Colli golwg

| 28-06-2015 8:21 pm

Yn anterth ymgyrchu -

ynghanol y cynllunio digwyddiadau, trafod syniadau a phenderfyniadau, cyfarfodydd, ateb ymgynghoriadau, rhesymu, paratoi taflenni a datganiadau wasg ac ati ac ati mae'n rhwydd iawn colli golwg am beth yn union rydyn ni'n brwydro a pham.

Aneirin Karadog yn sôn am ei brofiad fel bardd plant wnaeth fy atgoffa i. Mae e wedi bod yn teithio rownd ysgolion yn cynnal gweithdai barddoni, mewn ysgolion Cymraeg a dwyieithog, mewn ysgolion ble mae'r Gymraeg yn iaith y gymuned o hyd ac mewn ysgolion ble dyw hi braidd yn iaith addysg. Yn amlwg mae'r ymateb yn amrywio - i farddoni ac i'r Gymraeg. Mewn un ardal fe glywodd e fachgen yn gadael y dosbarth wrth ddweud 'I love Welsh'.

Am fod y Gymraeg yn iaith i fi, yn un o'r pethau nad oes pris arni, na all unrhyw un nac unrhyw beth gymeryd ei lle, am na alla i ddweud na chyfleu na rhannu hebddi, am nad ydw i'n fi hebddi.  Am mod i am i bobl eraill gael yr un fraint. Dyna pam.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa