Dangosiad arbennig : JACK TO A KING [12A]

| 18-02-2015 2:06 pm

Cynhelir dangosiad arbennig o 'JACK TO A KING: THE SWANSEA STORY' [12A] nos Sul yn Galeri, Caernarfon - a bydd y cyfarwyddwr Marc Evans yn cynnal sesiwn holi ac ateb arbennig [dan ofal Wil Aaron]

Galeri, Caernarfon

Theatr / Sinema • Theatre / Cinema • Stiwdios / Studios • Safle Celf • Art Space • unedau gwaith / work units • DOC Cafe Bar • prosiect celf sbarc arts project

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.