Beth yw cynhyrchydd digidol? #blogydd o sesiwn #digicreativity yn @wadcymru heddiw -

| 08-07-2014 11:18 am

Dwi yn Wythnos Arloesi Digidol Cymru heddiw yng Nghaerdydd felly blogiad bach. 

Gwrando ar y sesiwn ar 'gynhyrchwyr digidol' ar hyn o bryd. Dyma rai nodiadau ryff a ddim yn hynod o ddefnyddiol siwr o fod:


Mae Victoria Tillotson @vtillz o Pervasive Media Studio newydd son am gynhyrchydd digidol fel "person sy'n cyfieithu cydweithrediad i greu a gweithredu" - roedd ganddi lawer iawn mwy o ddiffiniadau hefyd gan bwysleisio bod cynhyrchydd 

Catryn Ramasut @ieieproductions a gynhyrchodd I Grombil Cyfandir Pell / American Interior - her i dynnu'r cynhyrchiadau gwahanol at ei gilydd o ran hawliau yn arbennig. (dwi eisiau adolygu'r ap pan ga'i gyfle...) 

CR yn dweud bod diffyg hybs creadigol yng Nghymru yn atal datblygid y diwydiannau creadigol (yn arbennig indies) - a bod angen gofodau fel Pervasive Media Studio yma. 

[Atgoffwch fi i ddal ati efo'r syniad o ddigwyddiad Cymraeg ar gyfer pobl sy'n gweithio gyda digidol.]

Alison John @yellobrick  - cwmni newydd yng Nghaerdydd, defnyddio digidol i ddweud straeon. 

David Massey @masseyman @WNOtweet - edrych ar ôl prif wefan WNO. Curadu a chreu cynnwys ar ran WNO. Wedi cydweithio gyda Yellobrick i anelu cynhyrchiad Tudors at gynulleidfaoedd iau, mwy trefol. 

Edrychwch nôl ar dwîts y dydd fan hyn.

* * * * * * * 

Falle'r pwynt dwi isio wneud yma am 'gynhyrchwyr digidol' ydi bod yr amrediad o sgiliau digidol sydd angen eu hystyried a'u gwerthfawrogi yr un mor fawr a'r amrediad o sgiliau creadigol eraill (ee sgriptio, cyfarwyddo, perfformio) a bod ni dal efo tueddiad i edrych ar bobl fel 'person digidol'. Does dim un person all wneud hyn i gyd ac mae hyn yn adewyrchu'r ffordd mae 'digidol' yn gynyddol wedi ei weu mewn i frethyn swyddi a rôlau 'arferol' (sydd yn adleisio siradwyr y sesiwn cyntaf hefyd). Diddorol bod gan NTW Digital Associate rwan sydd yn gweithio fwy fel hwylusydd neu gyfieithydd neu adnabyddydd cyfleoedd.  

Dwi am wneud datganiad peryglus fan hyn: 

dwi ddim yn gallu côdio tu hwnt i HTML sylfaenol, a dwi ddim am ddysgu. 

Dyna ni dwi wedi ei ddweud o. Mae'r rhethreg amrwd am gael pawb yn côdio angen nuance. Does gen i ddim amser i fireinio'r sgil yna i lefel lle mae'n ddefnyddiol ac lle dwi'n ei ddefnyddio pob dydd. Mae'n bwysicach i fi wybod sut mae modd gweithio gyda chynnwys digidol mewn ffyrdd gwahanol sydd yn defnyddio nodweddion y we i'r potensial mwyaf a dyw hynny'n aml iawn ddim angen sgiliau côd. Os mae'n cyrraedd pwynt lle mae angen côd yna ffeindio gôdiwr. Bydd y cynnyrch yn well o'r herwydd.  

Does dim angen i bawb ddysgu sut i gôdio. Ond mae angen i bawb ddeall sut mae siarad gyda chôdwyr ac mae hynny'n golygu dygsu elfen o gôdio sylfaenol. Yn bwysicach na hyn mae angen dysgu egwyddorion côdio ac egwyddorion cynhyrchu digidol er mwyn lleihau'r bwlch ma rhwng iaith digidol a iaith pawb arall, gan gael gwared o'r teimlad yma o 'digital as other' fel oedd Paula Ledieu'n cyfeirio ato sydd yn ffrwyno creadigrwydd. 

Does dim angen i bensaer wybod sut mae codi tŷ fric wrth fric, ond mae angen iddyn nhw ddeall sut mae cael y gorau o adeiladwyr, beth yw'r deunyddiau, strwythurau a'r  a'r hyn sy'n bosib ei adeiladu. 

#blogydydd 5/50

Ymatebion

| 08-07-2014 12:36 pm | #1

Cytuno bod angen dealltwriaeth gyflawn i wireddu potensial. Cofier bod cwrs 'ysgol haf' gwych gan Cyfle sy'n anelu at greu y cynhyrchwyr digidol/aml lwyfan yma. Mae'n dechrau ar y 21ain o Orffennaf am ddim ond £400!! (Blatant plug!!) Www.cyfle.co.uk am fwy o wybodaeth...;-)

| 08-07-2014 12:55 pm | #2

Cytuno'n llwyr gyda dy bwynt am yr angen i bobol greadigol wybod sut i siarad gyda chodwyr, a hefyd i godwyr ddeall sut mae meddyliau pobl greadigol yn gweithio a sut i siarad a nhw. Angen creu mannau ar draws Cymru i hwyluso'r sgyrsiau hyn. Cenfigennus o'r Watershed ym Mryste! Di mwynhau'r sesiwn bore ma.

| 08-07-2014 3:55 pm | #3

Os mai man trafod sydd angen, tybed ydych chi'ch dau wedi dod ar draws y syniad o Hackspaces? (Hacofodau?) Ydy hynny'n ateb y gofyn? http://www.hackspace.org.uk/view/Main_Page - sylwer bod un yng Nghaerdydd a, newydd agor, yn Abertawe.

| 08-07-2014 7:28 pm | #4

Beth yw'r cwestiwn 'to?

| 08-07-2014 9:48 pm | #5

Diolch Rhys! Ac ar stepen drws!!!!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa