'r geiriau "ffrwydro yn y cyffro" yn ailadrodd nes torri lawr i chwalfa electro-lurguniedig.

'Sylwch' gan Gramcon 

Er nad o'n i'n or hoff o'r synths pelydrol ar gychwyn y trac nath roi fi mewn mood caws pop-rave cynnar fel Oceanic am ryw reswm (sori, ma siwr taw fi ydio, nid y trac!) wnaeth y sampls chydig yn iasoer eu naws o blant yn siarad am 'synau torcalonnus' ddigon i nhynnu fi mewn. Yn wahanol i'r traciau blaenorol fel Canwch, dwi ddim yn siwr os oes na ddigon yn mynd mlaen yn y trac yma i nhynnu fi nôl eto fodd bynnag.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa