Plaid Cymru

Mae gennym uchelgais dros Gymru a'i phobl • The Party of Wales, for everyone in Wales who wants to see our nation flourish [Swyddogol • Official] #plaidcymru

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.