Pan fydda i wedi tyfu lan....

| 13-07-2015 7:19 pm

Pam ei bod hi mor bwysig i bobl ifanc benderfynu ar yrfa yn yr ysgol? Mae'r Cwrs Llwyddo, sydd wedi bodoli ers blwyddyn, i bobl ifanc ystyried gyrfa wedi cael sylw heddiw.

Yn wyth oed roeddwn i'n gwybod mai athrawes fyddwn i. Yn ddeuddeg oed penderfynais i mai athrawes Gymraeg fyddwn i. Yn 14 oed fe wnaethon ni gael llond llaw o sesiynau 'gyrfaoedd'. Gwneud rhyw holiadur a chael rhestr o swyddi oedd yn cyfateb a'r atebion wnaethon ni eu rhoi i'r holiadur a gwneud 'cynllun bywyd' oedd dau beth wnaethon ni. Roedd y cynllun bywyd yn rhwydd a fi'n mapio popeth mas.
Wnaeth hynny ddim newid nes 'mod i tua 17, fe 'nes i ddechrau ystyried byddai sgriptio yn ddiddorol, ond roeddwn i'n dal yn ddigon siŵr taw athrawes Gymraeg fyddwn i.

Mae deng mlynedd ers i fi adael yr ysgol a'r agosâ des i at fod yn athrawes Gymraeg oedd dysgu dosbarth Cymraeg i oedolion am flwyddyn. A does dim tamaid o whant mynd yn athrawes wedi bod arna i ers gadael yr ysgol.

Yn yr ysgol fi oedd un o'r 'swots' - yn gwneud fy ngorau hyd yn oed y pynciau ro'n i'n anobeithiol ynddyn nhw; yn gwirfoddoli, wastad yn rhan o bethau allgyrsiol ayb. Byddai rhywun yn fy ystyried i'n un o'r 'model students' (dwi'n gwaredu nawr!)

Pwy fyddai'n meddwl y byddwn i, ar ôl gadael y Brifysgol, yn gweithio mewn tafarn am ddwy flynedd wedi methu cael gwaith 'go iawn' heblaw gweithio ar brosiect chwe mis i Arad Goch; yn ddi-waith am flwyddyn wedyn; ac yn gweithio ar stondinau i gwmni Cadwyn am gyfnodau yn ystod y blynyddoedd hynny? Y swydd i fi fod yn ei gwneud hiraf yw gweithio fel swyddog maes i Gymdeithas yr Iaith, dwi wrthi ers dros dair blynedd, ac yn dal i joio. Doedd dim un swydd debyg, o beth cofia i, ar yr holiadur 'nes i yn yr ysgol.
 
Does dim syniad gyda fi a wnaeth fy mrawd benderfynu erioed mai saer coed oedd e am fod. Ond pan ddaeth hi'n bryd penderfynu aros neu adael yr ysgol, i'r coleg i ddysgu bod yn saer wnaeth e. Er iddo yntau golli swydd sefydlog a gorfod gweithio iddo fe'i hunan am bron i flwyddyn, a gwneud gwaith labro ayb pan oedd gwaith saer yn brin mae'n dal i fod yn saer coed.
 
Cofiwch chi hynna cyn gofyn i blentyn bach beth maen nhw am fod pan fyddan nhw wedi 'tyfu lan'.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa