Ymosodiadau

| 17-11-2015 10:58 am

Mae dau gwestiwn yn cael eu gofyn ar hyn o bryd: Beth dylid bod wedi gwneud yn wahanol i osgoi ymosodiadau terfysgol ac a allwn ni ddisgwyl mwy o ymosodiadau?

Train(station) spotting

| 06-10-2015 1:30 pm

Does dim rhyfedd bod Aberystwyth yn apelio at bobl Birmingham.

Hipo Hyfryd

| 21-09-2015 9:05 am

Alla i ddim penderfynu beth oedd orau gyda fi pan brynodd rhywun siocled a llyfr Hipo Hapus. Dyna'r tro cyntaf i drial siocled Hipo Hapus, ond nid y tro olaf.
Yn wahanol i'r siocled mae'r llyfr dal gyda fi - ac yn dal i greu pleser.

Llysiau

| 18-09-2015 9:01 am

Galla i gofio gwrthod bwyta llysiau, a dweud wrth Mam nad oeddwn i'n eu hoffi nhw a hithau a Dad yn trial popeth i nghael i i'w bwyta.

Bwyd 'arbennig'

| 16-09-2015 9:20 am

Dydw i ddim yn un am fwyta mas na dim yn aml, ond bydda i'n mynd am gyfarfod mewn cwpwl o wythnosau ac wedi cael ein holi a oes 'gofynion lluniaeth' gyda ni. Ydi bwyd figan yn ofyniad lluniaeth?

Tofu

| 14-09-2015 11:00 am

Nutty tofu byrgyrs oedd y peth cyntaf i wneud a tofu.

Iechyd da i...Iechyd Da

| 14-09-2015 5:00 am

Es i gaffi iechyd da yng Nghaerfyrddin i gael cinio heddiw

Betys i bawb o bobl y byd

| 13-09-2015 8:23 pm

Pate ffa gyda betys. 'Na i chi gyfuniad.

Llaeth, llaeth,llaeth, i bob sychedig un

| 11-09-2015 11:37 am

Am ryw reswm, a thros amser gweddol fyr dechreuais i yfed llai o laeth buwch. Cyn hynny roeddwn i'n dwli am laeth - doedd hi'n ddim o beth i fi yfed gwydraid o laeth wrth ei hunan, ac ro'n i'n un o'r bobl hynny sy'n yfed llaeth yn syth o'r botel.

Crimson Rhino, Aberystwyth

| 08-09-2015 11:00 am

Mae'n weddol amlwg y bydd bar smwddis a thipyn o ddewis o ddiodydd figan ond mae crimson Rhino yn Aberystwyth yn cynnig lot mwy.

Afocado

| 07-09-2015 10:46 am

Alla i ddim cofio bwyta afocado am y tro cyntaf ond fe wnaeth rhywun roi un i fi fel jôc ar fy mhenblwydd yn ddeunaw. Roedden nhw wedi torri rhan o'r afocado mas, rhoi reis yn ei le a rywffordd wedi rhoi'r croen nôl yn deidi. Pan dorrais i'r afocado fe lifodd y reis mas.

VegaWiki

| 07-09-2015 10:46 am

Mae yna ambell beth sy'n ddefnyddiol ei wybod, ac yn werth ei rannu.

Pecyn o gnau

| 07-09-2015 10:46 am

Nes  'mod i'n rhyw bymtheg, cnau mwnci a chnau collen adeg 'Dolig a walnuts i'w rhoi mewn cacennau oedd yr unig gnau fyddai yn ein tŷ ni - a'r cnau yn y bariau Cadbury whole nut roedd Mam mor hoff ohonyn nhw!

Ffor ffa's sêc!

| 03-09-2015 12:31 pm

Os 'ych chi'n honni nad ydych chi'n hoffi ffa, 'dych chi ddim wedi bwyta ffa yn iawn.

Doedd e ddim y dechread gorau....

| 02-09-2015 11:33 am

Penderfyniad 'spur of the moment' heb ei hystyried oedd e i ddweud y gwir. 'Trial e mas' am ddiwrnod oedd y bwriad. A wnes i ddim dweud wrth unrhyw un am y bwriad.

Ces i fy rhwydo dros y penwythnos

| 16-08-2015 9:22 pm

Mae Gwyl Caught by the River Teifi wedi fy atgoffa bod cerddoriaeth i fod i gael ei glywed yn fyw. A bod gweld a chlywed cerddoriaeth fyw yn golygu hynny'n union - ei fod e'n dod yn fyw.

Thunderbirds

| 31-07-2015 8:59 pm

Alla i ddim cofio enwau'r un o'r cymeriadau nawr, heblaw Parker - gyrrwr car y fenyw posh. Alla i ddim cofio lot o gwbl am y rhaglen ond roedden ni'n ei wylio fe, ac roedd gan Arwyn, 'mrawd, fodelau o'r dynion a'r rocedi. Thunderbird 2 oedd y gorau wrth gwrs am fod coesau gyda fe oedd yn 'sbringo' mas wrth wasgu botwm er mwyn rhyddhau'r pod i Thunderbird 4 gael dod mas.

Adolygiad 'The Rapist Anihilation Squad'

| 24-07-2015 6:23 pm

Falle 'mod i'n mentro cyfaddef 'mod i'n gwau, ac i fi gael ambell syniad newydd yn y nofel - ond dim ond beth sydd fan hyn. Wir!

Gŵyl Fawr Aberteifi

| 15-07-2015 8:19 pm

Atgoffwyd fi yn ddiweddar i fi fod yn cyfeilio yn seremoni cadeirio bardd Gŵyl Fawr Aberteifi ers rhyw bymtheg mlynedd nawr. Y troeon cyntaf i fi wneud, gyda Claire Jones - telynores y teulu brenhinol, gwnes i.

Pan fydda i wedi tyfu lan....

| 13-07-2015 7:19 pm

Pam ei bod hi mor bwysig i bobl ifanc benderfynu ar yrfa yn yr ysgol? Mae'r Cwrs Llwyddo, sydd wedi bodoli ers blwyddyn, i bobl ifanc ystyried gyrfa wedi cael sylw heddiw.

Canlyniadau: 104 | Tudalennau: 1 2 3 4 5 6

Bethan Williams

Trydarwyr

Damo! Mae'n edrych fel nad wyt ti yn ein cronfa ddata!

Dydi Ffrwti ddim wedi dod o hyd i wybodaeth amdanat ti. write us and we will add you in the system.