Wyt ti eisiau gwirfoddoli yn Tafwyl eleni?

| 20-05-2015 2:56 pm

Rydym yn edrych i recriwtio unigolion cyfeillgar a brwdfrydig dros 18 oed i wirfoddoli yn Tafwyl eleni. 
Prif bwrpas rol y gwirfoddolwyr yw bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y cyhoedd, felly bydd angen gwirfoddolwyr hapus a chyfeillgar – dyma gyfle gwych i fod yn rhan o’r Wyl gyffrous hon!

Bydd nifer o shifftiau a swyddi stiwardio amrywiol ar gael felly llenwch y ffurflen ar-lein neu cysylltwch â Rhodri am fwy o fanylion: 
rhodri@mentercaerdydd.org / 029 2068 9888

http://www.tafwyl.org/cyfle-i-wirfoddoli-yn-tafwyl-2

.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa