Priodi mewn eglwys

| 19-10-2014 6:53 pm

Mae Barry Morgan, Archesgob Cymru, wedi bod mewn ffair briodas heddiw, i annog pobl i briodi mewn eglwysi.

Maen nhw'n gobeitho defnyddio'r cyfle i siarad gyda phobl a dangos pa mor arbennig gall priodas mewn egwys fod. Wrth gwrs ei fod e'n beth arbennig, ac yn gyfe i dynnu pobl mewn i deulu'r eglwys. Ond mae'r hen sinig ynof fi'n gweld yr arferiad yna o ddefnyddio'r eglwys ar gyfer priodasau, bedyddio ac angladdau. Does dim byd yn bod ar hynny fel y cyfryw, ac mae'r ddadl yna, o leia eu bod nhw'n cael rhywfaint o grefydd, ond mae'r hen sinig yna'n fy atgoffa nad ydy hynny'n golygu dim mewn gwirionedd a chymaint obobl yn gadael heb eu cyffwrdd.
Sawl gwaith dros y blynyddoedd diweddar mae plentyn wedi ei fedyddio yn ein heglwys ni'n Eglwyswrw yn ystod y gwasaneth, a braidd neb yn adnabod y teulu sy'n bedyddio – neu ar y gorau yn eu hadnabod ond heb eu gweld yn yr Eglwys? Yn fwy na hynny mae'r rhieni a'r rhieni bedydd yn addo magu'r plentyn i fod yn Gristion – fel arfer heb unrhyw fwriad o wneud. O'r rhieni sydd wedi bedyddio'u plant yn yr eglwys does dim mwy nag un neu ddau deulu wedi bod i unrhyw wasaneth wythnosol wedyn.

Mae priodas rhywbeth yn debyg, ac anghofia i fyth am ffrind i fi'n conan fod rhaid iddyn nhw fod yn y gwasnaeth y tri Sul cyn y briodas er mwyn clywed y ficer yn darllen gostegion y briodas. Nid y ffaith ei bod hi'n byw bant ar y pryd oedd ei gwrthwynebiad chwaith.

Nid dadlau yn erbyn gadael i bobl ddod i gael seremoniau yn yr Eglwys ydw i chwaith – dyna'r union ffordd o gau pobl mas yn fwy byth. Beth sydd ei angen yw tynnu pobl mewn i fywyd wythnosol a dydd i ddydd yr Eglwys. Does gyda fi ddim rhyw lawer o atebion, a dwi'n fodlon cyfaddef 'mod i mor euog ag unrhyw un o beidio gallu tynnu pobl newydd i'r eglwys neu'r capel - mae fy nheulu i fy hunan wedi bedyddio plant heb groesi trothwy Eglwys rhgn gwasanaethau bedydd neu briodas.

Mae'n debyg fod presenoldeb wedi bod gan yr eglwys yn y ffair briodas ers tair blynedd felly byddai'n ddidodrol gwybod beth sydd wedi dod o hynny – a beth ddaw o ymweliad Barry Morgan heddiw ac yn bwysicach, sut mae dangos mor arbennig gall teulu a bywyd yr eglwys fod.

Ymatebion

| 23-10-2014 4:00 pm | #1

Pam fod angen tynnu pobl i'r eglwys? Dwi'myn deallt sut y buasai hynny o les i fawr neb. Mae'na lwyth o bethau arbennig a hwyl allith rywun neud ar fore Sul :)

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa