Adeiladu teulu o drydarwyr Cymraeg!

| 11-03-2014 4:37 pm

Siarad Cymraeg? Dilynwch @TrydarCymru.

(Mwy o wybodaeth)

Rydan ni'n gofyn i siaradwyr Cymraeg i ddilyn @TrydarCymru er mwyn adeiladu teulu o siaradwyr Cymraeg.

Pwrpas yr arbrawf ydi i bwysleisio pwysigrwydd yr iaith Gymraeg ar y we ac ar wefannau mawr fel Trydar/Twitter, gan fod gymaint ohonom ni (y Cymry) ar y we.

Ymunwch â'r arbrawf a dilynwch @TrydarCymru.

Diolch!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa