Adlewyrchiad brawychus

| 01-06-2015 6:57 pm

Cyfres o ddramâu ffuglen yw cyfres Black Mirror - rhai wedi eu lleoli yn y dyfodol digon agos, a rhai  mewn byd digon tebyg ond digon gwahanol i'n byd ni nes eu bod e'n bosibl ac yn hollol gredadwy. Yn frawychus o gredadwy.

15 Million Merits  - Er fod hwn mewn rhyw fyd ble mae pawb yn bodoli mewn dim mwy na bloc personol a chymunedol. Yr unig beth maen nhw'n ei wneud o ddydd i ddydd yw ceisio ennill 'pwyntiau' drwy wylio teledu neu gwblhau gemau cyfrifiadurol. Gyda rhaglen dalent yn ganolog iddi mae'r tebygrwydd i'r rhaglenni talent niferus ar ein sgrins* yn agos iawn at yr asgwrn. Faint o ffuglen sydd 'na mewn gwirionedd?
The Entire History of You - Mae cof pawb yn cael ei storio, i'w wylio eto a'i gadw neu ei ddileu, a phobl yn sgiwtineiddio popeth. Mae'n mynd yn obsesiwn i un dyn. Gall edrych nol ar sgyrsiau mae wedi cael gyda'i wraig dros y blynyddoedd a dod ar draws gor-ddweud ar ie rhan hi – mae'n dweud i berthynas bara wythnos, pan wnaeth hi bara chwe mis. Mae'n ei dal i gyfri ac mae'n mynd yn gynnen rhyngon nhw.
Mae'r sylw gafodd sylwadau roedd dau o ymgeiswyr etholiadau seneddol yng Ngheredigion wedi eu gwneud flynyddoedd nôl yn dangos sut gall pobl ddefnyddio rhywbeth gafodd ei ddweud flynyddoedd nôl.
Ac yn oes twitter a facebook, beth yw hynny ond cofnod o'n bywydau – yn lluniau, yn sylwadau, faint o amser fydd nes i ni ei weld yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth llys?   
Be Right Back - Mae holl gofnod Ash ar y we yn cael ei ddefnyddio er mwyn i'w gariad allu sgwrsio gyda fe ar ffôn a'i ail-greu wedi iddo farw. Fe wnaeth hwn fi'n anghyfforddus, tybed pa fath o berson fyddai'r fi fyddai'n cael ei ail-greu ar sail beth dwi'n ei bostio ar y we? Nid fi fyddwn i ond rhyw fersiwn a rhannau ohona i. Mae'n siwr bo ni i gyd yn dewis y pethau gorau i'w rhannu ar facebook a twitter, ond a fydden ni'n fwy gofalus ac yn fwy selective petai ni'n gwybod y byddai rhywun yn ein hail-greu ar sail hynny?

Yn fwy brawychus i fi oedd y syniad y byddwn i'n 'bodoli' wedi i fi farw,nd na fyddai tamaid o reoaleth gyda fi dros pwy fyddwn i

Mae Black Mirror yn deitl addas i'r gyfres. Yn ddrych i beth allai fod, a'r rhybudd a'r peth tywyllaf yw mor agos at gymdeithas heddiw mae'r hyn sy'n cael ei adlewyrchu.

*Gyda llaw ar fy nghalon galla i ddweud nad ydw i wedi gweld mwy na phum munud o unrhyw raglen dalent yn y deng mlynedd a mwy diwethaf, ond mae'r hyn dwi wedi ei weld, yr hysbysebion a'r clipiau di-rif (a'r hype!) yn ddigon i roi argraff i fi!

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa