Adolygiad Focus Wales 2015

| 15-05-2015 11:17 am

Meddwi a malu cachu rownd strydoedd Wrecsam yn ystod Gwyl Focus Wales efo Owens a Pearl o gwead.com. Achos fysa neb arall yn.

Nyth yn Focus Wales

| 21-04-2015 9:44 pm

Dau o’m hoff sefydliadau cerddorol yng Nghymru ydy Focus Wales a Nyth ac yn lwcus i mi, ac i chi, mae’r ddau yn cyfuno am un noson yn Wrecsam ar Ebrill y 24ain.

Tacsi i Jeriwsalem - Cai O'Marah

| 17-03-2015 1:28 pm

Mae Cai bellach ar ei ffordd i Jeriwsalem i gael hyd i'w gyfoedion sy'n aros amdano. Pwrpas y trp ydy gweithio i elusen ddyngarol yn Israel a Phalesteina. Cofnodir profiadau'r daith hyd yn hyn yn y blog yma gan Cai O'Marah.

Cai O'Marah - Passport C*ntrol

| 09-02-2015 7:53 pm

Blog Cai O'Marah yn Israel a Phalesteina

Cai O'Marah - Tel Aviv i Balesteina

| 09-02-2015 2:01 pm

Rhan gyntaf cofnod taith Cai O'Marah i Balesteina drwy Tel Aviv ymysg llefydd eraill.

Rhagwelediad Gŵyl Gwydir

| 28-08-2014 9:40 pm

Hyd y gwn i Gŵyl Gwydir ydy gwyliau dwytha’ yr Haf a sut feiddiwch chi fethu y fath sbloets? Gruff Rhys, Palenco, Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas, Gwenno, R-Seiliog a llawer gormod i’w rhestru yma – i gyd yn fyw o lwyfanau prydferth ar lawr nant Conwy. Os ydach chi heb wneud eich meddwl i fyny eto, mae o’n no brainer.

Ail Ran Adolygiad Green Man

| 27-08-2014 12:36 pm

Lluniau gan Sioned Birchall o Ffotograffiaeth Sioned a Nia, a hel meddyliau am yr Wyl (ymysg pethau eraill) gan Rhodri Owen.

Green Man 2014: Adolygiad Angherddorol (rhan 1)

| 25-08-2014 3:49 pm

Rhan gyntaf adolygiad Gwyl y Dyn Gwyrdd gan Rhodri Owen yn cynnwys lluniau gan Nia Davies o Ffotograffiaeth Sioned a Nia..

Cyfweliad Byr a'r ffotograffydd Mabon Llŷr

| 01-08-2014 11:47 am

Casgliad o ffotograffau a dynnwyd yn ystod tri o ymweliadau prin Mabon Llŷr a Chymru yw Eidduno. Mae'r arddangosfa sydd ymlaen yn Bocs, Caernarfon tan y 3ydd o Awst yn dair cyfres fer o luniau, â phob un yn adlewyrchu myfyrdod a phrofiad unigryw.

Dyma gyfweliad byr a'r ffotograffydd...

Eidduno - Mabon Llŷr

| 14-07-2014 3:46 pm

Edrych ymlaen am Ŵyl Arall a pharatoi ar gyfer agoriad arddangosfa Eidduno nos wener. #blogydydd

| 09-07-2014 9:20 am

Dwi ddim yn saff, ond mi ofyna i Mabon a bydd atebion yn y cyfweliad. O'm mhrofiad i ryw ...

Sylw | Ffotograffiaeth Mabon Llŷr

Blog Gwadd - Calon Gron

| 08-07-2014 8:33 pm

Blog gwadd* gan Dodrefn Calon Gron yn miwisio am sentimentaleiddio, gwerthu byrddau a thai gwyliau.

Celf yng Nghymru #blogydydd

| 08-07-2014 9:45 am

Erthygl fer a'i gwreiddiau mewn rant na ddaeth allan yn iawn, ond yn cynnig ateb mwy positif drwy rannu a dangos celf ar gwead.com... gobeithio...

Ffotograffiaeth Mabon Llŷr

| 03-07-2014 12:25 pm

Fel rhan o gyfres newydd ar Ffrwti, bydd gwead.com yn cyflwyno gwaith ffotograffydd oddi ar y wefan yn wythnosol. Bydd y tair wythnos nesa’ yn edrych yn fanylach ar waith Mabon Llŷr, gan gynnwys cyfweliad â’r ffotograffydd cyn agoriad arddangosfa o'i waith newydd yng Ngŵyl Arall, Caernarfon ar y 18ed o'r mis yma!

 

 

| 02-07-2014 12:14 pm

Henffych,

Mae Gwead ar wordpress ond ddim yn defnyddio y sytem flogio wreiddiol. Dwi yn dalld rywle rhwng ychydig a ...

Sylw | #blogydydd 2 - platfforms blogio a defaid electrig

Focus Wales 2014: Adolygiad o fath

| 09-05-2014 10:00 am

Adolygiad o // Trip i // Piss-up yng Ngwyl Focus Wales Wrecsam.. gan Rhodri Owen a lluniau gan Eryl Pearl Jones.

Yn cynwys.. 
"Dechreuodd bore gwener cystal a disgwyliadau unrhyw ddau ddyn sy’n deffro mewn fan efo hangover diwydiannol tua’r un maint a gwaith dur Brymbo." ymysg perlau eraill.

Ennyd Dawel, Iwcrain - Ffotograffiaeth Sioned Birchall

| 29-04-2014 9:51 pm

Mae'r ffotograffydd Sioned Birchall a’i bryd ar ddal yr annisgwyl a’r anarferol. Ei theithiau i ddwyrain Ewrop sydd wedi ei hyfforddi i fwynhau yr hardd a’r hagr, ac i ffafrio cefndiroedd diwydiannol a dinesig. Dyma gyfres o luniau a dynnodd yn Iwcrain nôl yn haf 2005.

Mae'r lluniau oll i'w gweld yma

Iwcrain

gwead.com

Ffotograffiaeth ddogfenol a chelfyddydol | Documentary and fine art photography (In Welsh)

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.