Y bach yn fawr

| 17-06-2015 8:01 pm

Es i weld drama 'pan oedd y byd yn fach' wythnos diwetha....

Y peth wnaeth sefyll mas fwyaf oedd cymeriad Kevin.
Fe wnaeth e fy atgoffa fi o rywun oedd yn dod o gymoedd De Cymru ac oedd a diddordeb mawr mewn gwaith glo. Yr un oed a fi oedd e, ond roedd ei ddiddordeb a'i angerdd e tuag at byllau glo yn perthyn i'r 80'au. Byddai e wedi mynd i weithio mewn pwll glo petai e'n gallu.
Cymaint nes ei fod e am weld y pyllau glo yn cael eu hailagor, ac yn amddiffynnol ohonyn nhw - a phopeth am lofeydd.
Roedd Kevin yn canmol Scargill, yn fodlon derbyn a sefyll dros bopeth roedd e'n ei ddweud yn ddi-gwestiwn, yn gwrthod gwrando ar unrhyw farn arall a'r brif amddiffynfa yw 'a beth mae'r ochr arall yn ei wneud?!'
Yn gwrthod unrhyw safbwynt arall ac yn gweld unrhyw anghytundeb neu beidio cytuno gyda'r peth lleiaf yn frad.

Yn fwy na hynny roedd ei natur a'i gymeriad e'n debyg iawn. Yn fodlon iawn gyda confrontation, yn llawn geiriau hy, yn barod i sgwaru lan a bygwth, yn barod iawn ei eiriau ond eto heb atebion go iawn ac o gael ei herio chwerthin neu herio nôl fyddai e.
Roedd rhywbeth bron yn gyfarwydd am y ffordd roedd e'n symud hefyd, yn sgwaru lan cyn cilio, yn poeri geiriau yn wyneb y bois eraill.

Mae tipyn o sylw yn cael ei roi i streic y glowyr ar hyn o bryd, a phopeth i fi ei weld a'i ddarllen yn cynnig rhyw ongl wahanol- a stori'r bois gawn ni fan hyn.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa