Canu Cymraeg ar BBC Radio 4

| 20-12-2014 1:39 pm

Ar raglen Saturday Live gyda Jon Snow aeth Rebekah West i ganu "Let it go" o'r ffilm Frozen. Onid y fersiwn gwreiddiol...roedd Rebekah wedi cyfieithu'r gân i'r Gymraeg. (Mwy yn y testun lawn)

Roedd Rebekah yn sôn am sut aeth i o gwmpas y dasg i gyfieithu'r gân, ac yna canu'n fyw ar y radio. I wrando, cliciwch ar y linc isod. Ewch i oddeutu 35 munud i mewn i wrando. http://www.bbc.co.uk/programmes/b04v95sz

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa