#GweddïwnDrosSyria

| 15-11-2015 3:31 pm

Yn sgìl yr ymosodiad terfysgol ar bobl Ffrenig, oes posib anghofio am y miloedd sy'n byw mewn gofid, sydd wedi marw ac sy'n cael ei lladd yn Syria?

Ar ôl digwyddiadau erchyll ym mhrif ddinas Ffrainc, Paris, nos Wener roedd Facebook yn galluogi rhywun i newid ei lun proffil i faner Ffrangeg, er cof am y rhai a chollodd eu bywydau'r noson honno.

Ydy bodlonrwydd pobl i newid eu lluniau i'r faner yn dangos ein problem ni gyda chanfyddiad o ryfel a thrais y byd?

Oes rhaid i ddigwyddiad fel yr hun a ddigwyddodd yn Ffrainc ddigwydd mor agos i gartref cyn inni weithredu dros gyd-ddyn.

Mae oddeutu 130 o bobl wedi marw o ganlyniad i'r ymosodiad terfysgol ar dir ffrenig wythnos diwethaf, ond mae hi'n hawdd iawn, ymysg y sŵn, anghofio bod miloedd o bobl yn Syria wedi marw hefyd o ganlyn i'r grŵp terfysgol ISIS.

Mae llawer iawn o arweinwyr y byd wedi dweud, mewn araith, y bydden nhw'n gwneud beth bynnag y gallent nhw i helpu Ffrainc, felly beth am Syria?...Wel, fel mae hanes yn dda am 'neud, sef ailadrodd ei hun, mae'n debyg y bydd gwledydd y Gorllewin yn ymosod ar Syria drwy ryfel, poen a thrais, gyda miloedd mwy o fywydau dieuog a ddiniwed yn cael ei cholli.


" R.I.P to the 100+ innocent people who died in the Paris attacks, and R.I.P to the 100,000+ innocent people who will likely die in retalitory wars by the west because of it. "

Ydw, rwy'n galaru dros y rhai a chafodd eu llad ym Mharis nos Wener, ac rwyf hefyd yn galaru dros y rhai collodd eu bywydau yn Beirut oriau cyn yr ymosodiad ym Mharis. Ac rwy'n galaru dros y cannoedd o filoedd o bobl sydd wedi'i dadleoli neu'u lladd yn Syria, does ddim ots eu cenedligrwydd, does ddim ots eu crefydd. Does ddim ots, person yw person, curiad calon yw curiad calon.

A beth am y miloedd sydd wedi marw mewn rhyfel yn Iraq - mewn rhyfel gyda America a Phrydain (yn bennaf).

Falle bod hi ddim yn digwydd yma, ond dydy hynny ddim i ddeud nad yw hi'n digwydd.

Felly, byddwn, mi fyddai yn gweddïo dros Baris wythnos yma, gweddïo dros y teuluoedd a ffrindiau sydd wedi colli rhywun sy'n annwyl iddynt, ond mi fyddai hefyd yn gweddïo dros Syria; dros y rhai sy'n gorfod byw mewn ansicrwydd, mewn poen, ac mewn gwlad sydd ar ei gliniau, a does neb yn fodlon helpu.


NID YW GWRTHDARO YN DATRYS GWRTHDARO, DRWY DDULLIAU HEDDWCH A DEALLTWRIAETH Y MAI CYFLAWNI'R NOD.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa