Thunderbirds

| 31-07-2015 8:59 pm

Alla i ddim cofio enwau'r un o'r cymeriadau nawr, heblaw Parker - gyrrwr car y fenyw posh. Alla i ddim cofio lot o gwbl am y rhaglen ond roedden ni'n ei wylio fe, ac roedd gan Arwyn, 'mrawd, fodelau o'r dynion a'r rocedi. Thunderbird 2 oedd y gorau wrth gwrs am fod coesau gyda fe oedd yn 'sbringo' mas wrth wasgu botwm er mwyn rhyddhau'r pod i Thunderbird 4 gael dod mas.

Pan oedd Thunderbirds ar ei anterth, roedd hi'n ddechrau'r nawdegau – Arwyn a fi yn weddol fach, ac alla i ddim cofio siopau ar agor ar y Sul yn Aberteifi, heblaw dwy siop bapur. Digon posibl fod archfarchnadoedd ac ambell siop ar agor ond yn sicr fydden ni dim wedi mynd i unrhyw siop ar y Sul. Ac yn sicr fyddai dim un copi o'r Sun wedi dod i'n tŷ ni – ar unrhyw ddiwrnod.
Ond rhyw fore Sul, ar y ffordd i'r ysgol Sul, fe stopiodd Mam tu fas i Wilson's yn Aberteifi (rhyw fath o Spar teuluol, ond lot gwell. Bron ei fod e'n haeddu postiad blog ei hunan....) a dod nôl i'r car gyda chopi o'r Sun.
A'r unig reswm am hynny oedd bod Blue Peter wedi gwneud model Tracy Island ar y dydd Gwener, a bod cyfarwyddiadau a sdwff i'w dorri mas yn y Sun ar y Sul hwnnw. Ac Arwyn wedi dweud cymaint ei fod e eisiau gwneud ynys ar gyfer y models bach.

Anaml iawn bydda i'n mynd i siop ar ddydd Sul o hyd. Ond mewn llai na dau ddegawd mae dydd Sul wedi dod yn ddiwrnod siopa a'r siopau annibynnol, ar y cyfan, yw'r unig rai sydd ar gau. Dwi bron â synnu hyd yn oed 'mod i'n cofio cyfnod pan nad oedd siopau'n agor ar y Sul, gan ei fod e'n gymaint o arfer nawr.
Ond swd oedd pobl yn dod i ben heb siopau ar ddydd Sul, a beth oedd yn llenwi oriau gweigion y Sul?!

Falle'n bod ni'n deulu traddodiadol ond diwrnod teuluol oedd e. Roedd cinio dydd Sul yn beth eitha mawr – ar ôl dod adref o'r ysgol Sul bydden ni'n chwarae gêm neu rywbeth, neu falle'n cael mynd am wâc fach gyda Dat tra bod Mam yn beni paratoi cinio – cinio rhost a phwdin. Yn y prynhawn bydden ni'n galw i weld y ddwy Fam-gu. Nawr mae teuluoedd yn mynd i ganolfannau siopa i dreulio amser gyda'r teulu. Er nad oedd eistedd yn nhŷ un o'r ddwy Fam-gu y peth mwyaf cyffrous yn y byd, all e ddim bo gwaeth na threulio oriau yn crwydro canolfan siopa ddienaid!

O, a wnaethon ni byth adeiladu Tracey Island. Dim ond dal i chwarae gyda'r ffigyrau bach a'r sbês-ships' ar ryw ynys ddychmygol.

Ymateb

Mewngofnoda i Twitter er mwyn ymateb.


Twitter ikonoa