| 21-08-2014 1:07 am

Yr hyn sy'n ddifyr am sylwadau Julian Lewis Jones ar raglenni Saesneg ar S4C yw bod adlais ynddynt o ...

Sylw | A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

| 19-08-2014 11:50 pm

Dwi ddim yn deall y pwynt ti'n ceisio gwneud yma Ifan wyt ti'n awgrymu na ddylai cefnogwyr yr ...

Sylw | A yw cenedlaetholdeb o fudd i’r iaith Gymraeg?

| 24-05-2014 4:02 am

1. Hoff siop?

Cigydd Edwards Conwy

2. Wrth gerdded adra ar ôl noson drwm yn y tafarn, wedi anghofio'n ...

Sylw | #5ayp Pump am y Penwythnos: Yr Atgyfodiad

Alwyn ap Huw

Cristion, Cenedlaetholwr, Cynghorydd Cymuned Llansanffraid Glan Conwy.

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.