Tiwns

| 21-08-2014 8:05 pm

Dwi'n meddwl ei fod e'n arwydd o gân/albym dda os yw caneuon yn sdico yn mhen i heb fynd ar fy nyrfs i.

Trac agoriadol albym Gulp sydd ar y funud - Game Love. Bues i'n ei hymian ac yn canu ambell frawddeg ohoni tra'n rhyw fath o gerdded-ddawnsio yn y gegin yn y gwaith wrth i nghinio i dwymo , ac mae wedi aros ers 'nny. Dwi ddim wedi diflasu eto.

Un arall ddiweddar yw Cysgod Cyfarwydd – teitl-drac EP y Mellt. Mae'n dda, a dwi ond yn gwybod cwpwl o linellau, ond mae'n nhw wedi bod yn mynd rownd a rownd yn fy mhen i ar adegau dros y dyddiau diwethaf. Da. Mae'n fy atgoffa i o 'Ma fe i gyd yn wir' y Blaidd gyda llaw - ond dim syniad gan mai brawd Sam Blaidd yw canwr Mellt.
 
Dwi wedi bod yn gwrando ar rhain yn eithaf diweddar. Beth galla i ddim esbonio yw 'mod i wedi bod yn hymian cân heb sylweddoli'n iawn, a chyrraedd yr unig ran dwi'n gwybod ei geiriau: “The only man who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes he was, yes he was, yes he was.” Does dim syniad gyda fi pryd na ble glywais i honna ddiwethaf nac o ble ddaeth hi!

Ond 'nes i sylwi pwy ddiwrnod fod cerddoriaeth mewn cymaint o siopau, yn dod drwy ffenestri pobl, yn gefndir i sdwff ar deledu ac ati - a hyd yn oed mewn banciau. Ond faint 'yn ni'n sylwi?
'Nes i ond sylwi gan 'mod i'n hymian gydag un o'r caneuon oedd yn cael ei chwarae tra yn y ciw yn y banc, ond alla i ddim dweud pa ganeuon oedd yn cael eu chwarae wedyn. Unai do'n i ddim yn gwybod beth oedden nhw neu do'n i ddim yn gwrando'n iawn.
Falle taw “son of a preacher-man” oedd un ohonyn nhw, a taw dyna pam 'nes i fyrstio mas yn canu'r linell yn ddi-rybudd....

Ymatebion

| 22-08-2014 8:12 pm | #1

Mae yna gormod o lawer o gerddoriaeth ym mhob man y dyddiau yma - yn enwedig mewn tai bwyta. Does dim sy'n mwy oddi ar naws rhywle na cerddoriaeth nad dwi'n hoffi. Ar y llaw arall, ychydig bethau sy'n rhoi mwy o hapusrwydd imi na chlywed can cyfoes poblogaidd dwi'n ein hoffi yn cael ei ddarlledu o ffenestr car rhywun ar ddiwrnod braf. Am ennyd gennyf cysylltiad efo'r canwr, perchennog y car a'r miloedd o rhai eraill sy'n mwynhau'r can ar yr un pryd.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa